Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
201 Dopravník so strechovitou re?azou

201 Dopravník so strechovitou re?azouDopravník so strechovitou re?azou slúži na zmenu smeru prepravy reziva z pozd?žneho na prie?ny smer. Zvy?ajne sa nachádza za val?ekovým alebo pásovým dopravníkom. Za dopravníkom so strechovitou re?azou bývajú zvy?ajne prie?ne re?azové dráhy. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy so strechovitým vyplechovaním. Konštrukcia dráh je z oce?ových profilov a výpalkov, jej robustnos? závisí od hmotnosti transportovaného materiálu. Materiál je prepravovaný pomocou re?azí, ktoré sa pohybujú po plastovom alebo kovovom vedení. Re?az je vybavená špeciálnym strechovitým unáša?om. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu a rýchlosti transportu. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho hriade?a s re?azovými kolesami. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a.

<< >>

201 Dopravník so strechovitou re?azou

Dopravník so strechovitou re?azou [00719152-30]


Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 1475
Celková d?žka dopravníka [mm]: 7950
Prevedenie:: komplett verblecht
Sklz: 7x Kunststoff

Dopravník so strechovitou re?azou [00808020-60]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 2040
Šírka dopravníka [mm]: 5500
Unáša?: Dachmitnehmer

Dopravník so strechovitou re?azou [00815127-10]


Typ a rozmery reziva: L=1000 - 5000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1800
Celková d?žka dopravníka [mm]: 6000
Prevedenie:: komplett verblecht

Dopravník so strechovitou re?azou [00815128-10]


Typ a rozmery reziva: L=1000 - 5000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1480
Celková d?žka dopravníka [mm]: 6000
Prevedenie:: komplett verblecht

Dopravník so strechovitou re?azou [00815132-20]


Typ a rozmery reziva: Seitenware 2,5-6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1480
Celková d?žka dopravníka [mm]: 6200
Prevedenie:: komplett verblecht

Dopravník so strechovitou re?azou [00815132-30]


Typ a rozmery reziva: Hauptware L=2,5-6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1480
Celková d?žka dopravníka [mm]: 5880
Prevedenie:: komplett verblecht

Dopravník so strechovitou re?azou [00818183-260]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2030
Celková d?žka dopravníka [mm]: 6760
Prevedenie:: komplett verblecht

Dopravník so strechovitou re?azou [00820211-110]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1480
Celková d?žka dopravníka [mm]: 6500
Prevedenie:: komplet Verblecht

Dopravník so strechovitou re?azou [00820211-62]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1475
Celková d?žka dopravníka [mm]: 6580
Prevedenie:: komplett verblecht

Dopravník so strechovitou re?azou [00908007-700]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1680
Šírka dopravníka [mm]: 7050

Dopravník so strechovitou re?azou [00908016-1420]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2100
Šírka dopravníka [mm]: 4900
Unáša?: Dachmitnehmer

Dopravník so strechovitou re?azou [02010015-10]


Typ a rozmery reziva: 55x225x6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 825
Šírka dopravníka [mm]: 6300
Unáša?: Dachmitnehmer

Dopravník so strechovitou re?azou [02016108-1370]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2750
Celková d?žka dopravníka [mm]: 5450
Prevedenie:: komplett verblecht

Dopravník so strechovitou re?azou [02017116-4090]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1715
Šírka dopravníka [mm]: 7195
Prevedenie:: komplett verblecht
Konštrukcia rámu: Freitragend

Dopravník so strechovitou re?azou [02017116-5022]


Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1715
Šírka dopravníka [mm]: 7020
Prevedenie:: komplett verblecht
Konštrukcia rámu: Freitragend auf 8500mm

Dopravník so strechovitou re?azou [07519001-430]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 M
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1474
Celková d?žka dopravníka [mm]: 7800
Prevedenie:: vyplechovaný

Dopravník so strechovitou re?azou [07719001-30]


D?žka reziva: 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1555
Šírka dopravníka [mm]: 5860
Prevedenie:: komplett verblecht

Odsunové prie?ne re?azové dráhy [00818183-280]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 965
Šírka dopravníka [mm]: 6500
Prevedenie:: komplett verblecht

Odsunové prie?ne re?azové dráhy [00820217-40]


D?žka reziva: Prismen 3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 965
Šírka dopravníka [mm]: 5794
Prevedenie:: komplett verblecht

Odsunové prie?ne re?azové dráhy [02019144-1330]


D?žka reziva: 2,5 - 7,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3034
Celková d?žka dopravníka [mm]: 8484
Vyplechovanie: auf ganze Länge

Prie?ne re?azové dráhy s unáša?om [00818197-10]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1590
Prevedenie:: komplet Verblecht

Prie?ne re?azové dráhy s unáša?om [00818197-20]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1000
Dopravná výška [mm]: 2500

Prie?ne re?azové dráhy s unáša?om [00818197-26]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 910
Dopravná výška [mm]: 574
Dopravné valce [ks]: 4

Prie?ne re?azové dráhy s unáša?om [00818197-27]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 910
D?žka dopravníka [mm]: 6100
Výška dopravníka [mm]: 2100

Prie?ne re?azové dráhy s unáša?om [00820253-30]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1245
Dopravná výška [mm]: 1140
Šírka dopravníka [mm]: 6890
Dopravné valce [ks]: 5

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup