Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
233 Prie?ne re?azové dráhy

233 Prie?ne re?azové dráhyPrie?ne re?azové dráhy slúžia na prie?ny posun reziva. Môžu by? sú?as?ou transportu reziva v prie?nom smere, ako aj pred alebo za val?ekovými dopravníkmi s prie?nymi re?azovými dráhami. Materiál je prepravovaný po re?aziach s unáša?om alebo bez unáša?a. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva. Robustnos? konštrukcie, ve?kos? re?azí a elektromotora sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu. Pohon re?azových dráh je pomocou elektromotora a hnacieho hriade?a s re?azovými kolesami. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 1 do 20 metrov. Dopravník môže a nemusí by? vyplechovaný. Prie?ne re?azové dráhy môžu by? pevné alebo výkyvné pomocou pneumatického alebo hydraulického valca. Môžu by? doplnené o sklopnú klapku, dorazy alebo zariadenie na otá?anie reziva.

<< >>

233 Prie?ne re?azové dráhy

Prie?ne dráhy pre kapovacie píly [00816154-29]


Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 3480
Unáša?: PE1000

Prie?ne dráhy s otá?aním a sklopnou klapkou [00715088-131]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1600
Výška dopravníka [mm]: 880
Otá?anie: 1 x

Prie?ne re?azové dráhy [00719153-20]


D?žka reziva: 2,5 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 2305
Sklon [° ]:
Val?eková tra?: 7 x

Prie?ne re?azové dráhy [00818183-29]


D?žka reziva: L= 2,0 - 10,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 8050
Výška dopravníka [mm]: 1000
Unáša?:

Prie?ne re?azové dráhy [00818197-30]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2x 5
Osová vzdialenos? [mm]: 655+635

Prie?ne re?azové dráhy [00820230-270]


Typ a rozmery reziva: Max.Model 800x200-6000mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 1960
Hydraulická zarážka: 1 Reihe
Vyplechovanie: zwischen Kettenbahnen

Prie?ne re?azové dráhy [02017124-300]


D?žka reziva: 2,4 - 6,9 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1570
Dopravná výška [mm]: 1700

Prie?ne re?azové dráhy posuvné [02018131-20]


D?žka reziva: Hauptware HL 2,5-5,5 m
Prevedenie:: verfahrbar
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1830
Pojazd: Verfahrweg ca. 20 m

Prie?ne re?azové dráhy pre meranie [07519001-186]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [m]: 1913
Rozostup unáša?ov [mm]: 960

Prie?ne re?azové dráhy s klapkou [02021188-140]


Typ a rozmery reziva: L= 2,4 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4330 + 500
Triediaca klapka: 2 fest + 3 hydraulisch schwenkbar

Prie?ne re?azové dráhy s otá?aním [00816140-80]


D?žka reziva: 2,0 -5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2780
Otá?anie: 2 x hydraulisch Rückhalter

Prie?ne re?azové dráhy s otá?aním [00820217-30]


D?žka reziva: Prismen 3,0 - 5,0 m
Max. za?aženie [kg]: 4000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1985
Otá?anie: 2 x hydraulisch Rückhalter

Prie?ne re?azové dráhy zdvíhacie [02016108-1040]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2040
Zdvíhanie prie?nych dráh: durch Pneumatikzylinder
Max. za?aženie [kg]: 300

Prie?ne re?azové dráhy zdvíhacie [03911001-10]


Typ a rozmery reziva: Model 300x600x6000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5050
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch

Prie?ne re?azové dráhy [00715088-120]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2240
Dopravná výška [mm]: 2300

Prie?ne re?azové dráhy [00816154-12]


Typ a rozmery reziva: Kanntholz bis 10 m
Max. za?aženie [kg]: 4500
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2015
Dopravná výška [mm]: 780

Prie?ne re?azové dráhy [00816154-13]


Typ a rozmery reziva: Kantholz bis 7 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3020
Dopravná výška [mm]: 850

Prie?ne re?azové dráhy [00816154-15]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4040
Dopravná výška [mm]: 1240
Prevedenie:: mit Verblechung

Prie?ne re?azové dráhy [00816154-18]


Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 2775
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch

Prie?ne re?azové dráhy [00818183-50]


D?žka reziva: Model =2,0 - 10,0 m
Prevedenie:: Freitragende Konstruktion
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2080
Dopravná výška [mm]: 1300

Prie?ne re?azové dráhy [00818183-80]


Prevedenie:: freitragende Konstruktion
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2010
Dopravná výška [mm]: 1000

Prie?ne re?azové dráhy [00819199-140]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 1665
Val?eková tra?: 3 x 1120 mm
Dopravná výška [mm]: 2236

Prie?ne re?azové dráhy [00819204-30]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1865
Dopravná výška [mm]: 2067

Prie?ne re?azové dráhy [00820217-10]


D?žka reziva: Prismen L= 3,0 -5,0m
Max. za?aženie [kg]: 5300
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Dopravná výška [mm]: 980
Osová vzdialenos? [mm]: 7080

Prie?ne re?azové dráhy [00820251-50]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Dopravná výška [mm]: 590
Osová vzdialenos? [mm]: 2020

Prie?ne re?azové dráhy [00820251-60]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2250
Dopravná výška [mm]: 1000

Prie?ne re?azové dráhy [00821260-190]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [m]: 1561+3442

Prie?ne re?azové dráhy [00910011-10]


Typ a rozmery reziva: L=8,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 4060 (2760/1300-Wippe)
Šírka dopravníka [mm]: 7270
Sklon [° ]: 14

Prie?ne re?azové dráhy [01115018-10]


Typ a rozmery reziva: Max. 100 x 300 x 4600 mm
Max. za?aženie [kg]: 500
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1230
Sklopná klapka: 4 Bahnen, pneumatisch, L=727mm, hinter

Prie?ne re?azové dráhy [01115018-20]


Typ a rozmery reziva: Max. 100 x 300 x 4600 mm
Max. za?aženie [kg]: 500
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1230
Sklopná klapka: 4 Bahnen, pneumatisch, L=385 mm vorne

Prie?ne re?azové dráhy [01115018-30]


Typ a rozmery reziva: Max. 100 x 300 x 4600 mm
Max. za?aženie [kg]: 500
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1230
Sklopná klapka: 4 Bahnen, pneumatisch, L=385 mm vorne

Prie?ne re?azové dráhy [02010015-70]


Typ a rozmery reziva: 55x225x6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 2035
Šírka dopravníka [mm]: 7000
Unáša?: Kunststoff PA6.6

Prie?ne re?azové dráhy [02015073-16]


Typ a rozmery reziva: L=2,5-5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 765
Výška dopravníka [mm]: 1160
Val?eková tra?: mechanisch hebbar

Prie?ne re?azové dráhy [02016108-1020]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 3370
Rozostup unáša?ov [mm]: jede 27 Glieder
Vyplechovanie: im Bereich, wo der Bediener steht

Prie?ne re?azové dráhy [02016108-1130]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 4470
Unáša?: Kunststoff, Teilung cca. 1200 mm
Hnací hriade? [mm]: 50

Prie?ne re?azové dráhy [02016108-1340]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2030

Prie?ne re?azové dráhy [02016108-1380]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4228
Prevedenie:: verblecht im Aufschlagbereich
Zdvíhacie ramená : 6 x pneumatisch

Prie?ne re?azové dráhy [02021188-10]


Typ a rozmery reziva: L=2,5-6,0m (80x22; 100x300)
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 1690 + 3000
Dopravná výška [mm]: 895

Prie?ne re?azové dráhy [02021188-130]


Typ a rozmery reziva: L= 2,4 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3285
Rozostup unáša?ov [mm]: 600
Napínanie re?aze: hydraulisch

Prie?ne re?azové dráhy [02312002-10]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 21225 + 1380
Šírka dopravníka [mm]: 1300 between chains
Dopravná výška [mm]: 1620 - 2840

Prie?ne re?azové dráhy [02312002-20]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 16110 + 1380
Šírka dopravníka [mm]: 1300 between chains
Dopravná výška [mm]: 2840

Prie?ne re?azové dráhy [02312002-30]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 24766
Šírka dopravníka [mm]: 1300 between chains
Dopravná výška [mm]: 925

Prie?ne re?azové dráhy [02312002-40]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 8016
Šírka dopravníka [mm]: 1300 between chains

Prie?ne re?azové dráhy [04512001-30]


Typ a rozmery reziva: L=1,8-3,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2300

Prie?ne re?azové dráhy [04512005-30]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2250

Prie?ne re?azové dráhy [05014001-110]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Max. za?aženie [kg]: 900
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [m]: 1980
Šírka dopravníka [mm]: 2600

Prie?ne re?azové dráhy [05014001-30]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Nosnos? [kg]: 1890 max.
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 2900
Výška dopravníka [mm]: 1400

Prie?ne re?azové dráhy [05415013-50]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4300
Šírka dopravníka [mm]: 4600
Re?az dopravníka: 16B-1

Prie?ne re?azové dráhy [07719001-10]


D?žka reziva: 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1924
Rozostup unáša?ov [mm]: 925
Dopravná výška [mm]: 1160

Prie?ne re?azové dráhy [07819001-30]


D?žka reziva: 2,0 - 4,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 1690 + 3030

Prie?ne re?azové dráhy-urých?ova? [02021188-110]


Typ a rozmery reziva: L= 2,4-6,0 m
Funkcia: Beschleuniger
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1535

Prie?ne re?azový dopravník [00820211-120]


Typ a rozmery reziva: Model Rücktransport 3,0-5,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3035
Šírka dopravníka [mm]: 4000
Výška dopravníka [mm]: 1075

Prie?ne re?azový dopravník [00820211-60]


Typ a rozmery reziva: 3,0-6,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5900
Sklon [°]:
Rozostup unáša?ov [mm]: 1400

Prie?ne re?azový dopravník [02010012-20]


Typ a rozmery reziva: Model Rücktransport
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 6160
Šírka dopravníka [mm]: 7800
Rozostup unáša?ov [mm]: 480

Prie?ny re?azový dopravník [00820211-92]


Typ a rozmery reziva: 3,0-6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4377+991
Dopravná výška [mm]: 4170
Sklon [°]:

Prie?ny re?azový dopravník [00908007-542]


Typ a rozmery reziva: L=8,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 4700
Výška dopravníka [mm]: 335
Rozostup unáša?ov [mm]: 1440

Prie?ny re?azový dopravník [00908007-701]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 7525
Rozostup unáša?ov [mm]: 1440
Prevedenie:: mit Versteifung

Prie?ny re?azový dopravník [00908007-703]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 4310

Prie?ny re?azový dopravník [02009010-420]


Typ a rozmery reziva: Model L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4360
Sklopná klapka: AA 690, hydraulich schwenkbar

Sklopná klapka [00820217-70]


D?žka reziva: Prismen 3,0 - 5,0 m
Max. za?aženie [kg]: 1500
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 1680

Sklopná klapka [00821256-250]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 942
Zdvíhanie: hydraulisch
Konštrukcia rámu: h=2000, L=7120mm

Sklopná klapka [00911042-1548]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1522
Šírka dopravníka [mm]: 4000
Rozostup unáša?ov [mm]: 508

Sklopná klapka [01115018-50]


Typ a rozmery reziva: Max. 100 x 300 x 4600 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 385
Prevedenie:: schwenkbaer durch doppelte Pneumatikzylinder

Sklopná klapka [02017116-4051]


Funkcia: Modeltransport / Einzelstücktransport
Max. za?aženie [kg]: 1000 ca. 1000 kg Stückgewicht
Dopravná výška [mm]: 2570
Šírka dopravníka [mm]: 7800
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 Freitragend auf 7180 mm

Sklopná klapka [02018136-10]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 660
Šírka dopravníka [mm]: 4600
Zdvíhanie: 2x Hydraulikzylinder Hub 160 mm mit Hydraulikventil

Sklopné prie?ne re?azové dráhy [02019144-1110]


D?žka reziva: Model 2,5 - 7,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1500
Zdvíhanie: hydraulisch (2 Positionen)
Prevedenie:: Teilung der Anhebung 3 x 2 Kettenbahnen (3 Zylinder, einzeln angesteuert)

Sklopné prie?ne re?azové dráhy [02019144-1140]


D?žka reziva: Model 2,5 - 7,5 m
Max. za?aženie [kg]: 2000
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 1818
Zdvíhanie: hydraulisch

Sklopné re?azové dráhy [02016108-1140]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1153
Zdvíhanie: durch Pneumatiktzylinder
Zarážka: pneumatisch

Triediaca klapka [02017119-45]


Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 590
Zdvíhanie: pneumatisch

Triediaca klapka [07719001-5]


Prevedenie:: integriert in bestehenden Förderer
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 379
Zdvíhanie: pneumatisch

Zrýchlova? dosiek [05014001-51]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 3000
Šírka dopravníka [mm]: 1850

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup