Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikáciePublikovanie


Európsky fond regionálneho rozvoja

Spoločnosť M-TEC, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k  zníženiu energetickej náročnosti výrobnej haly.
Názov projektu Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti M-TEC, s.r.o.|

Hlavný cieľ projektu Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti M-TEC, s.r.o.

Kontrahovaná výška NFP 200 000,00 EUR

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

návrat ...
Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup