Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
101 Nava?ovací dopravník

101 Nava?ovací dopravníkNava?ovací dopravník tvorí sú?as? technológie prísunu dreva do pílnice alebo skladu gu?atiny. Slúži ako zásobník gu?atiny. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov. Materiál je prepravovaný po re?aziach. Používa sa mohutná transportná re?az s hardoxovým vedením, ako aj oce?ové domce, ?o zabezpe?í dlhotrvajúcu životnos? dopravníka. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu, rýchlosti transportu a sklonu dopravníka. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovanej gu?atiny. Pohon nava?ovacieho dopravníka je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a, ale spravidla je konštantná. Kapacita dopravníka je zvy?ajne od 20 do 60 ton, jeho d?žka býva od 5 do 12 m. Dopravník sa používa na prepravu gu?atiny d?žky 2-24 m. Môže a nemusí by? vyplechovaný. Závisí to hlavne od odpadového hospodárstva. Pod dopravník sa zvykne dodáva? aj ?istiaci redlerový dopravník na odsun kôry 405. Nasledujúci dopravník býva spravidla kaskáda 102 alebo rozjednocovací dopravník 103.

<< >>

101 Nava?ovací dopravník

Nava?ovací dopravník [00720155-100]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4-5,2
Priemer gu?atiny [mm]: 150-600
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 16380
Konštrukcia rámu: IPE300

Nava?ovací dopravník [00813089-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2 - 6
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 600
Max. za?aženie [ton]: 20
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 7520

Nava?ovací dopravník [00821259-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 800
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 8060
Konštrukcia rámu: IPE240

Nava?ovací dopravník [00908007-100]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-8,0
Priemer gu?atiny [mm]: 140-750
Max. za?aženie [ton]: 30
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 10900

Nava?ovací dopravník [00911042-1000]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 8,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150-1000
Max. za?aženie [ton]: 20
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 7500

Nava?ovací dopravník [02009002-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,2 - 5,1
Priemer gu?atiny [mm]: 120 - 450
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 8935
Konštrukcia rámu: IPE300

Nava?ovací dopravník [02009002-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,2 - 5,1
Priemer gu?atiny [mm]: 120 - 450
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 6050
Konštrukcia rámu: IPE300

Nava?ovací dopravník [02010008-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 22,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80 - 500
Max. za?aženie [ton]: 80
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 10400

Nava?ovací dopravník [02010017-10]


D?žka gu?atiny [m]: 1,6 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100 - 600
Max. za?aženie [ton]: 10
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5800

Nava?ovací dopravník [02011024-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80 - 400
Max. za?aženie [ton]: 30
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 9920

Nava?ovací dopravník [02011032-10]


D?žka gu?atiny [m]: 1,6 - 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 180 - 650
Max. za?aženie [ton]: 20
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5800

Nava?ovací dopravník [02012039-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 14,0
Priemer gu?atiny [mm]: 200 - 1000
Max. za?aženie [ton]: 30
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 14240

Nava?ovací dopravník [02016094-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 300-800 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 6160
Sklon [° ]:

Nava?ovací dopravník [02020166-1010]


D?žka gu?atiny [m]: 2,55-3,55
Priemer gu?atiny [mm]: 140-450mm
Max. za?aženie [ton]: 10
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 7120

Nava?ovací dopravník [02020183-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140 - 500 mm
Max. za?aženie [ton]: 25
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 9920

Nava?ovací dopravník [02020183-20]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140 - 500
Max. za?aženie [ton]: 15
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6140

Nava?ovací dopravník [02317018-10]


Max. za?aženie [ton]: 24
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 10000
Konštrukcia rámu: IPE240
Výška dopravníka [mm]: 1500 (top of the chain)

Nava?ovací dopravník [03009001-10]


D?žka gu?atiny [m]: 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 700
Max. za?aženie [ton]: 20
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 8000

Nava?ovací dopravník [05414001-10]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 12500
Výška dopravníka [mm]: 1700

Nava?ovací dopravník [05916005-1000]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 7021
Konštrukcia rámu: IPE300

Nava?ovací dopravník [07519001-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gu?atiny [mm]: 240 - 700 mm
Max. za?aženie [ton]: 20
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 8943

Nava?ovací dopravník [08322001-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80-350
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 9980
Konštrukcia rámu: IPE160

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup