Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
102 Kaskáda

102 KaskádaKaskáda slúži na rozjednocovanie gužatiny. Zvyčajne býva umiestnená za navažovacím dopravníkom 101. Jej úlohou je zabezpeči, aby na nasledujúci dopravník išiel vždy iba jeden kus gužatiny. Stupňovitú konštrukciu kaskády tvorí pevný robustný rám zváraný z výpalkov, voči ktorému sa pohybuje vozík. Pohyb vozíka je zabezpečený prostredníctvom kžukového mechanizmu poháňaného elektromotorom. Hydraulický posun býva ojedinelý. Kaskáda býva zvyčajne vyhotovená so štyrmi stupňami rozjednocovania. Pre skupinové dávkovanie krátkej, tenkej gužatiny sa používa dvojstupňové vyhotovenie kaskády. Šírka dopravníka závisí od dĺžky gužatiny. Najčastejšie sa pohybuje od 2,5 do 8,0 m. Rozdiel v priemere gužatiny určenej na rozjednocovanie by nemal presiahnu hodnotu 30%. Pod kaskádu sa zvykne dodáva aj čistiaci redlerový dopravník na odsun kôry 405. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový pozdĺžny reazový dopravník 106, 107, 109, 110.

<< >>

102 Kaskáda

Kaskáda [02014064-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0-2,5
Priemer gužatiny [mm]: 50-450
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 3350

Kaskáda Doppel [02011024-20A]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0-3,0
Priemer gužatiny [mm]: 80-400
Vozík: mit 5 Hubsektionen mit 5 Vorschubstufen
Vozík: mit 6 Konturbleche mit 4 Vorschubstufen
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x525

Kaskáda dvojstupňová [02014064-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0-2,5
Priemer gužatiny [mm]: max. 450
Počet posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 1 x 2300
Celková dĺžka dopravníka [mm]: 3200

Kaskáda hydraulická [01407001-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 -10,0
Priemer gužatiny [mm]: 200-500
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 8 x (3x800+1000x1200x1400x1550+2050)
Celková šírka dopravníka [mm]: 11180

Kaskáda hydraulická [04612001-02]


Dĺžka gužatiny [m]: 6,0-18,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 3 x (2x1466)
Celková šírka dopravníka [mm]: 13000

Kaskáda [00813084-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 9,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-700
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 2x1000 + 6x800
Celková šírka dopravníka [mm]: 7100

Kaskáda [00813088-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0-6,00
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200

Kaskáda [00813089-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 - 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 150 - 600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200

Kaskáda [00816156-30]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 - 4,0 m
Priemer gužatiny [mm]: 50 - 300 mm
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x655
Celková šírka dopravníka [mm]: 3620

Kaskáda [00821259-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0-6,0
Priemer gužatiny [mm]: 150-800
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200

Kaskáda [00908007-110]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0-8,0
Priemer gužatiny [mm]: 140-750
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 8 x 750
Celková šírka dopravníka [mm]: 6735

Kaskáda [02010017-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5180

Kaskáda [02011030-25]


Dĺžka gužatiny [m]: 1,6-5,00
Priemer gužatiny [mm]: 40-400
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x655
Celková šírka dopravníka [mm]: 3620

Kaskáda [02011032-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 1,6-5,00
Priemer gužatiny [mm]: 650
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x682
Celková šírka dopravníka [mm]: 4650

Kaskáda [02015073-200]


Dĺžka gužatiny [m]: 5,0
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5140

Kaskáda [02016094-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 -4,1 m
Priemer gužatiny [mm]: 300-800 mm
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4x840
Celková šírka dopravníka [mm]: 3400

Kaskáda [02017127-230]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gužatiny [mm]: bis max. 500 mm
Počet posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 2 x 1102; 3 x 802
Celková šírka dopravníka [mm]: 5550

Kaskáda [02317018-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 5,0
Priemer gužatiny [mm]: 650
Max. zaaženie [kg]: 4600
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 834

Kaskáda [05414003-73]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,2
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 1102
Celková šírka dopravníka [mm]: 6210

Kaskáda [06619004-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 - 5,0 m
Priemer gužatiny [mm]: 80 - 400 mm
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 834
Celková šírka dopravníka [mm]: 4190

Kaskáda [07519001-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gužatiny [mm]: 240 - 700 mm
Počet posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4x1145
Celková šírka dopravníka [mm]: 5680

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup