Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
109 Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním

109 Prísunový dopravník s jednostranným vyrážanímPrísunový dopravník s jednostranným vyrážaním slúži na zmenu smeru transportu guľatiny z pozdĺžneho na priečny, a to len do jednej strany. Jednostranné vyrážanie sa používa pri obidvoch typoch prísunových dopravníkov (dvoj- aj jednoreťazovom). Zvyčajne býva za rozjednocovačom guľatiny 104, kaskádou 102 alebo za dvoj- a jednoreťazovým prísunovým dopravníkom 106 a 107. Prevedenie dopravníka je totožné s prísunovými dopravníkmi 106 a107, ale je doplnené o jednostranný vyrážač. Vyrážanie môže byť: Rotačné horné (122/00708009-145, 02011024-35) vhodné pri širšom dvojreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Rám vyrážača sa nachádza nad dopravníkom. Vyrážač sa otáča a nevracia sa naspäť do základnej polohy. Rotačné spodné hydraulické (122/00814101-20) vhodné pri užšom jednoreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyrážač vychádza zo spodu dopravníka a zakaždým sa vracia do základnej polohy. Rotačné spodné elektrické (122/00810032-50-100) vhodné pri užšom jednoreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je stredne rýchle. Vyrážač vychádza zo spodu dopravníka a zakaždým sa vracia do základnej polohy. Bočné hydraulické ramená (122/00812073-80, 00811053-03) vhodné hlavne pri širšom dvojreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyrážacie ramená sa vracajú do základnej polohy. Bočné rotačné elektrické (122/00715081-10) vhodné pri užšom jednoreťazovom dopravníku. Rýchlosť vyrážania sa musí regulovať pomocou frekvenčného meniča. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyrážač rotuje okolo svojej osi až do základnej polohy. Dĺžka dopravníka býva od 6 do 200 m. Rýchlosť dopravníka sa môže regulovať prostredníctvom frekvenčného meniča. Nasledujúce zariadenie môže byť box na vyrazenú guľatinu 193, medziskad 105, pokladač guľatiny 104, vynášací dopravník 103 alebo priečny reťazový dopravník 112. Vyrážanie môže byť: Rotačné horné (00708009-145, 02011024-35) vhodné pri širšom dvojreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyrážač sa otáča a nevracia sa naspäť do základnej polohy. Rotačné spodné hydraulické (00814101-20) vhodné pri užšom jednoreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyrážač sa zakaždým vracia do základnej polohy. Rotačné spodné elektrické (00810032-50-100) vhodné pri užšom jednoreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je stredne rýchle. Vyrážač sa zakaždým vracia do základnej polohy. Bočné hydraulické ramená (00812073-80, 00811053-03) vhodné hlavne pri širšom dvojreťazovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyrážač sa vracia do základnej polohy. Bočné rotačné elektrické (00715081-10) vhodné pri užšom jednoreťazovom dopravníku. Rýchlosť vyrážania sa musí regulovať pomocou frekvenčného meniča. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyrážač rotuje okolo svojej osi až do základnej polohy. Dĺžka dopravníka býva od 6 do 200 m. Nasledujúce zariadenie môže byť box na vyrazenú guľatinu 193, singulátor 105, pokladač guľatiny 104 alebo priečny reťazový dopravník 112.

<< >>

109 Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [00908016-1140]


Dĺžka guľatiny [m]: 5,0
Priemer guľatiny [mm]: 650
Dĺžka dopravníka [mm]: 10500
Výška dopravníka [mm]: 950
Unášač: PE1000

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010008-100]


Dĺžka guľatiny [m]: 3,0-22,0
Priemer guľatiny [mm]: 500
Dĺžka dopravníka [mm]: 44300
Výška dopravníka [mm]: 1200
Unášač: 177 Stk.

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010008-150]


Dĺžka guľatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer guľatiny [mm]: 500
Dĺžka dopravníka [mm]: 8500
Výška dopravníka [mm]: 1300
Unášač: 30 Stk. Stahl

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010012-10]


Dĺžka guľatiny [m]: 3,0-6,0
Priemer guľatiny [mm]: 650
Dĺžka dopravníka [mm]: 32000
Výška dopravníka [mm]: 960
Unášač: PE1000

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010020-150]


Dĺžka guľatiny [m]: 6,0
Priemer guľatiny [mm]: 600
Dĺžka dopravníka [mm]: 9430
Výška dopravníka [mm]: 957
Unášač: PE1000

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [07519001-40]


Dĺžka guľatiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer guľatiny [mm]: 240 - 700 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 11066
Výška dopravníka [mm]: 1260
Unášač: Stahl

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [00821264-70]


Dĺžka guľatiny [m]: 3,0 - 5,0m
Dĺžka dopravníka [mm]: 17810
Výška dopravníka [mm]: 1450
Unášač: Stahl
Rozostup unášačov [mm]: 640

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [02010017-30]


Dĺžka guľatiny [m]: 6
Priemer guľatiny [mm]: 600
Dĺžka dopravníka [mm]: 25400
Výška dopravníka [mm]: 2000
Unášač: 82 Stk. PE1000

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [05414001-50]


Dĺžka guľatiny [m]: 8
Priemer guľatiny [mm]: 600
Dĺžka dopravníka [mm]: 22680
Výška dopravníka [mm]: 1550
Unášač: 73 x Stahl

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [05916005-1090]


Dĺžka guľatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer guľatiny [mm]: 300-1100
Dĺžka dopravníka [mm]: 12825
Unášač: oceľový
Rozostup unášačov [mm]: 508

Prísunový dopravník s vyrážaním [00820211-50]


Dĺžka guľatiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 16100
Výška dopravníka [mm]: 995 (Ketteoberkante)
Unášač: aus Stahl, Breite 610 mm
Rozostup unášačov [mm]: 508

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup