Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
115 Dopravník pre detektor kovov

115 Dopravník pre detektor kovovDopravník pre detektor kovov slúži na detekciu kovu v gužatine pri pozdĺžnom transporte gužatiny do píly alebo skladu gužatiny. Zvyčajne býva za prísunovým dopravníkom 106, 107. Základom dopravníka je dopravný pás pohybujúci sa v priestore detektoru kovov po plastovom antistatickom vedení v drevenom koryte. Začiatok a koniec dopravníka, ako aj náhonová a napínacia sekcia sú kovové. Pevnos a typ pásu sa určí podža hmotnosti prepravovanej gužatiny a rýchlosti transportu. Šírka pásu sa určí podža priemeru gužatiny. Pohon je zabezpečený elektromotorom pomocou hnacieho bubna. Napínanie pásu je spravidla mechanické pomocou napínacieho bubna. Rýchlos sa môže regulova prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva cca 6 m. Vežkos detektora kovu sa určí podža priemeru gužatiny. Dĺžka drevenej bezkovovej zóny závisí od typu detektoru kovu. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109, 110 alebo triedič gužatiny 118.

<< >>

115 Dopravník pre detektor kovov

Dopravník pre detektor kovov [00708018-75]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 250-800
Dĺžka dopravníka [mm]: 5680
Dopravná výška [mm]: 1130
Šírka pásu [mm]: 500

Dopravník pre detektor kovov [02010008-260]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 - 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 500
Dĺžka dopravníka [mm]: 5600
Dopravná výška [mm]: 1200
Šírka pásu [mm]: 500

Dopravník pre detektor kovov [02016094-50]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 4,1 m
Priemer gužatiny [mm]: 300-800 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 8900
Dopravná výška [mm]: 780
Šírka pásu [mm]: 600

Dopravník pre detektor kovov [03210001-30]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 - 6,5
Priemer gužatiny [mm]: 100-1000
Dĺžka dopravníka [mm]: 5600
Dopravná výška [mm]: 1200
Šírka pásu [mm]: 650

Dopravník pre detektor kovov [05916005-1050]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gužatiny [mm]: 300-1100
Dĺžka dopravníka [mm]: 5200
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP500/4;6+0

Pásový dopravník pre dektor kovov pred odkôrovač [02011024-30]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 – 3,0 m
Priemer gužatiny [mm]: max. 400 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 14460
Dopravná výška [mm]: 690
Šírka pásu [mm]: 400

Pásový dopravník pre detektor kovov [03011002-10]


Funkcia: integriert in bestehenden Blockzug
Priemer gužatiny [mm]: max. 700 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 3760
Dopravná výška [mm]: 1500
Šírka pásu [mm]: 500

Pásový dopravník pre detektor kovov [04412001-120]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 - 4,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-400
Dĺžka dopravníka [mm]: 8000
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP630/4/5+0

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup