Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
107 Prísunový dopravník – jednore?azový

107 Prísunový dopravník – jednore?azovýPrísunový jednore?azový dopravník slúži na pozd?žny transport gu?atiny do píly alebo skladu gu?atiny. Používa sa naj?astejšie na krátku gu?atinu od 2-6 m, alebo na gu?atinu s menším priemerom. Jednore?azové prevedenie dopravníka je podstatne lacnejšie ako dvojre?azové. Zvy?ajne býva za poklada?om gu?atiny 104, kaskádou 102 alebo za dvojre?azovým prísunovým dopravníkom 106. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje dlhodobú životnos? dopravníka. Základom dopravníka je jedna pozd?žna re?az, na ktorú sú privarené unáša?e. Unáša? môže by? celokovový s hardoxovým vedením alebo kombinovaný s technickým plastom PE1000. Gu?atina je prepravovaná po unáša?och na hardoxovom alebo plastovom vedení. Ve?kos? re?aze sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovanej gu?atiny a rýchlosti transportu. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Napínanie re?aze môže by? mechanické alebo hydraulické, závisí to od d?žky dopravníka a požiadavky zákazníka. Dopravník je vhodné doplni? o centrálne mazanie. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 6 do 200 m. Dopravník sa dá doplni? aj o merací rám. Pod dopravník sa zvykne dodáva? aj redlerový dopravník 403 na odsun kôry. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109 a 110, dopravník pre detektor kovov 115, dopravník k odkôr?ova?u 116, vstupná rolka do odkôr?ova?a 117 alebo triedi? gu?atiny 118.

<< >>

107 Prísunový dopravník – jednore?azový

Prísunový dopravník jednore?azový [00720155-40]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 5,2
Priemer gu?atiny [mm]: 150-600
D?žka dopravníka [mm]: 7300
Výška dopravníka [mm]: 980 (Ketteoberkante)
Rozostup unáša?ov [mm]: 635

Prísunový dopravník jednore?azový [00813088-30]


D?žka gu?atiny [m]: 6
Priemer gu?atiny [mm]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 10400
Výška dopravníka [mm]: 1300
Unáša?: 35 PE1000

Prísunový dopravník jednore?azový [00821259-30]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 800
D?žka dopravníka [mm]: 15195
Výška dopravníka [mm]: 1175 (Ketteoberkante)
Unáša?: Steel

Prísunový dopravník jednore?azový [00911042-1040]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 1000
D?žka dopravníka [mm]: 7500
Výška dopravníka [mm]: 1000
Unáša?: 26 PE1000

Prísunový dopravník jednore?azový [02010020-10]


D?žka gu?atiny [m]: 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 9455
Výška dopravníka [mm]: 1020 (Ketteoberkante)
Unáša?: 32 Stk, PE1000

Prísunový dopravník jednore?azový [02011032-30]


D?žka gu?atiny [m]: 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 650
D?žka dopravníka [mm]: 5300
Výška dopravníka [mm]: 1300
Unáša?: 19 Stk./ PE1000

Prísunový dopravník jednore?azový [02020166-1030]


D?žka gu?atiny [m]: 2,25-3,35 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140-450 mm
D?žka dopravníka [mm]: 4200
Výška dopravníka [mm]: 1173 (Ketteoberkante)
Rozostup unáša?ov [mm]: 400

Prísunový dopravník jednore?azový [08322001-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80-350
D?žka dopravníka [mm]: 4000
Výška dopravníka [mm]: 1500
Unáša?: PE1000

Prísunový dopravník s meraním [02020166-1200]


D?žka gu?atiny [m]: 2,25 - 3,35 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140- 450 mm
D?žka dopravníka [mm]: 9800
Výška dopravníka [mm]: 1170 (Ketteobenkante)
Rozostup unáša?ov [mm]: 400

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup