Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
212 Pásový dopravník k pásovej píle

212 Pásový dopravník k pásovej píleSlúži na transport reziva od pásovej píly v pozd?žnom smere. Umiestnený býva pred a za pásovou pílou. Pásový dopravník za pásovou pílou môže by? odsúvate?ný do strany pomocou hydraulických valcov. Základom pásového dopravníka je dopravný gumený pás, ktorý sa pohybuje po vyplechovanom koryte. Zo spodnej strany dopravníka je pás vedený spodnými vratnými valcami. Pohon a napínanie pásu je zabezpe?ené pomocou náhonového a napínacieho bubna. Náhonový bubon môže by? pogu-movaný s bombírovaním, ?ím sa zabezpe?í mierne vypuklý tvar bubna a tým lepšie priliehanie a vedenie dopravného pásu. Na vratnej ?asti pásu je umiestnený stiera?, ktorý zabezpe?uje jeho ?is-tenie. Dopravníky pred a za pásovou pílou majú špeciálne upravenú bo?nicu zabezpe?ujúcu lepší presun odpíleného materiálu na dopravník. Konštrukcia dopravníka je tvorená z oce?ových výpalkov a profilov. Náhonový bubon je pohá?aný pomocou elektromotora. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 3 – 8 metrov, šírka pásu 0,7 – 1,2 m.

<< >>

212 Pásový dopravník k pásovej píle

Pásový dopravník pred pásovú pílu [00812073-30]


Funkcia: für Rückschnitte
D?žka dopravníka [mm]: 5000
Dopravná výška [mm]: 1060
Šírka pásu [mm]: 700
Typ pásu: EP500/4/6+0/MOR

Pásový dopravník pred pásovú pílu [00912049-1261]


Typ a rozmery reziva: 150 - 700 mm (für Modelhöhe bis 360 mm)
D?žka dopravníka [mm]: 3500
Dopravná výška [mm]: 233
Šírka pásu [mm]: 700
Typ pásu: EP500/4/6+0

Pásový dopravník pred pásovú pílu [03210003-1261]


Typ a rozmery reziva: L=5 m
D?žka dopravníka [mm]: 3500
Dopravná výška [mm]: 528
Šírka pásu [mm]: 700
Typ pásu: EP500/4;/6+0

Pásový dopravník za pásovú pílu [00911042-1310]


D?žka dopravníka [mm]: 7350
Dopravná výška [mm]: 3790
Šírka pásu [mm]: 1150
Typ pásu: EP500/4/6+0
Hnací bubon: D528

Pásový dopravník za pásovú pílu [00912049-1310]


Typ a rozmery reziva: 150 bis 1000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 5500
Dopravná výška [mm]: 2290
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP500/4/6+0

Pásový dopravník za pásovú pílu [03210003-1310]


Typ a rozmery reziva: L=5 m
D?žka dopravníka [mm]: 7350
Dopravná výška [mm]: 3935
Šírka pásu [mm]: 1200
Typ pásu: EP 500/4;6+0

Pásový dopravník za pásovú pílu [05916005-3000]


Typ a rozmery reziva: L=2,5-6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5915
Šírka pásu [mm]: 1000
Typ pásu: EP500/4/6+0
Hnací bubon: D343,9/1040 s pogumovaním

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup