Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
125 Stôl na gu?atinu

125 Stôl na gu?atinuStôl na gu?atinu slúži ako medziopera?ný sklad po odkôrnení gu?atiny. Nasleduje za odkôr?ova?om s frézovacím hriade?om. Po odkôrnení gu?atiny je gu?atina z odkôr?ova?a vyrazená na pokladacie ramená ovládané hydraulickými valcami. Konštrukciu stola tvorí pevný oce?ový rám zváraný z profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje jeho dlhodobú životnos?. Šírka a d?žka stola závisí od d?žky a priemeru gu?atiny ako aj od kapacity zásobníka. Zo stola je gu?atina odoberaná pomocou manipula?nej techniky.

<< >>

125 Stôl na gu?atinu

Stôl s pridržiava?om gu?atiny [02012039-60]


D?žka [mm]: 3000
Šírka [mm]: 6700
Pokladacie va?ky [ks]: 15 x hydraulisch

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup