Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
106 Prísunový dopravník – dvojre?azový

106 Prísunový dopravník – dvojre?azovýPrísunový dvojre?azový dopravník slúži na pozd?žny transport gu?atiny do píly alebo skladu gu?atiny. Používa sa naj?astejšie na dlhú gu?atinu od 8-24 m alebo na gu?atinu s vä?šími priemermi. V?aka dvom re?aziam je konštrukcia dopravníka podstatne širšia ako u jednore?azového prísunového dopravníka. Používame ho aj v prípade krátkej gu?atiny pri zmene prie?nej dopravy na pozd?žnu. Zvy?ajne býva za poklada?om gu?atiny 104 alebo kaskádou 102. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje dlhodobú životnos? dopravníka. Základom dopravníka sú dve pozd?žne re?aze, na ktorých sú privarené unáša?e. Unáša? môže by? celokovový s hardoxovými klznými platni?kami alebo kombinovaný s technickým plastom PE1000. Gu?atina je prepravovaná na unáša?och po hardoxovom alebo plastovom vedení. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovanej gu?atiny a rýchlosti transportu. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Napínanie re?aze môže by? mechanické alebo hydraulické, závisí to od d?žky dopravníka a požiadavky zákazníka. Dopravník je vhodné doplni? o centrálne mazanie. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 6 do 50 m. Dopravník sa dá doplni? aj o merací rám. Pod dopravník sa zvykne dodáva? aj redlerový dopravník 403 na odsun kôry. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník jednore?azový 107, prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním 109, prísunový dopravník s obojstranným vyrážaním 110, dopravník pre detektor kovov 115, dopravník k odkôr?ova?u 116, vstupná rolka do odkôr?ova?a 117 alebo triedi? gu?atiny 118.

<< >>

106 Prísunový dopravník – dvojre?azový

Prísunový dopravník dvojre?azový [00720155-30]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 5,2
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 600
D?žka dopravníka [mm]: 9968
Výška dopravníka [mm]: 874
Unáša?: aus Stahl

Prísunový dopravník dvojre?azový [00816140-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: bis 1000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 8350
Unáša?: 30 x
Rozostup unáša?ov [mm]: 600

Prísunový dopravník dvojre?azový [00821269-50]


D?žka gu?atiny [m]: 3,2 - 6,2 m
Priemer gu?atiny [mm]: 400-800 mm
D?žka dopravníka [mm]: 8255
Unáša?: Stahl
Rozostup unáša?ov [mm]: 508

Prísunový dopravník dvojre?azový [00907006-100]


D?žka gu?atiny [m]: 20
Priemer gu?atiny [mm]: 650
D?žka dopravníka [mm]: 23400
Výška dopravníka [mm]: 890 (Ketteoberkante)
Unáša?: 79 x Stahl

Prísunový dopravník dvojre?azový [00909024-10]


D?žka gu?atiny [m]: 14
Priemer gu?atiny [mm]: 750
D?žka dopravníka [mm]: 22400
Výška dopravníka [mm]: 1000 (Ketteoberkante)
Unáša?: 73 x Stahl

Prísunový dopravník dvojre?azový [02009002-50]


D?žka gu?atiny [m]: 2,2 - 5,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 120 - 650
D?žka dopravníka [mm]: 5385
Výška dopravníka [mm]: 2765 (Ketteoberkante)
Unáša?: aus Stahl

Prísunový dopravník dvojre?azový [02010008-130]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
D?žka dopravníka [mm]: 7000
Výška dopravníka [mm]: 1200
Unáša?: 31 Stk. Stahl

Prísunový dopravník dvojre?azový [02012039-20]


D?žka gu?atiny [m]: 14
Priemer gu?atiny [mm]: 1000
D?žka dopravníka [mm]: 15400
Výška dopravníka [mm]: 800
Unáša?: 59 Stk./ Stahl

Prísunový dopravník dvojre?azový [02012039-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3
Priemer gu?atiny [mm]: 1000
D?žka dopravníka [mm]: 2900
Výška dopravníka [mm]: 800
Unáša?: 23 Stk./Stahl

Prísunový dopravník dvojre?azový [05414001-30]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 10340
Výška dopravníka [mm]: 1220
Unáša?: 36 x Stahl

Prísunový dopravník dvojre?azový [05916005-1030]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
D?žka dopravníka [mm]: 7500
Unáša?: oce?ový
Rozostup unáša?ov [mm]: 508

Prísunový dopravník dvojre?azový [05916005-1070]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
D?žka dopravníka [mm]: 8500
Unáša?: ocelový
Rozostup unáša?ov [mm]: 508

Prísunový dopravník dvojre?azový [07519001-30]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gu?atiny [mm]: 240-700 mm
D?žka dopravníka [mm]: 9553
Výška dopravníka [mm]: 1260
Unáša?: Stahl

Prísunový dopravník s nárazníkovou stenou [00813089-30]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 600
D?žka dopravníka [mm]: 7000
Výška dopravníka [mm]: 1100 (Ketteoberkante)
Unáša?: 31 aus Stahl

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup