Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie




105 Medzisklad gu?atiny

105 Medzisklad gu?atiny



Medzisklad gu?atiny slúži ako zásobník rozjednotených výrezov pri prie?nom transporte gu?atiny. Zvy?ajne býva za frézou kore?ového nábehu 123, alebo prísunovým dopravníkom s jednostranným vyrážaním 109. Konštrukciu tvorí pevný robustný rám zváraný z výpalkov, vo?i ktorému sa pootá?ajú dva až štyri hriadele s pokladacími ramenami. Pootá?anie hriade?ov je zabezpe?ené prostredníctvom hydraulických valcov. Medzisklad gu?atiny býva zvy?ajne vyhotovený s dvomi až štyrmi zásobníkmi. Šírka dopravníka závisí od d?žky gu?atiny. Naj?astejšie sa pohybuje od 2,5 do 24 m. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník 106, 107.

<< >>

105 Medzisklad gu?atiny

Medzisklad gu?atiny Log loader [00720155-110]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 5,2
Priemer gu?atiny [mm]: 150-600
Celková d?žka dopravníka [mm]: 8760
Celková šírka dopravníka [mm]: 3660
Celková výška [mm]: 2258

Medzisklad gu?atiny s ?elovaním [02020174-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 650
Šírka dopravníka [mm]: 7810
D?žka dopravníka [mm]: 2100
Po?et posuvných hriade?ov [ks]: 2

Medzisklad gu?atiny [00720155-140]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 5,2
Priemer gu?atiny [mm]: 150-600
Šírka dopravníka [mm]: 7100
D?žka dopravníka [mm]: 2660
Výška dopravníka [mm]: 1466

Medzisklad gu?atiny [00819209-150]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Šírka dopravníka [mm]: 5110
D?žka [mm]: 2390
Po?et pák na hriadeli [ks]: 5

Medzisklad gu?atiny [00820211-51]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Šírka [mm]: 4360
D?žka [mm]: 4260
Zarážka: Haken per Welle 4 Stk

Medzisklad gu?atiny [00821261-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 9,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: bis 800 mm
Šírka dopravníka [mm]: 7900
D?žka [mm]: 3500
Výška [mm]: 2380

Medzisklad gu?atiny [02010008-140]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 7500
Po?et posuvných hriade?ov [ks]: 2
Po?et pák na hriadeli [ks]: 7

Medzisklad gu?atiny [02010008-180]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 22,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 17700
Po?et posuvných hriade?ov [ks]: 3
Po?et pák na hriadeli [ks]: 8

Medzisklad gu?atiny [02020174-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 650 mm
Šírka dopravníka [mm]: 8110
D?žka dopravníka [mm]: 3180
Po?et posuvných hriade?ov [ks]: 3





Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup