Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie


310 Etážový sklad

310 Etážový sklad

<< >>

310 Etážový sklad

Etážový sklad [02015083-1040]


Prepravovaný materiál: L=7,1 - 15,1 m
Triediace etáže [ks]: 5
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 23430 getrennt in der Mitte
Celková výška [mm]: 6270

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup