Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
114 Pásový dopravník

114 Pásový dopravníkPásový dopravník sa používa na pozdĺžny transport hlavne pre gužatinu menšieho priemeru. Zvyčajne býva za rozjednocovačom gužatiny 104, kaskádou 102 alebo za jedno alebo dvojreazovým prísunovým dopravníkom 106, 107. Základom dopravníka je dopravný pás pohybujúci sa po valčekových stoliciach alebo v plechovom koryte. Konštrukcia je spravidla robustná z ocežových profilov a výpalkov, čo zabezpečuje dlhodobú životnos dopravníka. Pevnos a typ pásu sa určí podža hmotnosti prepravovanej gužatiny a rýchlosti transportu. Šírka pásu sa určí podža priemeru gužatiny. Pohon je zabezpečený elektromotorom pomocou hnacieho bubna. Napínanie pásu je spravidla mechanické pomocou napínacieho bubna. Rýchlos sa môže regulova prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva od 3 do 30 m. Dopravník sa dá doplni aj o rotačné horné vyrážanie. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109 a 110, dopravník pre detektor kovov 115, dopravník k odkôrňovaču 116, vstupná rolka do odkôrňovača 117, alebo triedič gužatiny 118.

<< >>

114 Pásový dopravník

Pásový dopravník [02010008-90]


Dĺžka gužatiny [m]: 3,0-22,0
Priemer gužatiny [mm]: 500
Dĺžka dopravníka [mm]: 10000
Dopravná výška [mm]: 680
Šírka pásu [mm]: 500

Pásový dopravník [02011024-50]


Dĺžka gužatiny [m]: 2,0-3,0
Priemer gužatiny [mm]: 400
Dĺžka dopravníka [mm]: 8300
Dopravná výška [mm]: 1380
Šírka pásu [mm]: 400

Pásový dopravník [02015082-10]


Max. zaaženie [ton]: 2,5
Dĺžka dopravníka [mm]: 3320
Dopravná výška [mm]: 2040 Oberkante Band
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP500/4; 6+0

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup