Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
230 Zastavova? dosiek

230 Zastavova? dosiekJe sú?as?ou prie?nych re?azových dráh bez unáša?ov, ktoré sa nachádzajú pred stohovacím zariadením. Úlohou zastavova?a je vytvori? vrstvu dosiek, ktorá sa bude následne stohova? do balíka. Je tvorený zo zadného prestavite?ného sklápacieho dorazu, ktorý zastaví dosku, aby sa za ?ou vytvoril koberec dosiek. Doraz môže by? prestavite?ný pomocou hydraulického valca alebo ozubeného hrebe?a. Sú?as?ou zastavova?a je horný a spodný prítlak, ktorý zadrží prvú dosku nasledujúcej vrstvy stohovaného materiálu. Poloha prítlaku od zadného dorazu ur?uje šírku balíka a je nastavite?ná. Zastavova? dosiek zvyšuje výkon stohovacieho zariadenia.

<< >>

230 Zastavova? dosiek

Zastavova? dosiek [00719153-110]


Typ a rozmery reziva: 2,5 - 5,0 m, Dicke 16-70 mm
Prechodná šírka portálu [mm]: 5000
Celková výška [mm]: 2220
Zarážka: 5 x Lagenzwicker von oben und unten - pneumatisch
Zdvih [mm]: 160

Zastavova? dosiek [00810034-30]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 - 6,5 m
Šírka dopravníka [mm]: 7300
Výška dopravníka [mm]: 1950
Hydraulická zarážka: von oben
Posun: 640 mm - hydraulisch

Zastavova? dosiek [00821260-200]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
Prechodná šírka portálu [mm]: 5200
Zarážka: 4 x pneumatisch Zwicker von oben und unten
Zarážka: 5 x pneumatisch von unten

Zastavova? dosiek [02015083-2050]


Typ a rozmery reziva: 19-100x70-250x1800-15000
Šírka dopravníka [mm]: 15970 freitragende Konstruktion
Výška dopravníka [mm]: 2094
Vozík: 2 x je 6 Stk Zwicker
Zarážka: pneumatisch von oben

Zastavova? dosiek [02017119-55]


Rozmery dosiek [mm]: max. 230x120x6100 mm
Prechodná šírka portálu [mm]: 6100
Posun: 820 mm - manuell einstellbar
Zarážka: 6 x Lattenzwicker pneumatisch
Zdvih [mm]: 139

Zastavova? dosiek [02021188-20]


Typ a rozmery reziva: L=2,5-6,0m (80x22; 300x100)
Prechodná šírka portálu [mm]: 6200
Zarážka: 6 x Zwicker pneumatisch von oben/unten
Zarážka: 6 x Rückhalter pneumatisch von unten
Posun: 590

Zastavova? dosiek [06817001-25]


Prechodná šírka portálu [mm]: 2662 - 6392 mm
Výška [mm]: 2840
Nastavenie výšky: motorisch 0,12 kW
Horný prítlak: pneumatisch
Bo?ný prítlak: verstellbar - motorisch 0,37 kW

Zastavova? dosiek [07719001-70]


D?žka reziva: 5,2 m
Prechodná šírka portálu [mm]: 5800
Zarážka: 5 x Lattenzwicker pneumatisch von oben/unten
Zarážka: 5 x Lagenhalter von oben pneumatisch
Pridržiava?: 5 x manuell einstellbar

Zastavova? dosiek [07819001-35]


D?žka reziva: 2,0 - 4,0 m
Prechodná šírka portálu [mm]: 4500
Zarážka: 6 x pneumatická zhora a zdola (Zwicker)
Zarážka: 6 x pneumatická zhora

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup