Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
123 Fréza kore?ových nábehov

123 Fréza kore?ových nábehovFréza kore?ových nábehov slúži na zarovnávanie priemeru spodnej ?asti gu?atiny v oblasti nad kore?mi. Frézy sa vyrábajú ako na dlhú, tak aj na krátku gu?atinu. Gu?atina vstupuje do frézy kore?ového nábehu zarovnaná na nulovú líniu. V prípade, že to nie je možné, vyrábajú sa aj frézy so zarovnávacími kónusovými sklopnými val?ekmi. Gu?atina je otá?aná vo fréze pomocou dvoch alebo viacerých párov re?azí v tvare V zospodu, ako aj jedného páru re?azí zvrchu. Re?aze sú pohá?ané elektromotorom. Horné rameno je pritlá?ané pomocou hydraulického valca. Frézovací hriade? je pritlá?aný o gu?atinu pomocou hydraulického valca a pohá?aný je elektromotorom. Frézovací hriade? je vyrábaný v d?žkach od 800 – 1200 mm. Výkon motora sa pohybuje od 4 - 75 kW. Na frézovacom hriadeli sú upevnené štvorhranné frézovacie nože. Po ofrézovaní kore?ového nábehu je gu?atinu vyrazená z frézy pomocou hydraulického ramena na ?alší dopravník. Pri fréze na dlhú gu?atinu je gu?atina z frézy vynesená pomocou unáša?a na re?azovom dopravníku. Vyrábame frézy pre malé aj ve?ké prevádzky v rôznych prevedeniach. Za frézou kore?ového nábehu býva naj?astejšie medzisklad gu?atiny 105 alebo dvoj- a jednore?azové prísunové dopravníky 106, 107.

<< >>

123 Fréza kore?ových nábehov

Fréza kore?ových nábehov [00807003-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 18,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 98- 900 mm
Frézovací hriade?: 1200 mm
Nože : 40 x
Spôsob otá?ania: vier Paaren Ketten 3+3 kW

Fréza kore?ových nábehov s prie?nymi dráhami a hviezdou [00720155-130]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 5,2
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 600
Frézovací hriade?: 1200 mm mit 40 Messer
Spôsob otá?ania: 2 x Kettenprismen von unten 4,0 kW
Pridržiava?: 1x Kettenprisme 3,0 kW

Fréza kore?ových nábehov [00809024-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 120 - 350 mm
Frézovací hriade?: 1200 mm
Nože : 40 Stk.
Spôsob otá?ania: zwei Paaren Ketten 3 kW von unten

Fréza kore?ových nábehov [00814101-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 -8,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 250-800 mm
Frézovací hriade?: 1200 mm mit 40 Messer
Spôsob otá?ania: drei Kettenprismen 4 kW+2,2kW
Pridržiava?: 1x Kettenprisme 3,0 kW

Fréza kore?ových nábehov [00816140-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: bis 1000 mm
Frézovací hriade?: 1200 mm mit 40 Messer
Spôsob otá?ania: 2x Kettenprismen 4,0 kW
Pridržiava?: 1x Kettenprisme von oben 3,0 kW

Fréza kore?ových nábehov [00817165-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,8 bis 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 250 bis 900 mm
Hriade?: L=1000 mm
Spôsob otá?ania: 2 angetr. Kettenprismen von unten 3kW
Pridržiava?: 1 angetr. Kettenprismen von oben durch Kardanwelle 3kW

Fréza kore?ových nábehov [00817168-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,8 bis 8,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 250 bis 900 mm
Otá?ky [r/min] n=: 1500
Hriade?: L=1000 mm
Spôsob otá?ania: 2 angetr. Kettenprismen von unten 3kW

Fréza kore?ových nábehov [00817174-10]


Priemer gu?atiny [mm]: 200 -1000
D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0
Frézovací hriade?: 1500 mm
Spôsob otá?ania: 2 x Kettenprismen, hydraulisch heb-und senkbar
Pridržiava?: 1x Kettenprisme von oben, hydraulisch heb-und senkbar

Fréza kore?ových nábehov [00820216-10]


Priemer gu?atiny [mm]: 200 -1000
Frézovací hriade?: 1000 mm
Spôsob otá?ania: 2 x Kettenprismen, hydraulisch heb-und senkbar
Pridržiava?: 1x Kettenprisme von oben, hydraulisch heb-und senkbar
Po?et konusových valcov [ks]: 6 Stk.

Fréza kore?ových nábehov [00821257-10]


D?žka gu?atiny [m]: 4,0
Priemer gu?atiny [mm]: 200 -1000
D?žka [mm]: 5838
Frézovací hriade?: 1200 mm
Spôsob otá?ania: 2 x Kettenprismen, hydraulisch heb-und senkbar

Fréza kore?ových nábehov [00821268-10]


D?žka gu?atiny [m]: bis 8,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 200 - 1200
Frézovací hriade?: 1200 mm
Spôsob otá?ania: 2 x Kettenprismen, hydraulisch H/S
Pridržiava?: 1x Kettenprisme von oben, hydraulisch H/S

Fréza kore?ových nábehov [00821269-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,2 - 6,2 m
Priemer gu?atiny [mm]: 200 -1000
D?žka [mm]: 7000
Frézovací hriade?: 1200 mm
Spôsob otá?ania: 2 x Kettenprismen, hydraulisch heb-und senkbar

Fréza kore?ových nábehov [02016094-40]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 300-800 mm
Frézovací hriade?: 900 mm
Nože : 30 ks
Spôsob otá?ania: zwei angetriebene Kettenprismen3 kW

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup