Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
194 Vyplechovanie

194 VyplechovanieVyplechovanie je sú?as?ou viacerých typov dopravníkov. Napr. Nava?ovací dopravník 101, prie?ny re?azový dopravník 112 alebo rozjednocovací dopravník 103. Tieto dopravníky majú vyplechované medzery medzi jednotlivými re?azovými dráhami. Vyplechovanie má zabráni? prepadávanie kôry pod dopravník, príp. vypadnutiu vzprie?enej krátkej gu?atiny z dopravníka.

<< >>

194 Vyplechovanie

Tunel k meraniu [05414001-520]


Otvor: 620 x 620 mm
D?žka [mm]: 1289
Hrúbky plechov [mm]: 4

Výdreva pre otá?a? [07519001-3010]


Výška [mm]: 4035
Šírka [mm]: 6530
Výdreva: kundenseits

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup