Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
231 Vstupný dopravník

231 Vstupný dopravníkVstupný dopravník je špeciálne zariadenie, ktorá privádza materiál do rozmietacej píly alebo do gátra. Zariadenie je tvorené zo zdvíhacích prie?nych re?azových dráh, kde prvá dráha sa zdvíha vyššie ako ostatné a má aj samostatný pohon, v?aka ?omu vie prizmu centrova? pred rozmietacou pílou. Po vycentrovaní prie?ne re?azové dráhy položia prizmu na pozd?žny dopravník s viacradovou ozubenou re?azou, následne sa spustia horné pritlá?acie valce pomocou hydrauliky, ktoré pritlá?ajú prizmu vo?i viacradovej re?azi. Tento systém zabezpe?í posun prizmy do zariadenia.

<< >>

231 Vstupný dopravník

Vstupný dopravník do gátra [02009010-430]


Typ a rozmery reziva: Model L=2,0-5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 7230
Po?et re?azových dráh [ks]: 4+1
Osová vzdialenos? [mm]: 2235
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch

Vstupný dopravník do omieta?ky [00820230-280]


Typ a rozmery reziva: Max.Model 800x200-6000mm
D?žka dopravníka [mm]: 5750
Dopravná výška [mm]: 800
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 x hydraulisch heb-und senkbar
Osová vzdialenos? [mm]: 1400

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup