Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
109 Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním

109 Prísunový dopravník s jednostranným vyrážanímPrísunový dopravník s jednostranným vyrážaním slúži na zmenu smeru transportu gu?atiny z pozd?žneho na prie?ny, a to len do jednej strany. Jednostranné vyrážanie sa používa pri obidvoch typoch prísunových dopravníkov (dvoj- aj jednore?azovom). Zvy?ajne býva za rozjednocova?om gu?atiny 104, kaskádou 102 alebo za dvoj- a jednore?azovým prísunovým dopravníkom 106 a 107. Prevedenie dopravníka je totožné s prísunovými dopravníkmi 106 a107, ale je doplnené o jednostranný vyráža?. Vyrážanie môže by?: Rota?né horné (122/00708009-145, 02011024-35) vhodné pri širšom dvojre?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Rám vyráža?a sa nachádza nad dopravníkom. Vyráža? sa otá?a a nevracia sa naspä? do základnej polohy. Rota?né spodné hydraulické (122/00814101-20) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyráža? vychádza zo spodu dopravníka a zakaždým sa vracia do základnej polohy. Rota?né spodné elektrické (122/00810032-50-100) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je stredne rýchle. Vyráža? vychádza zo spodu dopravníka a zakaždým sa vracia do základnej polohy. Bo?né hydraulické ramená (122/00812073-80, 00811053-03) vhodné hlavne pri širšom dvojre?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyrážacie ramená sa vracajú do základnej polohy. Bo?né rota?né elektrické (122/00715081-10) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Rýchlos? vyrážania sa musí regulova? pomocou frekven?ného meni?a. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyráža? rotuje okolo svojej osi až do základnej polohy. D?žka dopravníka býva od 6 do 200 m. Rýchlos? dopravníka sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Nasledujúce zariadenie môže by? box na vyrazenú gu?atinu 193, medziskad 105, poklada? gu?atiny 104, vynášací dopravník 103 alebo prie?ny re?azový dopravník 112. Vyrážanie môže by?: Rota?né horné (00708009-145, 02011024-35) vhodné pri širšom dvojre?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyráža? sa otá?a a nevracia sa naspä? do základnej polohy. Rota?né spodné hydraulické (00814101-20) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyráža? sa zakaždým vracia do základnej polohy. Rota?né spodné elektrické (00810032-50-100) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je stredne rýchle. Vyráža? sa zakaždým vracia do základnej polohy. Bo?né hydraulické ramená (00812073-80, 00811053-03) vhodné hlavne pri širšom dvojre?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyráža? sa vracia do základnej polohy. Bo?né rota?né elektrické (00715081-10) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Rýchlos? vyrážania sa musí regulova? pomocou frekven?ného meni?a. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyráža? rotuje okolo svojej osi až do základnej polohy. D?žka dopravníka býva od 6 do 200 m. Nasledujúce zariadenie môže by? box na vyrazenú gu?atinu 193, singulátor 105, poklada? gu?atiny 104 alebo prie?ny re?azový dopravník 112.

<< >>

109 Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním

Prísunový dopravník jednore?azový s vyrážaním [02020166-1070]


D?žka gu?atiny [m]: 2,25-3,35 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140-450 mm
D?žka dopravníka [mm]: 4000
Výška dopravníka [mm]: 1174 (Ketteoberkante)
Rozostup unáša?ov [mm]: 400

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [00908016-1140]


D?žka gu?atiny [m]: 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 650
D?žka dopravníka [mm]: 10500
Výška dopravníka [mm]: 950
Unáša?: PE1000

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010008-100]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-22,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
D?žka dopravníka [mm]: 44300
Výška dopravníka [mm]: 1200
Unáša?: 177 Stk.

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010008-150]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
D?žka dopravníka [mm]: 8500
Výška dopravníka [mm]: 1300
Unáša?: 30 Stk. Stahl

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010012-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 650
D?žka dopravníka [mm]: 32000
Výška dopravníka [mm]: 960
Unáša?: PE1000

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010020-150]


D?žka gu?atiny [m]: 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 9430
Výška dopravníka [mm]: 957
Unáša?: PE1000

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [07519001-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gu?atiny [mm]: 240 - 700 mm
D?žka dopravníka [mm]: 11066
Výška dopravníka [mm]: 1260
Unáša?: Stahl

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [00821264-70]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0m
D?žka dopravníka [mm]: 17810
Výška dopravníka [mm]: 1450
Unáša?: Stahl
Rozostup unáša?ov [mm]: 640

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [02010017-30]


D?žka gu?atiny [m]: 6
Priemer gu?atiny [mm]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 25400
Výška dopravníka [mm]: 2000
Unáša?: 82 Stk. PE1000

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [05414001-50]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 22680
Výška dopravníka [mm]: 1550
Unáša?: 73 x Stahl

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [05916005-1090]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
D?žka dopravníka [mm]: 12825
Unáša?: oce?ový
Rozostup unáša?ov [mm]: 508

Prísunový dopravník s vyrážaním [00820211-50]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 16100
Výška dopravníka [mm]: 995 (Ketteoberkante)
Unáša?: aus Stahl, Breite 610 mm
Rozostup unáša?ov [mm]: 508

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup