Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
209 Val?ekový dopravník ku pílam

209 Val?ekový dopravník ku pílamVal?ekový dopravník slúži na transport reziva medzi hlavnými píliacimi strojmi (pásová píla, rozmietacia píla, omietacia píla) ako aj na odsun popíleného materiálu od píliaceho stroja na ?alšie spracovanie. Základom dopravníka sú pohá?ané valce po ktorých sa transportuje rezivo. Valce sú pohá?ané od elektromotora pomocou re?aze. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 5 – 12 metrov, šírka 0,6 - 2 m. Rám dopravníka tvorí zváraná konštrukcia z profilov a výpalkov. Val?ekový dopravník môže by? doplnený o sklopný prie?ny ako aj pozd?žny doraz, prítla?nú hnanú rolku, spodné výkyvné pridržiavacie valce a prie?ne re?azové dráhy na odsun priziem alebo bo?ného reziva. Dopravníky pred a za pásovou pílou majú špeciálne upravenú bo?nicu zabezpe?ujúcu lepší presun odpíleného materiálu na dopravník. Za val?ekovým dopravníkom sa nachádza naj?astejšie ?alší val?ekový alebo pásový dopravník poprípade dopravník so strechovitou re?azou.

<< >>

209 Val?ekový dopravník ku pílam

Val?ekový dopravník [02019144-1310]


D?žka reziva: 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 10875
Dopravné valce [ks]: 14
Priemer valca [mm]: 215
D?žka valca [mm]: 1600

Val?ekový dopravník pred pásovú pílu [00811045-05]


Typ a rozmery reziva: L=5 m
D?žka dopravníka [m]: 5200
Výška dopravníka [mm]: 690
Dopravné valce [ks]: 7
Priemer valca [mm]: 193,7

Val?ekový dopravník pred rozmieta?ku [03210003-1940]


Typ a rozmery reziva: 50x800x5000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 7140
Výška dopravníka [mm]: 1065
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 157

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [00811045-10]


Typ a rozmery reziva: L=5m
D?žka dopravníka [m]: 11400
Výška dopravníka [mm]: 790
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 193,7

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [00812073-40]


Rozmery prizmy [mm]: 300x600x6000
D?žka dopravníka [m]: 7,8
Dopravné valce [ks]: 11
Dopravné valce [ks]: 1 erste Rolle - hydraulisch schwenkbar
Priemer valca [mm]: 194

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [00816154-10]


D?žka dopravníka [mm]: 9195
Bo?ný posuv: von ganze Förderer - hydraulisch
Dopravné valce [ks]: 13
Pomocný valec: 2 x hydraulisch schwenkbar
Priemer valca [mm]: 194

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [00818183-40]


D?žka reziva: 2,0 - 10,0 m
D?žka dopravníka [m]: 14480
Dopravné valce [ks]: 21
Priemer valca [mm]: 193,7
D?žka valca [mm]: 1200

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [00820251-40]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 9050
Bo?ný posuv: 600 mm von ganze Förderer - hydraulisch
Dopravné valce [ks]: 14
Pomocný valec: 2 x hydraulisch schwenkbar

Val?ekový dopravník za pásovú pílu [07519001-100]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 8415
Bo?ný posuv: bez posuvu
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 192

Val?ekový dopravník za rozmieta?ku [02019144-1300]


D?žka reziva: 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 11250
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 215
D?žka valca [mm]: 3x1600 + 13x2x750

Val?ekový dopravník za rozmieta?ku [03210003-1975]


Typ a rozmery reziva: 50x800x5000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 6400
Výška dopravníka [mm]: 710
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 157

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup