Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
129 Doraz

129 DorazNárazníková stena (00708018-71) je sú?as?ou dvojre?azového prísunového dopravníka 106. Funkciou je tlmenie nárazu gu?atiny pri zmene smeru jej transportu z prie?neho na pozd?žny. Jedná sa o robustnú stenu z výpalkov a profilov. Uchytená je pomocou gumených silentblokov na samostatnú oce?ovú konštrukciu. Konštrukcia steny je dutá a vyplnená pieskom, ?o pri náraze gu?atiny znižuje hlu?nos?. Na kontaktnom mieste steny s gu?atinou sú privarené oce?ové L profily, na ktorých gu?atina stráca energiu. Tým sa zabezpe?í, že gu?atina sa na unáša?i prísunového dopravníka ?o najrýchlejšie ustáli. Používa sa v prevádzkach s vä?ším taktom gu?atiny. Nárazníková stena môže by? umiestnená aj na boku nava?ovacieho dopravníka alebo kaskády. Slúži na za?elovanie gu?atiny. Zárove? slúži ako zábrana proti vypadnutiu pohybujúcej sa gu?atiny z dopravníka. Posúva? (02016094-30) slúži na za?elovanie gu?atiny spravidla pred kapovacou pílou. Pohyb posúva?a je zabezpe?ený pomocou hydraulického valca.

<< >>

129 Doraz

Bo?ná stena k log loaderu [00720155-111]


D?žka [mm]: 3550
Výška [mm]: 1061
Vyplechovanie: Verstrebung

Bo?ná stena k nava?ováku [02016094-110]


D?žka [mm]: 6270
Výška [mm]: 1920 (1100 über Kette)

Bo?ná stena k nava?ováku [02317018-11]


D?žka [mm]: 10108
Výška [mm]: 800 - 1150
Hrúbky plechov [mm]: 10 mm

Bo?ná stena k nava?ováku [08322001-11]


D?žka [mm]: 10650
Výška [mm]: 1150 over the chain top

Bo?ná stena ku kaskade [02317018-13]


D?žka [mm]: 2 x 3380
Výška [mm]: 1000
Hrúbky plechov [mm]: 10 mm

Bo?ná stena ku kaskade [08322001-31]


D?žka [mm]: 3300
Výška [mm]: 1350
Hrúbky plechov [mm]: 10 mm

Bo?ná stena na Blockzug [00720155-35]


D?žka [mm]: 6800
Výška [mm]: 720 über Ketteoberkante
Celková výška [mm]: 1385

Bo?ná stena na Blockzug [02020174-32]


D?žka [mm]: 7300
Výška [mm]: 715/1385

Bo?ná stena na Blockzug [02020183-50]


D?žka [mm]: 6200
Výška [mm]: 750
Hrúbky plechov [mm]: 12
Prevedenie:: einfache ohne Gummipuffer

Bo?ná stena na kaskádu [02020166-1016]


Prevedenie:: einseitig
D?žka [mm]: 3500
Výška [mm]: 900 über Förderer

Nárazníková stena [00708018-71]


D?žka [mm]: 7100
Výška [mm]: 720/1750

Posúva? [00819209-171]


Doraz: bei Hydraulikzylinder
Zdvih [mm]: 500

Posúva? [02016094-30]


Funkcia: auf den letzten Stufe des Stufenschiebers
D?žka [mm]: 1926
Pohyblivý doraz: hydraulisch
Zdvih [mm]: 750

Tlmiace ramená [02012039-400]

>
//
>
//


Pokladacie rameno: 3
Zdvíhanie: hydraulisch

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup