Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
126 Val?ekový dopravník

126 Val?ekový dopravníkJedná sa o špeciálne prevedenie val?ekového dopravníka, slúžiaceho na transport gu?atiny do seka?ky. Jeho hlavnou úlohou je zabezpe?i?, aby sa všetky ne?istoty a kamene prepadli na redlerový dopravník a nedostali sa spolu s gu?atinou do seka?ky. Zvy?ajne nadväzuje na viacre?azový dopravník 128. Základom dopravníka je robustná konštrukcia zváraná z ohnutých výpalkov, ktorá zabezpe?í dlhodobú životnos?. Valce na dopravníku majú ozubený profil, ?o zabezpe?uje jednoduchší transport gu?atiny. Valce sú pohá?ané elektromotorom, rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a a závisí od rýchlosti posuvu seka?ky. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od množstva prepravovaného materiálu. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 2,5 metra, šírka 1,02 metra. Za val?ekovým dopravníkom sa nachádza pásový dopravník s detektorom kovov 115, ktorý transportuje gu?atinu priamo do seka?ky.

<< >>

126 Val?ekový dopravník

Val?ekový dopravník RF [04413006-20]


D?žka gu?atiny [m]: bis 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-350
Max. za?aženie [kg]: 6000
D?žka dopravníka [mm]: 2500
Výška dopravníka [mm]: 1855

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup