Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
115 Dopravník pre detektor kovov

115 Dopravník pre detektor kovovDopravník pre detektor kovov slúži na detekciu kovu v gu?atine pri pozd?žnom transporte gu?atiny do píly alebo skladu gu?atiny. Zvy?ajne býva za prísunovým dopravníkom 106, 107. Základom dopravníka je dopravný pás pohybujúci sa v priestore detektoru kovov po plastovom antistatickom vedení v drevenom koryte. Za?iatok a koniec dopravníka, ako aj náhonová a napínacia sekcia sú kovové. Pevnos? a typ pásu sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovanej gu?atiny a rýchlosti transportu. Šírka pásu sa ur?í pod?a priemeru gu?atiny. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho bubna. Napínanie pásu je spravidla mechanické pomocou napínacieho bubna. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva cca 6 m. Ve?kos? detektora kovu sa ur?í pod?a priemeru gu?atiny. D?žka drevenej bezkovovej zóny závisí od typu detektoru kovu. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109, 110 alebo triedi? gu?atiny 118.

<< >>

115 Dopravník pre detektor kovov

Dopravník pre detektor kovov [00708018-75]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 250-800
D?žka dopravníka [mm]: 5680
Dopravná výška [mm]: 1130
Šírka pásu [mm]: 500

Dopravník pre detektor kovov [02010008-260]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
D?žka dopravníka [mm]: 5600
Dopravná výška [mm]: 1200
Šírka pásu [mm]: 500

Dopravník pre detektor kovov [02016094-50]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 300-800 mm
D?žka dopravníka [mm]: 8900
Dopravná výška [mm]: 780
Šírka pásu [mm]: 600

Dopravník pre detektor kovov [02020166-1140]


D?žka gu?atiny [m]: 2,25-3,35m
Priemer gu?atiny [mm]: 140-450 mm
D?žka dopravníka [mm]: 8190
Dopravná výška [mm]: 680
Šírka pásu [mm]: 400

Dopravník pre detektor kovov [02021203-30]


Priemer gu?atiny [mm]: max.800
D?žka dopravníka [mm]: 6000
Dopravná výška [mm]: 1000
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP500/4;6+0

Dopravník pre detektor kovov [03210001-30]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 100-1000
D?žka dopravníka [mm]: 5600
Dopravná výška [mm]: 1200
Šírka pásu [mm]: 650

Dopravník pre detektor kovov [05916005-1050]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
D?žka dopravníka [mm]: 5200
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP500/4;6+0

Pásový dopravník pre dektor kovov pred odkôrova? [02011024-30]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 – 3,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: max. 400 mm
D?žka dopravníka [mm]: 14460
Dopravná výška [mm]: 690
Šírka pásu [mm]: 400

Pásový dopravník pre detektor kovov [03011002-10]


Funkcia: integriert in bestehenden Blockzug
Priemer gu?atiny [mm]: max. 700 mm
D?žka dopravníka [mm]: 3760
Dopravná výška [mm]: 1500
Šírka pásu [mm]: 500

Pásový dopravník pre detektor kovov [04412001-120]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-400
D?žka dopravníka [mm]: 8000
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP630/4/5+0

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup