Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
111 Dopravník s konusovými valcami

111 Dopravník s konusovými valcamiDopravník s konusovými valcami slúži na pozd?žny transport gu?atiny do píly alebo skladu gu?atiny. Používa sa naj?astejšie: A; Pri zmene z prie?neho posuvu na rozbeh pozd?žneho posuvu gu?atiny. Konusové valce majú dostato?ne agresívne zuby, pri ktorých sa lepšie prenáša sila na zmenu smeru pohybu a zrýchlenie posuvu jednotlivých kusov gu?atiny. B; Pri skracovaní dlhej gu?atiny, kde skracovacia píla zachádza medzi valce. C; Pri transporte a následnom vyrážaní dlhej gu?atiny, kde sú medzi konusovými valcami integrované vyrážacie ramená. Zvy?ajne býva za rozjednocova?om gu?atiny 104 alebo kaskádou 102. Základom dopravníka sú konusové valce, ktoré sú pohá?ané cez re?az od elektromotora. Tvar a d?žka valcov závisia od priemeru gu?atiny. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje dlhodobú životnos? dopravníka. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 6 do 25 m. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník 107, 109, 110, dopravník pre detektor kovov 115, dopravník k odkôr?ova?u 116, vstupná rolka do odkôr?ova?a 117, triedi? gu?atiny 118, alebo prie?ny re?azový dopravník 112.

<< >>

111 Dopravník s konusovými valcami

Dopravník s konusovými valcami a vyrážaním [04612001-06]


D?žka gu?atiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-600
D?žka dopravníka [mm]: 18746
Výška dopravníka: 1674
Po?et konusových valcov [ks]: 18+1

Dopravník s konusovými valcami [00820211-30]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 8050
Výška dopravníka: 1000
Po?et konusových valcov [ks]: 9
D?žka valca [mm]: 630

Dopravník s konusovými valcami [02021203-15]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: max.1000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 3640
Dopravná výška [mm]: 1600
Po?et konusových valcov [ks]: 4 (bestehende)

Dopravník s konusovými valcami [02021203-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: max.1000
D?žka dopravníka [mm]: 3640
Dopravná výška [mm]: 1600
D?žka valca [mm]: 600

Dopravník s konusovými valcami [04612001-03]


D?žka gu?atiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-600
D?žka dopravníka [mm]: 16450
Dopravná výška [mm]: 1674
Po?et konusových valcov [ks]: 16+1

Dopravník s konusovými valcami [04612001-11]


D?žka gu?atiny [m]: 4,5-12,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-600
D?žka dopravníka [mm]: 17770
Výška dopravníka: 616
Po?et konusových valcov [ks]: 18

Val?ekový dopravník [00819209-195]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Prevedenie:: interiert in Pos.170+190
D?žka dopravníka [mm]: 5800
Dopravné valce [ks]: 6
Priemer valca [mm]: 250 / 525

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup