Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
118 Triedenie gužatiny TG

118 Triedenie gužatiny TGTriedič gužatiny sa používa na sklade gužatiny ako triediaci dopravník. Pred triediacim dopravníkom je najčastejšie detektor kovu 115, dopravník za odkôrňovačom 116, jedno- alebo dvojreazové prísunové dopravníky 106, 107. No vyskytujú sa aj prípady, že triedenie je zaradené hneď za rozjednocovacím dopravníkom 103 alebo pokladačom gužatiny 104. Gužatinu triedime podža priemeru, dĺžky a kvality. Súčasou dopravníka je merací rám, ktorý meria priemer a dĺžku gužatiny. Spravidla býva osadený 8 metrov od začiatku dopravníka. Je dôležité, aby gužatina počas merania ležala po celej dĺžke na dopravníku. Po meracom ráme nasledujú triediace boxy, do ktorých je gužatina transportovaná a vyrážaná najčastejšie obojstranným spodným elektrickým vyrážačom. Základom dopravníka je jedna pozdĺžna reaz, na ktorú sú privarené unášače. Unášač môže by celokovový s hardoxovými klznými platničkami alebo kombinovaný s technickým plastom PE1000. Gužatina je prepravovaná na unášačoch, ktoré sa pohybujú po hardoxovom alebo plastovom vedení. Vežkos reaze sa určí podža hmotnosti prepravovanej gužatiny a rýchlosti transportu. Dopravník je vhodné doplni o centrálne mazanie. Konštrukcia je spravidla robustná z ocežových profilov a výpalkov, čo zabezpečuje dlhodobú životnos dopravníka. Pohon je zabezpečený elektromotorom pomocou hnacieho reazového kolesa. Rýchlos dopravníka sa pohybuje od 20 – 200 m/min a môžeme ju regulova pomocou frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva od 25 do 230 metrov. Na začiatku dopravníka je vratné koleso reaze a na konci triediaceho dopravníka je náhonovo napínacia stanica. Napínanie reaze je zvyčajne hydraulické. Triediaci dopravník vyrábame v rôznych prevedeniach. Môže by s vyplechovaním, bez vyplechovania, s ocežovými alebo betónovými boxami. Počet triediacich obojstranných boxov sa pohybuje od 2 do 32. Z triediacich boxov je gužatina transportovaná manipulačnou technikou na príslušné miesto ďalšieho spracovania.

<< >>

118 Triedenie gužatiny TG

Triedič gužatiny bez boxov [00810033-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 6
Priemer gužatiny [mm]: 500
Počet boxov [ks]: 22 kundenseits
Dĺžka dopravníka [mm]: 167000
Výška dopravníka: 2500

Triedič gužatiny bez boxov [00813089-40]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 150 - 600
Počet boxov [ks]: 20 kundenseits
Dĺžka dopravníka [mm]: 152000
Výška dopravníka: ca. 2,5 m (Ketteoberkante)

Triedič gužatiny bez boxov [00814097-110]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet boxov [ks]: 2
Dĺžka dopravníka [mm]: 23037
Výška dopravníka: 2,64m (Ketteoberkante)

Triedič gužatiny bez boxov [00817161-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 - 5,0
Priemer gužatiny [mm]: 150-800
Počet boxov [ks]: 15
Dĺžka dopravníka [mm]: 94950
Výška dopravníka: 2580

Triedič gužatiny TG [02010014-10]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5-5,0
Priemer gužatiny [mm]: 100-320
Počet boxov [ks]: 11 beiseitig
Dĺžka dopravníka [mm]: 76000
Výška dopravníka: 2300

Triedič gužatiny TG [02011030-30]


Dĺžka gužatiny [m]: 6,0
Priemer gužatiny [mm]: 40-450
Počet boxov [ks]: 2
Dĺžka dopravníka [mm]: 23700
Výška dopravníka: 1800

Triedič gužatiny TG [02011032-60]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5-6,5
Priemer gužatiny [mm]: 180-650
Počet boxov [ks]: 4 x Doppelboxen
Dĺžka dopravníka [mm]: 23700
Výška dopravníka: 2600

Triedič gužatiny TG [03210001-50]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5 - 6,5
Priemer gužatiny [mm]: 100-1000
Počet boxov [ks]: 3 x Stahlboxen
Dĺžka dopravníka [mm]: 27200
Dopravná výška [mm]: 3150

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup