Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
205 Rozjednocovanie

205 RozjednocovanieHlavná úloha je rozjednotiť dosky prichádzajúce z rozjednocovacieho dopravníka – elevátora 202, prípadne zo začelovacieho valčekového dopravníka 207 tak, aby za rozjednocovacím zariadením išla vždy len jedna doska na unášač reťazového dopravníka s čelovaním 222. Zvyčajne sa používajú pri stohovaní alebo rozstohovávaní reziva, ako aj pri vstupe do triedenia, alebo pri ďalšom spracovaní reziva. Základom dopravníka sú priečne reťazové dráhy s prestaviteľným dorazom ako aj rozjednocovacími výkyvnými krátkymi reťazovými dráhami. Robustnosť konštrukcie je v závislosti od hmotnosti transportovaného materiálu. Rám dopravníka je z oceľových profilov a výpalkov. Materiál je prepravovaný po reťaziach bez unášača, ktoré sa pohybujú po plastovom alebo kovovom vedení. Veľkosť reťazí sa určí podľa hmotnosti prepravovaného materiálu a rýchlosti transportu. Počet reťazových dráh sa určuje podľa minimálnej a maximálnej dĺžky prepravovaného reziva. Pohon je zabezpečený elektromotorom pomocou hnacieho reťazového kolesa. Rýchlosť sa môže regulovať prostredníctvom frekvenčného meniča. Dĺžka dopravníka býva od 1 do 3 m a používa sa na rozjednotenie reziva v priečnom smere. Súčasťou je rozjednocovacie zariadenie, ktoré pozostáva z nastaviteľného dorazu a malých zdvíhacích rozjednocovacích reťazových dráh. Zdvíhanie je zabezpečené pneumatickým alebo hydraulickým valcom.

<< >>

205 Rozjednocovanie

Etážové reťazové dráhy [00818183-200]


Typ a rozmery reziva: L= 2,0 - 6,0 m
Prevedenie:: Freitragende Konstruktion
Počet reťazových dráh [ks]: 5+5
Osová vzdialenosť [mm]: 9130+1380
Sklopná klapka: hydraulisch heb-und senkbar

Priečny dopravník s rozjednocovaním a otáčaním [04820040-10]


Rozmery dosiek [mm]: B60-300, S17-200mm
Dĺžka reziva: 2,1 - 8,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenosť [mm]: 2800
Dopravná výška [mm]: 835

Priečny dopravník s rozjednocovaním a otáčaním [07519001-185]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,3 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 2450
Rozjednocovanie: hydraulicka klapka
Otáčanie: integrované

Priečny dopravník s rozjednocovaním [00715088-130]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 2230
Rozjednocovanie: 1 pneumatisch durch Weichenkettenquerförderer
Doraz: manuell verstellbar

Priečny dopravník s rozjednocovaním [00715088-160]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 2230
Rozjednocovanie: pneumatisch durch Weichenkettenquerförderer
Doraz: manuell verstellbar

Priečny dopravník s rozjednocovaním [00820219-80]


Dĺžka reziva: 3,0-5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 1592
Rozjednocovanie: hydraulisch-schwenkbare Wippe

Priečny dopravník s rozjednocovaním [04820041-30]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,5 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3430
Dopravná výška [mm]: 1790
Rozjednocovanie: 1 pneumatische Leiste

Priečny dopravník s rozjednocovaním [07519001-200]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,3 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 1720
Rozjednocovanie: 1 pneumaticka klapka
Zarážka: ručne nastaviteľná

Priečny dopravník s rozjednocovaním [07620003-10]


Typ a rozmery reziva: 1,5-6,0m für Hobelmaschiene
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Dopravná výška [mm]: 1050
Osová vzdialenosť [mm]: 1940+213
Rozjednocovanie: heb-und senkbake Weiche 12B-1 verzahnt

Priečny dopravník so zarážkami a otáčaním [00818197-13]


Dĺžka reziva: 2,0 - 5,0 m
Dopravná výška [mm]: 2425
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 5290 + 397
Sklopná klapka: Mitangetriebene Weiche - hydraulisch schwenkbar

Priečny dopravník so zarážkami [00811058-02]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
Max. zaťaženie [kg]: 3600
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 10850
Šírka dopravníka [mm]: 5300

Priečny dopravník so zarážkami [00818197-11]


Dĺžka reziva: 2,0 - 5,0 m
Dopravná výška [mm]: 540
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 4020
Konštrukcia rámu: freitragend

Priečny dopravník so zarážkami [00818197-21]


Dĺžka reziva: 2,0-5,0 m
Dopravná výška [mm]: 2500
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 602+3575+700
Sklopná klapka: 2 x hydraulisch

Priečny dopravník so zarážkami [00818197-24]


Dĺžka reziva: 2,0-5,0 m
Dopravná výška [mm]: 2200
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 2380+650
Sklopná klapka: 1 x hydraulisch

Priečny dopravník so zarážkami [00818197-28]


Dĺžka reziva: 2,0 - 5,0 m
Dopravná výška [mm]: 2100
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 4235
Konštrukcia rámu: freitragend

Priečny dopravník so zarážkami [00818197-29]


Dĺžka reziva: 2,0 - 5,0 m
Dopravná výška [mm]: 1400
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 4235
Konštrukcia rámu: freitragend

Priečny dopravník so zarážkami [00820211-80]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0m
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 3120

Priečny dopravník so zarážkami [02010015-30]


Typ a rozmery reziva: 55x255x6000
Počet reťazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenosť [mm]: 5300
Hydraulická zarážka: 8 Stk.
Hriadeľ zarážky O [mm]: 40

Priečny dopravník so zarážkami [02010015-40]


Typ a rozmery reziva: 55x225x6000
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 3400
Sklon [°]: 27°
Sklopná klapka: 1 x hydraulisch

Priečny dopravník so zarážkami [02011027-10]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 -6,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenosť [mm]: 4483
Šírka dopravníka [mm]: 4400
Zarážka: 4 x pneumatisch

Priečny dopravník so zarážkami [02017116-4050]


Funkcia: Modeltransport / Einzelstücktransport
Max. zaťaženie [kg]: 4000 ca. 1000 kg Stückgewicht
Dopravná výška [mm]: 2550
Počet reťazových dráh [ks]: 5 Freitragend auf 7180 mm
Osová vzdialenosť [mm]: 4450 + 975

Rozjednocovanie s otáčaním [00808020-20]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenosť [mm]: 4300
Šírka dopravníka [mm]: 3500
Unášač: PE1000

Rozjednocovanie s otáčaním [00817163-10]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 10685
Unášač: PE1000, AA900
Otáčanie: integriert - Kettenmit höhen Mitnehmer

Rozjednocovanie s otáčaním [00817167-140]


Dĺžka reziva: bis 6,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4+5
Osová vzdialenosť [mm]: 1590 + 7130
Šírka dopravníka [mm]: 6230
Unášač: Rundstahl

Rozjednocovanie s otáčaním [00817169-60]


Dĺžka reziva: 3,0 - 7,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4 +5
Osová vzdialenosť [mm]: 1587 + 4320
Unášač: Rundstahl
Rozjednocovanie: hydraulisch hebbare Kettenbahnen

Rozjednocovanie s otáčaním [00819198-170]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4 + 5
Osová vzdialenosť [mm]: 1592 + 7130
Unášač: Rundstahl
Rozjednocovanie: hydraulisch hebbare Kettenbahnen

Rozjednocovanie s otáčaním [00819199-220]


Dĺžka reziva: 3,0 - 5,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4 + 3
Osová vzdialenosť [mm]: 2632 + 5730
Unášač: Rundstahl
Rozjednocovanie: hydraulisch hebbare Kettenbahnen

Rozjednocovanie s otáčaním [02011031-20]


Typ a rozmery reziva: 72x225x9000
Počet reťazových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenosť [mm]: 620
Šírka dopravníka [mm]: 9800
Rozjednocovanie: elektrisch

Rozjednocovanie s otáčaním [04512001-50]


Typ a rozmery reziva: L=1,8-3,3 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 4000
Dopravná výška [mm]: 2330
Zarážka: 1 Stk. pneumatisch

Rozjednocovanie s otáčaním [05014001-41]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 2000
Rozjednocovanie: 2 x AA600
Zdvíhanie: hydraulisch

Rozjednocovanie so začelovaním [05014001-100]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Max. zaťaženie [kg]: 500
Dopravné valce [ks]: 7 (6+1)
Priemer valca [mm]: 133
Dĺžka valca [mm]: 1040

Rozjednocovanie so začelovaním [02010015-20]


Typ a rozmery reziva: 55x225x6000
Počet reťazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenosť [mm]: 2340
Sklopná klapka: 2 x hydraulisch betätigt
Šírka dopravníka [mm]: 6200

Rozjednocovanie [06020026-20]


Dĺžka reziva: 1,5 - 6,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenosť [mm]: 2720+2610
Výška dopravníka [mm]: 2160
Rozjednocovanie: 1 x Leiste - pneumatisch

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup