Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
103 Rozjednocovací dopravník

103 Rozjednocovací dopravníkRozjednocovací dopravník slúži na rozjednotenie gužatiny a prekonávanie väčšieho výškového rozdielu medzi vstupom gužatiny a výškou píly. Zvyčajne býva za navažovacím dopravníkom 101. Vynášací dopravník slúži na prekonávanie výškového rozdielu v technológii linky. Spravidla nasleduje za pozdĺžnym prísunovým dopravníkom 109 a gužatina je naň vyrážaná po jednom kuse pomocou bočného vyrážača. Základom obidvoch dopravníkov sú priečne reazové dráhy. Konštrukcia je spravidla robustná z ocežových profilov a výpalkov. Materiál je prepravovaný po reaziach so špeciálnym unášačom na hardoxovom vedení. Ocežové ložiskové domce zabezpečujú dlhodobú životnos dopravníka. Vežkos reazí sa určí podža hmotnosti prepravovaného materiálu, rýchlosti transportu a sklonu dopravníka. Počet reazových dráh sa určuje podža minimálnej a maximálnej dĺžky prepravovanej gužatiny. Pohon je zabezpečený elektromotorom pomocou hnacieho reazového kolesa. Rýchlos sa môže regulova prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva od 2 do 4 m a používa sa na rozjednotenie gužatiny dĺžky 2-24 m. Dopravník je vyplechovaný. Pod dopravník sa zvykne dodáva aj čistiaci redlerový dopravník 405. Nasledujúci dopravník býva spravidla pokladač gužatiny 104.

<< >>

103 Rozjednocovací dopravník

Rozjednocovací dopravník [00816156-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0 - 4,0 m
Priemer gužatiny [mm]: 50 - 300 mm
Počet reazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos [mm]: 1200
Celková šírka dopravníka [mm]: 3800

Rozjednocovací dopravník [02010008-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0-22,0
Priemer gužatiny [mm]: 80-500
Počet reazových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenos [mm]: 2500
Celková šírka dopravníka [mm]: 19600

Rozjednocovací dopravník [02011030-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 5
Priemer gužatiny [mm]: 40-400
Počet reazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos [mm]: 1200
Celková šírka dopravníka [mm]: 3800

Rozjednocovací dopravník [02016093-1010]


Dĺžka gužatiny [m]: 22
Priemer gužatiny [mm]: 450-750
Počet reazových dráh [ks]: 16
Osová vzdialenos [mm]: 2188
Celková šírka dopravníka [mm]: 20190

Rozjednocovací dopravník [02016106-220]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 22 m
Priemer gužatiny [mm]: 450 - 750 mm
Počet reazových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenos [mm]: 1430
Celková šírka dopravníka [mm]: 16400

Rozjednocovací dopravník [03009001-20A]


Dĺžka gužatiny [m]: 6,5
Priemer gužatiny [mm]: 700
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 6800
Celková šírka dopravníka [mm]: 4800

Rozjednocovací dopravník [03009001-20B]


Dĺžka gužatiny [m]: 6,5
Priemer gužatiny [mm]: 700
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 4700
Celková šírka dopravníka [mm]: 4800

Rozjednocovací dopravník [05916005-1010]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gužatiny [mm]: 300-1100
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 3000
Celková šírka dopravníka [mm]: 4730

Vynášací dopravník [00811045-20]


Dĺžka gužatiny [m]: 7
Priemer gužatiny [mm]: 500
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 2860
Sklon [°]: 12

Vynášací dopravník [00908016-1200]


Dĺžka gužatiny [m]: 5
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 4000
Sklon [° ]: 39

Vynášací dopravník [05414002-60]


Dĺžka gužatiny [m]: 8
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet reazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos [mm]: 3840
Celková šírka dopravníka [mm]: 6000

Vynášací dopravník [05414003-61]


Dĺžka gužatiny [m]: 8
Priemer gužatiny [mm]: 600
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 3840
Celková šírka dopravníka [mm]: 5100

Vynášací dopravník [05916005-1065]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gužatiny [mm]: 300-1100
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 3823
Rozostup unášačov [mm]: 1280

Vynášací dopravník [05916005-1095]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gužatiny [mm]: 300-1100
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 2992
Rozostup unášačov [mm]: 1000

Vynášací dopravník [07519001-50]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gužatiny [mm]: 240 - 700 mm
Počet reazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos [mm]: 2084
Rozostup unášačov [mm]: 1800

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup