Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
102 Kaskáda

102 KaskádaKaskáda slúži na rozjednocovanie gu?atiny. Zvy?ajne býva umiestnená za nava?ovacím dopravníkom 101. Jej úlohou je zabezpe?i?, aby na nasledujúci dopravník išiel vždy iba jeden kus gu?atiny. Stup?ovitú konštrukciu kaskády tvorí pevný robustný rám zváraný z výpalkov, vo?i ktorému sa pohybuje vozík. Pohyb vozíka je zabezpe?ený prostredníctvom k?ukového mechanizmu pohá?aného elektromotorom. Hydraulický posun býva ojedinelý. Kaskáda býva zvy?ajne vyhotovená so štyrmi stup?ami rozjednocovania. Pre skupinové dávkovanie krátkej, tenkej gu?atiny sa používa dvojstup?ové vyhotovenie kaskády. Šírka dopravníka závisí od d?žky gu?atiny. Naj?astejšie sa pohybuje od 2,5 do 8,0 m. Rozdiel v priemere gu?atiny ur?enej na rozjednocovanie by nemal presiahnu? hodnotu 30%. Pod kaskádu sa zvykne dodáva? aj ?istiaci redlerový dopravník na odsun kôry 405. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový pozd?žny re?azový dopravník 106, 107, 109, 110.

<< >>

102 Kaskáda

Kaskáda [02014064-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0-2,5
Priemer gu?atiny [mm]: 50-450
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 3350

Kaskáda [02020166-1015]


D?žka gu?atiny [m]: 2,25-3,35 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140-450 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 5
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4 x 634
Celková šírka dopravníka [mm]: 3000

Kaskáda [08322001-30]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80-350
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4 x 655
Celková šírka dopravníka [mm]: 2620

Kaskáda Doppel [02011024-20A]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0-3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80-400
Vozík: mit 5 Hubsektionen mit 5 Vorschubstufen
Vozík: mit 6 Konturbleche mit 4 Vorschubstufen
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x525

Kaskáda dvojstup?ová [02014064-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0-2,5
Priemer gu?atiny [mm]: max. 450
Po?et posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 1 x 2300
Celková d?žka dopravníka [mm]: 3200

Kaskáda hydraulická [04612001-02]


D?žka gu?atiny [m]: 6,0-18,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 3 x (2x1466)
Celková šírka dopravníka [mm]: 13000

Kaskáda [00813084-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 9,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-700
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 2x1000 + 6x800
Celková šírka dopravníka [mm]: 7100

Kaskáda [00813088-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0-6,00
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200

Kaskáda [00813089-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200

Kaskáda [00816156-30]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 50 - 300 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x655
Celková šírka dopravníka [mm]: 3620

Kaskáda [00821259-20]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150-800
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200

Kaskáda [00908007-110]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-8,0
Priemer gu?atiny [mm]: 140-750
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 8 x 750
Celková šírka dopravníka [mm]: 6735

Kaskáda [02010017-20]


D?žka gu?atiny [m]: 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5180

Kaskáda [02011030-25]


D?žka gu?atiny [m]: 1,6-5,00
Priemer gu?atiny [mm]: 40-400
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x655
Celková šírka dopravníka [mm]: 3620

Kaskáda [02011032-20]


D?žka gu?atiny [m]: 1,6-5,00
Priemer gu?atiny [mm]: 650
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x682
Celková šírka dopravníka [mm]: 4650

Kaskáda [02015073-200]


D?žka gu?atiny [m]: 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5140

Kaskáda [02016094-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 -4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 300-800 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4x840
Celková šírka dopravníka [mm]: 3400

Kaskáda [02017127-230]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: bis max. 500 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 2 x 1102; 3 x 802
Celková šírka dopravníka [mm]: 5550

Kaskáda [02020183-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140 - 500 (650)
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 2 x 834, 3 x 750

Kaskáda [02317018-20]


D?žka gu?atiny [m]: 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 650
Max. za?aženie [kg]: 4600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 834

Kaskáda [05414003-73]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,2
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 1102
Celková šírka dopravníka [mm]: 6210

Kaskáda [06619004-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 80 - 400 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 834
Celková šírka dopravníka [mm]: 4190

Kaskáda [07519001-20]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gu?atiny [mm]: 240 - 700 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4x1145
Celková šírka dopravníka [mm]: 5680

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup