Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
112 Priečny reazový dopravník

112 Priečny reazový dopravníkPriečny reazový dopravník slúži na priečny posun gužatiny. Zvyčajne býva za prísunovým dopravníkom s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109, 110. Základom dopravníka sú priečne reazové dráhy. Konštrukcia je spravidla robustná z ocežových profilov. Materiál je prepravovaný po reaziach s unášačom alebo bez unášača, ktoré sa pohybujú po hardoxovom vedení. Vežkos reazí sa určí podža hmotnosti prepravovaného materiálu, rýchlosti transportu a sklonu dopravníka. Počet reazových dráh sa určuje podža minimálnej a maximálnej dĺžky prepravovanej gužatiny. Pohon je zabezpečený elektromotorom pomocou hnacieho reazového kolesa. Rýchlos sa môže regulova prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravných reazí býva od 2 do 10 m. Dopravník sa používa aj ako medzioperačný sklad pri spracovávaní gužatiny. Dopravník môže a nemusí by vyplechovaný. Ak na dopravnej reazi nie sú unášače, tak za dopravníkom býva najčastejšie rozjednocovač 104 slúžiaci na rozjednocovanie gužatiny. Ak na dopravnej reazi unášače sú, potom za dopravníkom býva najčastejšie prísunový dopravník 106, 107, 109, 110.

<< >>

112 Priečny reazový dopravník

Priečny reazový dopravník - výkyvný [02016093-1030]


Dĺžka gužatiny [m]: 22
Priemer gužatiny [mm]: 450 -750
Počet reazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos [mm]: 1575
Celková šírka dopravníka [mm]: 20140

Priečny reazový dopravník - výkyvný [02016093-1040]


Dĺžka gužatiny [m]: 22
Priemer gužatiny [mm]: 450-750
Počet reazových dráh [ks]: 9
Osová vzdialenos [mm]: 1400
Celková šírka dopravníka [mm]: 20440

Priečny reazový dopravník na prizmy [00812073-50]


Rozmery prizmy [mm]: 300x600x6000
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 2000

Priečny reazový dopravník s pokladačom [00813088-60]


Dĺžka gužatiny [m]: 6
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 1950
Hydraulická zarážka: durch Hydraulikzylinder

Priečny reazový dopravník s pokladačom [00817173-11]


Dĺžka gužatiny [m]: bis 5,0 m
Priemer gužatiny [mm]: bis 500 mm
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 3540
Hydraulická zarážka: durch Hydraulikzylinder

Priečny reazový dopravník s pokladačom [00820211-40]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 3370
Hydraulická zarážka: durch Hydraulikzylinder
Pokladacie vačky [ks]: durch Hydraulikzylinder

Priečny reazový dopravník s rozjednocovačom [02011032-70]


Dĺžka gužatiny [m]: 5,0
Priemer gužatiny [mm]: 650
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 4870
Rozostup unášačov [mm]: 640

Priečny reazový dopravník so zarážkami [02011024-60]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0
Priemer gužatiny [mm]: 80-400
Max. zaaženie [kg]: 750
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 1430

Priečny reazový dopravník [00813084-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 8
Priemer gužatiny [mm]: 400
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 2070
Rozostup unášačov [mm]: 1600

Priečny reazový dopravník [00819209-170]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 3750
Sklon [°]:
Dopravná výška [mm]: 2230

Priečny reazový dopravník [00819209-190]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 4430
Sklon [°]:
Dopravná výška [mm]: 2280

Priečny reazový dopravník [00821264-90]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Max. zaaženie [ton]: 10
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 10820
Výška dopravníka [mm]: 1560

Priečny reazový dopravník [00911042-1400]


Dĺžka gužatiny [m]: 6
Priemer gužatiny [mm]: 1000
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 6400
Rozostup unášačov [mm]: 1920

Priečny reazový dopravník [02010008-170]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0-22,0
Priemer gužatiny [mm]: 500
Počet reazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos [mm]: 9524
Rozostup unášačov [mm]: 800

Priečny reazový dopravník [02010017-50]


Dĺžka gužatiny [m]: 1,6 - 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 100 - 600
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 2860
Sklon [°]:

Priečny reazový dopravník [02017127-220]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gužatiny [mm]: bis max. 500 mm
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 7990
Dopravná výška [mm]: 1250

Priečny reazový dopravník [03009001-30]


Dĺžka gužatiny [m]: 6,5
Priemer gužatiny [mm]: 700
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 7600
Rozostup unášačov [mm]: 1440

Priečny reazový dopravník [05414003-71]


Dĺžka gužatiny [m]: 6
Priemer gužatiny [mm]: 800
Max. zaaženie [ton]: 10,5
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 8800

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup