Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
220 Latkova?

220 Latkova?Latkova? je zariadenie slúžiace na pokladanie prekladových latiek medzi jednotlivé vrstvy reziva pri stohovaní. Základom konštrukcie latkova?a je oce?ový rám z výpalkov a profilov. Rám býva osadený nad stohovacími ramenami. Na vrchnej ?asti rámovej konštrukcie sú upevnené viaceré zásobníky latiek. Používajú sa dva prevedenia. Pri prvom sa zásobníky latiek pohybujú smerom nadol a pomocou pneumatických valcov je z jednotlivých magazínov vyrazená jedna latka. Pohyb magazínov zabezpe?uje elektromotor pomocou centrálneho hriade?a. Pri druhom prevedení je latka vyrážaná zo zásobníkov pomocou pneumatického valca a pokladaná na vrstvu reziva pomocou pneumatického uchopova?a. Rozostup zásobníkov sa dá upravova? manuálnym presunutím.

<< >>

220 Latkova?

Latkova? dvojkomorový [00818197-41]


Prevedenie:: Doppelkammer mit Greifer, zum Aufbau auf Portal
Prekladové latky: Stapellatten/Verlustlatten L=1100 mm
Zásobník latiek [ks]: 6
Vyráža? latiek : pneumatisch
Posun: Verfahbaren Wagen auf dem Portalkonstruktion

Latkova? dvojkomorový [00821264-35]


Prekladové latky: B= 20-50mm / s= 12-22mm /L=1,2m
Výška portálu [mm]: 3360
Šírka rámu [mm]: 6050
Zásobník latiek [ks]: 4 x manually verstellbar
Vyráža? latiek : pneumatisch

Latkova? dvojkomorový [07519001-245]


Funkcia: slúži na ukladanie prie?nych lát pri stohovaní balíka
Prekladové latky: šírka 20-50 mm / hrubka 12-22mm
Výška [mm]: 4300
Šírka rámu [mm]: 7200
Zásobník latiek [ks]: 6 x manuálne prestavitelná sekcia (dvojitý zásobník)

Latkova? dvojkomorový [07719002-50]


Funkcia: Automatische Auflegen von 2 Latten für alle Paketbreite.
Prekladové latky: Breite 18-22 mm; Stärke 8-10 mm; Länge 780-820mm
Výška rámu [mm]: 3550
Šírka rámu [mm]: 6750
Zásobník latiek [ks]: 3 x Doppellattenmagazine

Latkova? s predným dorazom pre stohova? [00821260-230]


Šírka rámu [mm]: 6300
Výška rámu [mm]: 5400
Zásobník latiek [ks]: 6 (3x Einfachmagazine + 3x Doppelmagazine)
Spôsob posunu: manuell verstellbar
Vyráža? latiek : pneumatisch

Latkova? s predným dorazom pre stohova? [07819001-60]


Funkcia: ukladanie latiek na vrchú vrstvu stohovaného balíka
Šírka rámu [mm]: 5900
Výška rámu [mm]: 4150
Zásobník latiek [ks]: 8 x šírkovo prestavite?né 75 - 145 mm pneumaticky
Spôsob posunu: ru?ne prestavite?né

Latkova? [00717139-40]


Prekladové latky: max. 50x23x1760 mm
Výška rámu [mm]: 5720
Šírka rámu [mm]: 6900
Zásobník latiek [ks]: 8 x manuell verstellbar
Zdvíhanie: 237 (elektromotorisch)

Latkova? [02011031-70]


Šírka rámu [mm]: 9700
Výška rámu [mm]: 4800
Zásobník latiek [ks]: 6
Zdvih [mm]: 350 hydraulisch
Vyráža? latiek : pneumatisch

Latkova? [04512001-90]


Šírka rámu [mm]: 4268
Výška rámu [mm]: 4695
Zásobník latiek [ks]: 6
Zdvih [mm]: 300
Vyráža? latiek : pneumatisch

Latkova? [04814002-110]


Šírka rámu [mm]: 6893
Výška rámu [mm]: 4319
Zásobník latiek [ks]: 4 x manuell verschiebbar
Zdvih [mm]: 1480
Vyráža? latiek : pneumatisch

Latkova? [05014001-160]


Prekladové latky: 23 x 50 mm, Lmin. =1,1 m; Lmax. = 2,0 m
Výška rámu [mm]: 5800
Šírka rámu [mm]: 6500
Zásobník latiek [ks]: 3 x manuell verstellbar
Vyráža? latiek : hydraulisch

Latkova? [05415007-120]


Funkcia: slúži na ukladanie prie?nych lát pri stohovaní balíka
Prekladové latky: šírka 48 mm,hrubka 20mm
Výška [mm]: 5440
Šírka rámu [mm]: 6700
Zásobník latiek [ks]: 5 x nastavitelná sekcia

Latkova? [08220001-110]


Funkcia: slúži na ukladanie prie?nych lát pri stohovaní balíka
Prekladové latky: šírka 48 mm,hrubka 20mm
Výška [mm]: 4500
Šírka rámu [mm]: 6855
Zásobník latiek [ks]: 5 x nastavitelná sekcia

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup