Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie




210 Valčekový dopravník s reazovými dráhami

210 Valčekový dopravník s reazovými dráhami



Valčekový dopravník s reazovými dráhami slúži na zmenu smeru prepravy reziva z pozdĺžneho na priečny smer ako aj z priečneho na pozdĺžny smer. Základom dopravníka sú poháňané valce po ktorých sa transportuje rezivo a priečne reazové dráhy, ktoré môžu by výkyvné, zdvíhacie s reazou bez unášačov alebo pevné, vybavené reazou s unášačom. Valce sú poháňané od elektromotora pomocou reaze, klinovými remeňmi alebo plochým remeňom. Reazové dráhy bývajú najčastejšie poháňané násuvnou elektroprevodovkou priamo na hnacom hriadeli reazových dráh. Rýchlos sa môže regulova prostredníctvom frekvenčného meniča. Výkon prevodovky sa určí v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. Dĺžka dopravníka býva zvyčajne 5 – 12 metrov, šírka valcov 0,6 - 2 m a osová vzdialenos reazových dráh 1,2 – 3 metrov. Rám dopravníka tvorí zváraná konštrukcia z profilov a výpalkov. Valčekový dopravník môže by doplnený o sklopný priečny ako aj pozdĺžny doraz. Takéto prevedenie dopravníku sa môže použi aj ako triediaci dopravník pre menší počet sortimentu.

<< >>

210 Valčekový dopravník s reazovými dráhami

Priečne reazové dráhy s valčekovým dopravníkom [06020026-50]


Rozmery balíka [mm]: max. 150x220 mm, L=1,5 - 6,0 m
Počet reazových dráh [ks]: 2x 5
Osová vzdialenos [mm]: 1500
Dĺžka dopravníka [mm]: 6000
Dopravné valce [ks]: 13

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00715088-145]


Dĺžka dopravníka [mm]: 6460
Dopravné valce [ks]: 15 (D152xL875)
Doraz: fix
Počet reazových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos [mm]: 1050

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00811047-20]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m/ 18x80 - 120x200 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 13200
Výška dopravníka [mm]: 4140
Dopravné valce [ks]: 18
Priemer valca [mm]: 110

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00812067-07]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 7000
Výška dopravníka [mm]: 2600
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 133

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00812073-60]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz 2,0 - 6,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 12980
Výška dopravníka [mm]: 1390
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 133

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00812073-61]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz 2,0 - 6,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 12700
Výška dopravníka [mm]: 1433
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 133

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00812073-70]


Typ a rozmery reziva: Schnittholz 2,0 - 6,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 13500
Výška dopravníka [mm]: 1000
Dopravné valce [ks]: 20
Priemer valca [mm]: 110

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00815132-10]


Typ a rozmery reziva: Holzlänge: 2,5 - 6,0 m
Funkcia: Beschickung Sortierung von Besäumer Optimes mit ca. 30 Stk./min
Konštrukcia rámu: freitragende Konstruktion
Výška dopravníka [mm]: 670
Dĺžka dopravníka [mm]: 7550

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00816140-60]


Dĺžka reziva: 2,0 - 6,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 7000
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 194
Dĺžka valca [mm]: 1500

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00816141-10]


Typ a rozmery reziva: L=6 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 10300
Výška dopravníka [mm]: 850
Dopravné valce [ks]: 14
Priemer valca [mm]: 133

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00816154-14]


Dĺžka dopravníka [mm]: 14210
Výška dopravníka [mm]: 645
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 194
Dĺžka valca [mm]: 1200

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00816154-25]


Dĺžka dopravníka [mm]: 7930
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 133
Dĺžka valca [mm]: 1000
Doraz: 2 x hydraulisch + 1 x fix

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00820211-140]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 9756
Dopravné valce [ks]: 12
Priemer valca [mm]: 220
Dĺžka valca [mm]: 1000

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00820211-70]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0m
Dĺžka dopravníka [mm]: 12380
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 220
Dĺžka valca [mm]: 1000

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00820211-90]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0m
Dĺžka dopravníka [mm]: 6600
Dopravné valce [ks]: 8
Priemer valca [mm]: 220
Dĺžka valca [mm]: 1000

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [00908016-1920]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 12730
Výška dopravníka [mm]: 1620
Dopravné valce [ks]: 23
Priemer valca [mm]: 157

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [01213003-30]


Funkcia: Transpor der Bretter nach der Beleimung
Dĺžka dopravníka [mm]: 9000
Výška dopravníka [mm]: 1000
Dopravné valce [ks]: 13
Priemer valca [mm]: 100

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [02016087-20]


Dĺžka dopravníka [mm]: 4500
Dopravné valce [ks]: 7
Priemer valca [mm]: 133
Dĺžka valca [mm]: 600
Doraz: fix am Ende

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [02018143-20]


Funkcia: Abtransport Seitenware
Konštrukcia rámu: freitragend
Dĺžka dopravníka [mm]: 6515
Výška dopravníka [mm]: 625
Dopravné valce [ks]: 11

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [02019154-10]


Typ a rozmery reziva: Model L= 6,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 18145
Dopravné valce [ks]: 26
Priemer valca [mm]: 220
Dĺžka valca [mm]: 1000

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [02020171-10]


Dĺžka dopravníka [mm]: 11310
Výška dopravníka [mm]: 1525
Dopravné valce [ks]: 17 (Ausführung Esbelin)
Priemer valca [mm]: 240
Dĺžka valca [mm]: 900

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [02312003-70]


Typ a rozmery reziva: Brett
Dĺžka dopravníka [mm]: 7450
Výška dopravníka [mm]: 1995
Dopravné valce [ks]: 7-flat + 6 with spiral
Priemer valca [mm]: 150

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [02312003-80]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 3650
Výška dopravníka [mm]: 2975
Dopravné valce [ks]: 5
Priemer valca [mm]: 150

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [03210003-1330]


Typ a rozmery reziva: max. 50x800x5000 mm
Dĺžka dopravníka [mm]: 8430
Výška dopravníka [mm]: 730
Dopravné valce [ks]: 11
Priemer valca [mm]: 157

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [04111001-30]


Typ a rozmery reziva: L= 5,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 8300
Výška dopravníka [mm]: 1060
Dopravné valce [ks]: 12 x D88/L294
Doraz: Festanschlag

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [04512005-20]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 6000
Výška dopravníka [mm]: 995
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 110

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [05014002-40]


Typ a rozmery reziva: Seitenware 3,0-5,2 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 7000
Dopravné valce [ks]: 13
Priemer valca [mm]: 108
Dĺžka valca [mm]: 1069

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [05415007-20]


Rozmery dosiek [mm]: hobžované laty L=2,5 - 5,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 5950
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 108
Dĺžka valca [mm]: 400

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [05916005-3020]


Typ a rozmery reziva: L=2,5-6,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 13200
Výška dopravníka [mm]: 778
Dopravné valce [ks]: 21
Priemer valca [mm]: 110

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [06020026-5]


Dĺžka reziva: L=1,5-6,0 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 7325
Dopravné valce [ks]: 15
Priemer valca [mm]: 164
Dĺžka valca [mm]: 860

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [07519001-127]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,3 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 8350
Výška dopravníka [mm]: 570
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 192

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [07519001-165]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,3 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 11950
Výška dopravníka [mm]: 850
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 192

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [07519001-500]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,3 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 12930
Výška dopravníka [mm]: 575
Dopravné valce [ks]: 18
Priemer valca [mm]: 192

Valčekový dopravník s reazovými dráhami [07519001-501]


Dĺžka reziva: 3,0 - 6,3 m
Dĺžka dopravníka [mm]: 13250
Výška dopravníka [mm]: 575
Dopravné valce [ks]: 18
Priemer valca [mm]: 192





Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup