Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
117 Vstupná/výstupná rolka

117 Vstupná/výstupná rolkaVstupná rolka do odkôr?ova?a slúži na centrovanie gu?atiny pred vstupom do odkôr?ova?a. Základom dopravníka je viacradová re?az pohybujúca sa po hardoxovom vedení a konusová centrovacia rolka. Cie?om je dopravi? gu?atinu do stredu rotora odkôr?ova?a. Konštrukcia je spravidla robustná. Rýchlos? transportu sa ur?í pod?a rýchlosti odkôr?ova?a. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva 1meter.

<< >>

117 Vstupná/výstupná rolka

Vstupná rolka do odkôr?ova?a [02010008-270]


Výkyvná os: 80 mm mit 6 Stk.Rollen mit Rippen
Zdvíhanie: hydraulisch, Hub 140 mm
Hnacia re?az: 24B-2

Vstupná rolka do odkôr?ova?a [02011032-40]


Výkyvná os: 80 mm mit 6 Stk. gezähnte Räder
Zdvíhanie: hydraulisch; Hub 140 mm
Hnacia re?az: 24B-2

Vstupná rolka do odkôr?ova?a [02020166-1035]


Priemer gu?atiny [mm]: 140-450 mm
Výkyvná os: 80 mm mit 6 Stk. gezähnte Räder
Zdvíhanie: hydraulisch; Hub 140 mm
Hnacia re?az: 24B-2

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup