Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
119 Otá?a? gu?atiny

119 Otá?a? gu?atinyOtá?a? gu?atiny slúži na oto?enie výrezu gu?atiny o 180 stup?ov, aby bola zabezpe?ená správna orientácia výrezu do píly. Používa sa v menších prevádzkach s nižším taktom. Základ otá?a?a tvorí oce?ový rám a dve pohá?ané kónusové rolky. Pomocou kónusových roliek sa gu?atina vycentruje. Oce?ový rám s rolkami, na ktorých leží gu?atina sa zdvihne smerom hore pomocou hydraulického valca. Rám sa spolu s gu?atinou oto?í o 180 stup?ov. Oto?enie rámu zabezpe?uje elektromotor. Otá?a? gu?atiny môže by? zabudovaný pri pozd?žnom, ako aj prie?nom transporte. Otá?a? môže by? integrovaný do prie?neho re?azového dopravníka 112 alebo medzi jedno- a dvojre?azové prísunové dopravníky 106 a 107.

<< >>

119 Otá?a? gu?atiny

Otá?a? gu?atiny bez valcov [00814097-40]


D?žka gu?atiny [m]: max. 6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Max. za?aženie [kg]: 1500
Spôsob otá?ania: +/- 180°
Zdvih [mm]: 700 durch Hydraulikzylinder

Otá?a? gu?atiny [00813088-40]


D?žka gu?atiny [m]: 6
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Max. za?aženie [kg]: 1500
Spôsob otá?ania: +/- 180°
Zdvih [mm]: 700 durch Hydraulikzylinder

Otá?a? gu?atiny [07519001-45]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gu?atiny [mm]: 240 - 700 mm
Max. za?aženie [kg]: 2000
Spôsob otá?ania: +/- 180°
Zdvih [mm]: 700 pomocou hydraulického valca

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup