Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie


301 Lis na výrobu lepenej dosky

301 Lis na výrobu lepenej dosky

<< >>

301 Lis na výrobu lepenej dosky

Lis na výrobu lepeného nosníka [02016085-30]


Prepravovaný materiál: Lamellen L=18m
Konštrukcia rámu: geschweißte Konstruktion von 3 Teile
Celková d?žka dopravníka [mm]: 18800
Celková výška [mm]: 3780
Hydraulické valce: 30 Stk. Vertikalzylinder, Hub 1200 mm

Lis na výrobu lepenej dosky [00708024-10]


Rozmery dosiek [mm]: 50x9x1200 mm
D?žka [mm]: 6800 Heizrohre 6 m
Celková šírka dopravníka [mm]: 2480
Celková výška [mm]: 1760
Osová vzdialenos? [mm]: 2070 Einzugkette

Lis na výrobu lepenej dosky [00709033-10]


Rozmery dosiek [mm]: max. 3000x100x52
Osová vzdialenos? [mm]: 4000 Einzugkette
Horizontálny posuv: hydraulisch
Horný prítlak: pneumatisch
Doraz: pneumatisch

Lis na výrobu lepenej dosky [00712061-10]


Rozmery dosiek [mm]: s=10-52mm, L= 3600-5100mm
Osová vzdialenos? [mm]: 6000 Einzugskette
Výkon [ks/min]: 30
Horizontálny posuv: hydraulisch
Bo?ný prítlak: pneumatisch

Lis na výrobu lepenej dosky [00716103-10]


Max. rozmery vstup. materiálu [mm]: 5,9x40 - 25x116
D?žka reziva: 5,5 m
Takt [ks/min]: 12
D?žka [mm]: 6460
Šírka [mm]: 6120

Lis na výrobu lepenej dosky [00720163-10]


Rozmery dosiek [mm]: h=17-40,5mm; š= 41-68; L= 3050-5050mm
Osová vzdialenos? [mm]: 6000 Einzugskette
Výkon [ks/min]: 30
Horizontálny posuv: hydraulisch (4HZ)
Doraz: pneumatisch einstellbar

Lis na výrobu lepenej dosky [07318001-400]


D?žka reziva: 1,5 - 3,05 m
Takt [ks/min]: 15
D?žka [mm]: 7315
Šírka [mm]: 4455
Horizontálny posuv: 2x Hydraulikzylinder

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup