Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie


313 Vstupné zariadenie

313 Vstupné zariadenie

<< >>

313 Vstupné zariadenie

Pohyblivý vstupný stôl [04111001-10]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2700 + 300
Šírka dopravníka [mm]: 4000
Doraz: pneumatisch

Pohyblivý vstupný stôl [04111001-20]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2170 + 300
Šírka dopravníka [mm]: 4000
Doraz: pneumatisch

Pohyblivý vstupný stôl [04111001-40]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2792
Šírka dopravníka [mm]: 3540
Pojazd: 4 Stk Rädchen

Poklada? do lisu [02016085-10]


Prepravovaný materiál: Lamellen L=18m
Celková d?žka dopravníka [mm]: 18300
Sklz: Schweisskonstruktion
Otá?anie: 15 x Wendearmen - pneumatisch
Pokladacie rameno: 15 x Aufstellarme - pneumatisch

Sklopné dráhy do lisu [02016085-20]


Funkcia: Einladung und Ausladung von der Leimpresse
Celková d?žka dopravníka [mm]: 18400
Po?et re?azových dráh [ks]: 3 x 5 Stk mit Mitnehmer
Osová vzdialenos? [mm]: 1690
Zdvíhanie: hydraulisch

Val?ekový dopravník do lisu [02014070-20]


Takt [ks/min]: 15 Min/ 1 Zyklus
Rozmery balíka [mm]: Breite 80 - 300 mm, Höhe 300 - 2000 mm
D?žka balíka [mm]: 5000 – 16500 mm
D?žka dopravníka [mm]: 16000
Dopravná výška [mm]: 730

Val?ekový dopravník so sklopnými dráhami [02014070-40]


Takt [ks/min]: 15 Min/ 1 Zyklus
Rozmery balíka [mm]: Breite 80 - 300 mm; Höhe 300 - 2000 mm
D?žka balíka [mm]: 5000 - 16500
D?žka dopravníka [mm]: 15300
Dopravná výška [mm]: 730

Vstupné zariadenie [00711055-10]


Funkcia: Einzug der Latten in der Presse
Výška dopravníka [mm]: 1740
Horný prítlak: pneumatisch

Vstupné zariadenie [02015083-1091]


Dopravná výška [mm]: 2150
Dopravné valce [ks]: 2 x D133
Prítla?ná rolka: 2 x D307 pneumatisch von unten
Prítla?ná rolka: 2 x D307 pneumatisch von oben
Bo?ný doraz: manuell verstellbar

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup