Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
130 Odkôr?ova?

130 Odkôr?ova?Odkôr?ova? na krátku gu?atinu je špeciálne zariadenie vyvinuté pre potreby zákazníka, slúžiace na odkôrnenie krátkej gu?atiny s ve?kým priemerom. Takýto typ odkôr?ova?a používajú hlavne výrobcovia dýh. Gu?atina prichádza do odkôr?ova?a po val?ekovom kónusovom dopravníku. Uchytená je medzi dvoma hrotmi v oce?ovom ráme, ktoré ju zárove? otá?ajú. Pohon hrotov je zabezpe?ený cez elektromotor. Oce?ový rám s hrotmi gu?atinu uchytí a nadvihne nad val?ekový dopravník pomocou hydraulických valcov. Zvrchu je cez hydraulický valec pritlá?aná frézovacia hlava pohá?aná elektromotorom. Pohybuje sa po celej d?žke gu?atiny pomocou lineárneho vedenia a re?aze pohá?anej elektromotorom. Odkôrnená gu?atina odchádza po kónusovom val?ekovom dopravníku na ?alšie spracovanie. D?žka gu?atiny ur?enej na odkôr?ovanie je 0,6 - 1,35 metra a jej priemer od 250 – 1000 mm. Všetky rýchlosti elektromotorov sú regulované pomocou frekven?ného meni?a. Pod odkôr?ova?om je integrovaný ?istiaci redlerový dopravník 403. Odkôr?ova? vyrábame a dodávame v rôznych prevedeniach pod?a želania zákazníka s kompletnou hydraulikou a elektrickým riadením.

<< >>

130 Odkôr?ova?

Odkôr?ova? na krátku gu?atinu [03511002-10]


D?žka gu?atiny [m]: 0,6 - 1,35 m
Priemer gu?atiny [mm]: 250-1000
Frézovací hriade?: D250-300 mm
Zdvíhanie: hydraulisch
Bo?ný posuv: 1,5 kW

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup