Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácieRed Line

Dopravníky na transport a triedenie reziva:

Dopravníky na transport reziva medzi piliarskymi strojmi. Pozdĺžny a priečny transport reziva. Kompletné linky na triedenie reziva. Stohovacie zariadenia.

RED LINE: Po spracovaní guľatiny pílením je hlavnou úlohou dopravníkových systémov odviesť rezivo na ďalšie spracovanie. To zabezpečujú technológie zaradené do produktovej línie Red Line. Dopravníky na transport reziva presúvajú prizmy a surové rezivo medzi jednotlivými piliarskymi strojmi v rámci pílnice. Jedná sa hlavne o priečne reťazové, pozdĺžne valčekové alebo pásové dopravníky v rôznych prevedeniach a s rôznou funkciou. Dopravníky zabezpečujú prísun, rozjednotenie, centrovanie a odsun reziva pre omietacie, rozrezávacie alebo skracovacie píly. Firma M-TEC dodáva aj kompletné zariadenia na rozstohovanie balíkov reziva po sušení, kompletné linky na boxové, etážové alebo lineárne triedenie a stohovanie reziva s možnosťou rozrezávania alebo skracovania na presnú dĺžku.


Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup