Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
210 Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami

210 Val?ekový dopravník s re?azovými dráhamiVal?ekový dopravník s re?azovými dráhami slúži na zmenu smeru prepravy reziva z pozd?žneho na prie?ny smer ako aj z prie?neho na pozd?žny smer. Základom dopravníka sú pohá?ané valce po ktorých sa transportuje rezivo a prie?ne re?azové dráhy, ktoré môžu by? výkyvné, zdvíhacie s re?azou bez unáša?ov alebo pevné, vybavené re?azou s unáša?om. Valce sú pohá?ané od elektromotora pomocou re?aze, klinovými reme?mi alebo plochým reme?om. Re?azové dráhy bývajú naj?astejšie pohá?ané násuvnou elektroprevodovkou priamo na hnacom hriadeli re?azových dráh. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 5 – 12 metrov, šírka valcov 0,6 - 2 m a osová vzdialenos? re?azových dráh 1,2 – 3 metrov. Rám dopravníka tvorí zváraná konštrukcia z profilov a výpalkov. Val?ekový dopravník môže by? doplnený o sklopný prie?ny ako aj pozd?žny doraz. Takéto prevedenie dopravníku sa môže použi? aj ako triediaci dopravník pre menší po?et sortimentu.

<< >>

210 Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami

Prie?ne re?azové dráhy s val?ekovým dopravníkom [06020026-50]


Rozmery balíka [mm]: max. 150x220 mm, L=1,5 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2x 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1500
D?žka dopravníka [mm]: 6000
Dopravné valce [ks]: 13

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00715088-145]


D?žka dopravníka [mm]: 6460
Dopravné valce [ks]: 15 (D152xL875)
Doraz: fix
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1050

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00721168-15]


D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5390
Výška dopravníka [mm]: 2660 freitregende STUB
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 106

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00811047-20]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m/ 18x80 - 120x200 mm
D?žka dopravníka [mm]: 13200
Výška dopravníka [mm]: 4140
Dopravné valce [ks]: 18
Priemer valca [mm]: 110

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00812067-07]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 7000
Výška dopravníka [mm]: 2600
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 133

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00812073-60]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 12980
Výška dopravníka [mm]: 1390
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 133

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00812073-61]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 12700
Výška dopravníka [mm]: 1433
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 133

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00812073-70]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 13500
Výška dopravníka [mm]: 1000
Dopravné valce [ks]: 20
Priemer valca [mm]: 110

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00815132-10]


Typ a rozmery reziva: Holzlänge: 2,5 - 6,0 m
Funkcia: Beschickung Sortierung von Besäumer Optimes mit ca. 30 Stk./min
Konštrukcia rámu: freitragende Konstruktion
Výška dopravníka [mm]: 670
D?žka dopravníka [mm]: 7550

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00816140-60]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 7000
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 194
D?žka valca [mm]: 1500

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00816141-10]


Typ a rozmery reziva: L=6 m
D?žka dopravníka [mm]: 10300
Výška dopravníka [mm]: 850
Dopravné valce [ks]: 14
Priemer valca [mm]: 133

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00816154-14]


D?žka dopravníka [mm]: 14210
Výška dopravníka [mm]: 645
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 194
D?žka valca [mm]: 1200

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00816154-25]


D?žka dopravníka [mm]: 7930
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 1000
Doraz: 2 x hydraulisch + 1 x fix

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00820211-140]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 9756
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 1000

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00820211-70]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0m
D?žka dopravníka [mm]: 12380
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 1000

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00820211-90]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0m
D?žka dopravníka [mm]: 6600
Dopravné valce [ks]: 8
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 1000

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00820251-100]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 15100
Výška dopravníka [mm]: 1240
Dopravné valce [ks]: 21
Priemer valca [mm]: 157

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00820251-101]


D?žka reziva: 2,0 -6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 14020
Výška dopravníka [mm]: 1000
Dopravné valce [ks]: 19
Priemer valca [mm]: 157

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [00908016-1920]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 12730
Výška dopravníka [mm]: 1620
Dopravné valce [ks]: 23
Priemer valca [mm]: 157

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [01213003-30]


Funkcia: Transpor der Bretter nach der Beleimung
D?žka dopravníka [mm]: 9000
Výška dopravníka [mm]: 1000
Dopravné valce [ks]: 13
Priemer valca [mm]: 100

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02016087-20]


D?žka dopravníka [mm]: 4500
Dopravné valce [ks]: 7
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 600
Doraz: fix am Ende

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02018143-20]


Funkcia: Abtransport Seitenware
Konštrukcia rámu: freitragend
D?žka dopravníka [mm]: 6515
Výška dopravníka [mm]: 625
Dopravné valce [ks]: 11

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02019154-10]


Typ a rozmery reziva: Model L= 6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 18145
Dopravné valce [ks]: 26
Priemer valca [mm]: 220
D?žka valca [mm]: 1000

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02020171-10]


D?žka dopravníka [mm]: 11310
Výška dopravníka [mm]: 1525
Dopravné valce [ks]: 17 (Ausführung Esbelin)
Priemer valca [mm]: 240
D?žka valca [mm]: 900

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02312003-70]


Typ a rozmery reziva: Brett
D?žka dopravníka [mm]: 7450
Výška dopravníka [mm]: 1995
Dopravné valce [ks]: 7-flat + 6 with spiral
Priemer valca [mm]: 150

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [02312003-80]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 3650
Výška dopravníka [mm]: 2975
Dopravné valce [ks]: 5
Priemer valca [mm]: 150

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [03210003-1330]


Typ a rozmery reziva: max. 50x800x5000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 8430
Výška dopravníka [mm]: 730
Dopravné valce [ks]: 11
Priemer valca [mm]: 157

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [04111001-30]


Typ a rozmery reziva: L= 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 8300
Výška dopravníka [mm]: 1060
Dopravné valce [ks]: 12 x D88/L294
Doraz: Festanschlag

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [04512005-20]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 6000
Výška dopravníka [mm]: 995
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 110

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [05014002-40]


Typ a rozmery reziva: Seitenware 3,0-5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 7000
Dopravné valce [ks]: 13
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 1069

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [05415007-20]


Rozmery dosiek [mm]: hob?ované laty L=2,5 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5950
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 400

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [05916005-3020]


Typ a rozmery reziva: L=2,5-6,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 13200
Výška dopravníka [mm]: 778
Dopravné valce [ks]: 21
Priemer valca [mm]: 110

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07519001-127]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 8350
Výška dopravníka [mm]: 570
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 192

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07519001-165]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 11950
Výška dopravníka [mm]: 850
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 192

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07519001-500]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 12930
Výška dopravníka [mm]: 575
Dopravné valce [ks]: 18
Priemer valca [mm]: 192

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07519001-501]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
D?žka dopravníka [mm]: 13250
Výška dopravníka [mm]: 575
Dopravné valce [ks]: 18
Priemer valca [mm]: 192

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07921023-2040]


D?žka reziva: 2,5-5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 6683
Výška dopravníka [mm]: 810
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 220

Val?ekový dopravník s re?azovými dráhami [07921023-2601]


D?žka reziva: 2,5 - 5,2 m
D?žka dopravníka [mm]: 12168
Výška dopravníka [mm]: 958
Dopravné valce [ks]: 22
Priemer valca [mm]: 220

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup