Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
196 Frézovací hriade?

196 Frézovací hriade?Frézovací hriade? slúži na frézovanie kore?ových nábehov gu?atiny. Je sú?as?ou frézy kore?ového nábehu 123. Vyrába sa sústružením a frézovaním z oce?ovej gu?atiny, na ktorú sa po obrábaní namontujú špeciálne frézovacie nože. Celý hriade? je vyvážený, aby bola zaru?ený tichý chod. Frézovacie hriadele vyrábame v rôznych d?žkach a priemeroch pod?a požiadavky zákazníka.

<< >>

196 Frézovací hriade?

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup