Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
111 Dopravník s konusovými valcami

111 Dopravník s konusovými valcamiDopravník s konusovými valcami slúži na pozdĺžny transport gužatiny do píly alebo skladu gužatiny. Používa sa najčastejšie: A; Pri zmene z priečneho posuvu na rozbeh pozdĺžneho posuvu gužatiny. Konusové valce majú dostatočne agresívne zuby, pri ktorých sa lepšie prenáša sila na zmenu smeru pohybu a zrýchlenie posuvu jednotlivých kusov gužatiny. B; Pri skracovaní dlhej gužatiny, kde skracovacia píla zachádza medzi valce. C; Pri transporte a následnom vyrážaní dlhej gužatiny, kde sú medzi konusovými valcami integrované vyrážacie ramená. Zvyčajne býva za rozjednocovačom gužatiny 104 alebo kaskádou 102. Základom dopravníka sú konusové valce, ktoré sú poháňané cez reaz od elektromotora. Tvar a dĺžka valcov závisia od priemeru gužatiny. Konštrukcia je spravidla robustná z ocežových profilov a výpalkov, čo zabezpečuje dlhodobú životnos dopravníka. Rýchlos sa môže regulova prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva od 6 do 25 m. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník 107, 109, 110, dopravník pre detektor kovov 115, dopravník k odkôrňovaču 116, vstupná rolka do odkôrňovača 117, triedič gužatiny 118, alebo priečny reazový dopravník 112.

<< >>

111 Dopravník s konusovými valcami

Dopravník s konusovými valcami a vyrážaním [04612001-06]


Dĺžka gužatiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-600
Dĺžka dopravníka [mm]: 18746
Výška dopravníka: 1674
Počet konusových valcov [ks]: 18+1

Dopravník s konusovými valcami [00820211-30]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 8050
Výška dopravníka: 1000
Počet konusových valcov [ks]: 9
Dĺžka valca [mm]: 630

Dopravník s konusovými valcami [04612001-03]


Dĺžka gužatiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-600
Dĺžka dopravníka [mm]: 16450
Dopravná výška [mm]: 1674
Počet konusových valcov [ks]: 16+1

Dopravník s konusovými valcami [04612001-11]


Dĺžka gužatiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-600
Dĺžka dopravníka [mm]: 17770
Výška dopravníka: 616
Počet konusových valcov [ks]: 18

Valčekový dopravník [00819209-195]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Prevedenie:: interiert in Pos.170+190
Dĺžka dopravníka [mm]: 5800
Dopravné valce [ks]: 6
Priemer valca [mm]: 250 / 525

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup