Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
207 Za?elovací val?ekový dopravník

207 Za?elovací val?ekový dopravníkJedná sa o špeciálne prevedenie val?ekového dopravníka, slúžiaceho na zarovnávanie transportovaného reziva do jednej línie pred stohovaním, resp. pred vstupom do kapovacej píly, alebo triedenia reziva. Zvy?ajne nadväzuje na rozjednovací dopravník 202. Základom dopravníka je konštrukcia zváraná z výpalkov a profilov. Valce na dopravníku majú špirálovitý profil. Pri náraze dosky o pohyblivý doraz je doska zarovnaná a po špirálach posúvaná na ?alší dopravník. Valce sú pohá?ané elektromotorom pomocou centrálneho hriade?a, rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Pohyblivý ?elný doraz tvorí oby?ajne valec so špirálou, pás alebo re?az na plastovom vedení, pohon re?aze alebo pásu je zabezpe?ený samostatným motorom. Doraz je mechanicky nastavite?ný prostredníctvom k?ukového mechanizmu. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od množstva prepravovaného materiálu. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 4-6 metrov, šírka 0,8 - 1,5 metra.

<< >>

207 Za?elovací val?ekový dopravník

Val?ekový dopravník na prizmy [02019146-40]


Typ a rozmery reziva: Model L=2,0 - 3,0 m
D?žka dopravníka [m]: 4250
Výška dopravníka: 370
Dopravné valce [ks]: 5 x schräg laufende
Priemer valca [mm]: 136 mm

Za?elovací val?ekový dopravník [00808020-30]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5400
Výška dopravníka [mm]: 870
Zarovnávacie valce [ks]: 6 mit Gewinde
Priemer valca [mm]: 153

Za?elovací val?ekový dopravník [00808020-80]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5600
Výška dopravníka [mm]: 860
Zarovnávacie valce [ks]: 6 mit Gewinde
Priemer valca [mm]: 153

Za?elovací val?ekový dopravník [00812070-10]


Typ a rozmery reziva: L=6m
D?žka dopravníka [mm]: 6200
Výška dopravníka [mm]: 300
Valce so skrutkovicou [ks]: 8 x D183 mit Gewinde links
Dopravné valce [ks]: 2 x D152 glatt

Za?elovací val?ekový dopravník [00812070-20]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 6200
Výška dopravníka [mm]: 300
Valce so skrutkovicou [ks]: 8 x D183 mit Gewinde rechts
Dopravné valce [ks]: 2 x D152 glatt

Za?elovací val?ekový dopravník [00817167-130]


D?žka dopravníka [mm]: 6200
Výška dopravníka [mm]: 1230
Dopravné valce [ks]: 7 mit Gewinde
Doraz: 1 x Stirnrolle
Priemer valca [mm]: 153

Za?elovací val?ekový dopravník [00817169-50]


D?žka reziva: 3,0 - 7,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 6200
Výška dopravníka [mm]: 1180
Dopravné valce [ks]: 7 mit Gewinde
Doraz: 1 x Spiralrolle

Za?elovací val?ekový dopravník [00819199-210]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5460
Výška dopravníka [mm]: 1154
Dopravné valce [ks]: 6 mit Gewinde
Doraz: 1 x Spiralrolle

Za?elovací val?ekový dopravník [00821260-180]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 5850
Výška dopravníka [mm]: 940
Dopravné valce [ks]: 7 x mit Gewinde
D?žka valca [mm]: 1050

Za?elovací val?ekový dopravník [02015073-15]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz
Max. za?aženie [kg]: 300
D?žka dopravníka [mm]: 6000
Výška dopravníka [mm]: 1160
Dopravné valce [ks]: 11 Stk. mit Gewinde- Drath 6 mm

Za?elovací val?ekový dopravník [02015083-2030]


D?žka reziva: L= 1,8 - 15,0 m
Celková šírka dopravníka [mm]: 14954
Výška dopravníka [mm]: 1129
Zarovnávacie valce [ks]: 19 x glatte, schräge
Priemer valca [mm]: 133

Za?elovací val?ekový dopravník [02016108-1010]


D?žka dopravníka [mm]: 5250
Výška dopravníka [mm]: 1010
Dopravné valce [ks]: 8 x schräg, glatt
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 1500

Za?elovací val?ekový dopravník [02016108-1120]


D?žka dopravníka [mm]: 5108
Výška dopravníka [mm]: 877
Dopravné valce [ks]: 7 x schräg, glatt
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 1800

Za?elovací val?ekový dopravník [02312003-90]


Typ a rozmery reziva: L=2,5M
D?žka dopravníka [mm]: 3900
Výška dopravníka [mm]: 1722
Valce so skrutkovicou [ks]: 6+1
Priemer valca [mm]: 150

Za?elovací val?ekový dopravník [07519001-184]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 5508
Výška dopravníka [mm]: 1160
Dopravné valce [ks]: 7 Stk. mit Gewinde
D?žka valca [mm]: 1000

Za?elovací val?ekový dopravník [07719001-50]


D?žka reziva: 5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 5916
Výška dopravníka [mm]: 960
Dopravné valce [ks]: 11 Stk. mit Gewinde
D?žka valca [mm]: 990 schräg 8°

Za?elovací val?ekový dopravník [07819001-20]


D?žka reziva: 2,0 - 4,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 4790
Výška dopravníka [mm]: 950
Dopravné valce [ks]: 7 x so špirálou
D?žka valca [mm]: 1050

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup