Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
113 Oblúkový dopravník

113 Oblúkový dopravníkOblúkový dopravník sa najčastejšie používa na zmenu orientácie výrezu na prísunovom dopravníku pred pílou. Na sklade guľatiny býva z dôvodu uloženia orientácia guľatiny zvyčajne pomiešaná. Keďže do píly by mali výrezy vchádzať rovnako orientované, je nutné ich otočiť. Na otočenie slúži práve oblúkový dopravník s jednou 180° alebo dvoma 90° zákrutami. Otáčanie pomocou zákruty je rýchle a zákruta zároveň slúži ako medzioperačný sklad. Zvyčajne býva za prísunovým dopravníkom s jednostranným vyrážaním 109. Základom dopravníka sú priečne reťazové dráhy oblúkovej konštrukcie. Každá dráha ide rozdielnou rýchlosťou, aby bola dodržaná obvodová rýchlosť prepravy. Konštrukcia je spravidla robustná z oceľových profilov. Materiál je prepravovaný po špeciálnych oblúkových reťaziach na plastovom vedení. Veľkosť reťazí sa určí podľa hmotnosti prepravovaného materiálu a rýchlosti transportu. Počet reťazových dráh sa určuje podľa minimálnej a maximálnej dĺžky prepravovanej guľatiny. Pohon je zabezpečený elektromotorom pomocou samostatných prevodov pre každú reťazovú dráhu. Rýchlosť sa môže regulovať prostredníctvom frekvenčného meniča. Dopravník môže mať výdrevu, hlavne z bezpečnostných dôvodov. Nasledujúci dopravník býva spravidla kaskáda 102 alebo priečny reťazový dopravník s rozjednocovaním a vyrážačom.

<< >>

113 Oblúkový dopravník

Oblúkový dopravník [00810032-10]


Dĺžka guľatiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer guľatiny [mm]: 450
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Polomer ohnutia: R4,2/ R6 / R7 / R8,4
Hydraulická zarážka: 1 - hydraulisch

Oblúkový dopravník [05314001-10]


Dĺžka guľatiny [m]: 3,0 - 6,5
Priemer guľatiny [mm]: 120-600
Počet reťazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenosť [mm]: 1600 am Eingang
Hydraulická zarážka: 1 Stk.

Oblúkový dopravník [05414003-72]


Počet reťazových dráh [ks]: 4
Polomer ohnutia: R4,2 /R5,9 /R6,7/R8,4

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup