Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Zameranie spoločnosti M-TEC


Hlavná činnosť spoločnosti M-TEC, s.r.o. je zameraná na dodávku kompletných technológii pre drevospracujúci priemysel a výrobu dopravníkových systémov podľa požiadaviek zákazníka pre rôzne priemyselné aplikácie. Naša kompletná ponuka zahŕňa dopravníky na transport guľatiny, kompletné triediace linky na guľatinu, nové aj použité piliarske zariadenia, dopravníky na transport reziva, kompletné zariadenia na triedenie a stohovanie reziva, linky na výrobu drevených lepených dosiek. Technológie na odsun drevného odpadu a sypkých materiálov rôzneho druhu, výrobu prototypov, rôznych jednoúčelových priemyselných zariadení a oceľových konštrukcií.
M-TEC, s.r.o.
Langsfeldova 1
036 01 Martin
Slovensko

IČO: 36 416 843
DIČ: SK2021796887

Telefón: +421 (0) 43 3241 202
Fax: +421 (0) 43 3241 120
e-mail: mtec[at]mtec.sk
WWW: www.mtec.skEurópsky fond regionálneho rozvojaSpoločnosť M-TEC, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k  zníženiu energetickej náročnosti výrobnej haly.
Názov projektu Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti M-TEC, s.r.o.|

Hlavný cieľ projektu Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti M-TEC, s.r.o.

Kontrahovaná výška NFP 200 000,00 EUR

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

...
Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup