Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
234 Prie?ny dopravník re?azový na pakety

234 Prie?ny dopravník re?azový na paketyPrie?ny re?azový dopravník slúži na transport balíkov reziva. Naj?astejšie sa nachádza na vstupe balíkov do prestohovacej linky a na výstupe zo stohova?a. Materiál je prepravovaný po re?aziach bez unáša?a. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného paketu. Robustnos? konštrukcie, ve?kos? re?azí a elektromotora sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu. Pohon re?azových dráh je pomocou elektromotora a hnacieho hriade?a s re?azovými kolesami. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 2,0 do 6,0 metrov. Dopravník môže a nemusí by? vyplechovaný.

<< >>

234 Prie?ny dopravník re?azový na pakety

Prie?ne re?azové dráhy - zdvíhacie [00716105-20]


Rozmery balíka [mm]: max. 1500x1800-5000 mm
Max. za?aženie [kg]: 10000
Po?et re?azových dráh [ks]: 3+4
Osová vzdialenos? [mm]: 2150
Sklopná klapka: 2500

Prie?ne re?azové dráhy so zdvíhaním [00811040-30]


Typ a rozmery reziva: Stapel max. 1300x1300x6000
Max. za?aženie [kg]: 24000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5450+2390
Sklopná klapka: hydraulisch 3°

Prie?ne re?azové dráhy so zdvíhaním [00811056-30]


Typ a rozmery reziva: Stapel max. 1300x1300x6000 mm
Max. za?aženie [kg]: 24000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5450+2390
Sklopná klapka: hydraulisch 3°

Prie?ne re?azové dráhy so zdvíhaním [00819204-340]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-6000 mm
Max. za?aženie [kg]: 24000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5450 + 2390
Sklopná klapka: hydraulisch 3°

Prie?ne re?azové dráhy so zdvíhaním [00821260-253]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-5200mm
Max. za?aženie [kg]: 19000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3200+1900
Sklopná klapka: hydraulisch 3°

Prie?ny dopravník na pakety - zdvíhací [07919004-20]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4790
Výška dopravníka [mm]: 2666
Zdvíhanie prie?nych dráh: bei 2 Hydraulikzylinder
Zdvih [mm]: 590

Prie?ny dopravník re?azový [02015073-60]


Max. za?aženie [kg]: 3 Pakete (400kg)
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4340
Sklon [°]:
Výška dopravníka [mm]: 1170

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00313001-60]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x5200
Max. za?aženie [kg]: 5600
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2800
Výška dopravníka [mm]: 727

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00715088-100]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4375
Dopravná výška [mm]: 1300
Vyplechovanie: im Beladebereich

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00715088-210]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 7210
Dopravná výška [mm]: 800
Vyplechovanie: im Abladebereich

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00715088-310]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 6035
Dopravná výška [mm]: 980
Vyplechovanie: im Abladebereich

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00816148-10]


Max. za?aženie [ton]: 4 Pakete mit max. 3,0 Ton
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6815
Šírka dopravníka [mm]: 4400

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00816148-11]


Max. za?aženie [ton]: 4 Pakete mit max. 3,0 Ton
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6815
Šírka dopravníka [mm]: 4400

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00817163-100]


Max. za?aženie [ton]: 4 Pakete mit max. 3,0 Ton
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6000
Dopravná výška [mm]: 1240

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00817163-120]


Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Max. za?aženie [kg]: 9000
Osová vzdialenos? [mm]: 5330
Dopravná výška [mm]: 1610

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00818183-100]


Rozmery balíka [mm]: max. 8 x 1200x1200-5000 mm
Max. za?aženie [kg]: 18000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 15520
Dopravná výška [mm]: 800

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00818183-31]


Max. za?aženie [kg]: 13.900 kg
Funkcia: Transport von Schnittholzpaketen
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3980
Výška dopravníka [mm]: 800

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00819198-100]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2780
Výška dopravníka [mm]: 1270
Max. za?aženie [kg]: 10000

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00819204-10]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Max. za?aženie [ton]: 3 Pakete mit max. 3,0 Ton
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4775
Dopravná výška [mm]: 1180

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00821256-270]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3500
Výška dopravníka [mm]: 580

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [00821260-240]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-5200mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6400
Dopravná výška [mm]: 910

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [02015073-100]


Max. za?aženie [ton]: 10
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 3500
Šírka dopravníka [mm]: 4200 (1. bis 8. Kettenbahn)
Výška dopravníka [mm]: 800

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [02017115-10]


Max. za?aženie [kg]: 5100
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 8500
Šírka dopravníka [mm]: 4300
Výška dopravníka [mm]: 850

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [04512001-100]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x3300
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5005

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [04512001-10]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x3300
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5005

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [05014001-10]


Rozmery balíka [mm]: 2 x max. 5200x2000x1300
Max. za?aženie [ton]: 16
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 4330
Výška dopravníka [mm]: 1000

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [05014001-190]


Rozmery balíka [mm]: max. 2000x1300x5200
Max. za?aženie [ton]: 6
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4300
Výška dopravníka [mm]: 900

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [05415013-30]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 5000
Šírka dopravníka [mm]: 4800

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [05415013-40]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 6300
Šírka dopravníka [mm]: 4600

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [06016001-10]


Funkcia: Transport von Schnittholzpaketen
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4000
Výška dopravníka [mm]: 600

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [06016006-10]


Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3300
Výška dopravníka [mm]: 590
Max. za?aženie [kg]: 10000

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [06019024-10]


Rozmery balíka [mm]: 1100x1100 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4 AA1180/1040/1180 mm
Osová vzdialenos? [mm]: 5000
Výška dopravníka [mm]: 570
Max. za?aženie [kg]: 12000

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [06019024-20]


Po?et re?azových dráh [ks]: 4 AA1180/1040/1180 mm
Osová vzdialenos? [mm]: 1250
Výška dopravníka [mm]: 570

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [07519001-250]


Rozmery balíka [mm]: 1250x1250 mm
Max. za?aženie [kg]: 8000
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 4530
Výška dopravníka [mm]: 810

Prie?ny dopravník re?azový na pakety [07719001-90]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-5200 mm
Max. za?aženie [kg]: 10000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5570
Výška dopravníka [mm]: 460

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup