Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
216 Stohovacie zariadenie

216 Stohovacie zariadenieStohovacie zariadenie slúži na stohovanie reziva do balíkov. Stohovače vytvárajú balíky reziva určené na sušenie alebo balíky určené na expedíciu. Balíky môžu byť rôznych rozmerov, a podľa spôsobu určenia s prekladovými latkami alebo bez nich. Prísun materiálu do stohovacieho zariadenia je zabezpečený pomocou priečnych reťazových dráh s dorazom. Na reťazových dráhach sa zhromaždí požadujúci počet reziva na jednu vrstvu. Následne sa reťazové dráhy sklopia a rezivo zostane ležať na stohovacích vidlách. Vidly sa pomocou elektromotora vysunú dopredu, kde je vrstva reziva spredu zarovnaná pomocou predného dorazu. Za vrstvou reziva sa vysunie zadný doraz, ktorý vrstvu zachytí pri sťahovaní vidiel. Po zasunutí vidiel zostáva vrstva reziva ležať na ukladacích ramenách stohovača. Ramená sa pomocou elektromotora postupne spúšťajú nižšie až do vytvorenia kompletného balíka. Zvyčajne, najmä pri koncovom stohovaní do hotových balíkov býva zariadenie doplnené o viackokúčové priečne píly, ktoré skrátia rezivo na požadovanú dĺžku. Stohovač môže byť doplnený o automatické pokladanie prekladových latiek.

<< >>

216 Stohovacie zariadenie

Elevator - typ paternoster [05415007-70]


Rozmery dosiek [mm]: hobľované laty L=2,5 - 5,0 m
Max. zaťaženie [kg]: 390
Celková výška [mm]: 3170
Šírka [mm]: 5000
Počet reťazových dráh [ks]: 6

Elevator - typ paternoster [07719002-10]


Typ a rozmery reziva: max. 80x300 - 5200 mm
Celková výška [mm]: 1940
Max. zaťaženie [kg]: 200
Šírka [mm]: 4820
Počet reťazových dráh [ks]: 5

Stohovacie zariadenie - priečne dráhy s vidlami [02018131-50]


Dĺžka reziva: HL 2,5 - 9,0 m
Počet reťazových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenosť [m]: 2475
Rozostup unášačov [mm]: 640
Triediaca klapka: hydraulisch schwenkbar

Stohovacie zariadenie s rozjednocovaním [08220001-100]


Rozmery balíka [mm]: B=1000-1300mm, L=5,2m
Výkon [ks/min]: 5 Lagen/min
Výška dopravníka [mm]: 2170
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 2565 + 360

Stohovacie zariadenie [00313001-40]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x5200
Počet reťazových dráh [ks]: 5 AA 2916mm
Výška dopravníka [mm]: 2300
Zarážka: x pneumatic
Stohovacie vidly [ks]: 5

Stohovacie zariadenie [00715085-30]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Dopravné valce [ks]: 5
Priemer valca [mm]: 133
Dĺžka valca [mm]: 277
Stohovacie vidly [ks]: 2 L=1370 mm

Stohovacie zariadenie [00715088-200]


Typ a rozmery reziva: 10-130x60-270x2000-5500
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
Vstupné valce: 11
Dopravná výška [mm]: 2300
Horizontálny posuv: 1,1 kW

Stohovacie zariadenie [00715088-300]


Typ a rozmery reziva: 10-130x60-270x2000-5500
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
Dopravná výška [mm]: 2300
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch
Počet reťazových dráh [ks]: 5

Stohovacie zariadenie [00719153-120]


Rozmery balíka [mm]: max.1200x1200-5000
Dopravná výška [mm]: 2500
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Výška dopravníka [mm]: 2500
Stohovacie vidly [ks]: 8

Stohovacie zariadenie [00821264-30]


Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 mm
Dĺžka reziva: 3,0 - 4,0 - 5,0 m
Prevedenie:: Typ Paternoster
Celková výška [mm]: 2080
Zdvíhacie ramená : 3

Stohovacie zariadenie [04512001-81]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x3300
Dopravná výška [mm]: 2330
Počet reťazových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenosť [mm]: 3500
Stohovacie vidly [ks]: 4 L=2545 mm

Stohovacie zariadenie [04814002-100]


Typ a rozmery reziva: (1,8) 2,0 - 6,0(6,2) m
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 mm
Dopravná výška [mm]: 1985
Zdvíhacie ramená : 4
Prevedenie:: Typ Paternoster

Stohovacie zariadenie [05014001-121]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Rozmery balíka [mm]: 2000 x 1300
Dopravná výška [mm]: 3360
Počet reťazových dráh [ks]: 3 (2xfix + 1x verschiebbar)
Zdvíhanie priečnych dráh: hydraulisch

Stohovacie zariadenie [05415007-00]


Typ a rozmery reziva: 2,5 - 5,0
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200
Dopravná výška [mm]: 3165
Zdvíhacie ramená : 6 x Typ Paternoster
Počet reťazových dráh [ks]: 5

Stohovacie zariadenie [06817001-00]


Typ a rozmery reziva: 2,0 - 6,3
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200
Dopravná výška [mm]: 2410
Zdvíhacie ramená : 6 x Typ Paternoster
Počet reťazových dráh [ks]: 9

Stohovacie zariadenie [07519001-240]


Dĺžka reziva: 2,5 - 6,0 m
Výkon [ks/min]: 4 vrstvy/min
Rozmery balíka [mm]: 1250x1250
Dopravná výška [mm]: 2745
Počet reťazových dráh [ks]: 9

Stohovacie zariadenie [07719001-80]


Typ a rozmery reziva: max.80x300-5200 mm
Výška dopravníka [mm]: 1890
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [mm]: 1980 + 369
Zdvíhanie priečnych dráh: pneumatisch

Stohovacie zariadenie [07719002-20]


Rozmery dosiek [mm]: max. 80x300-5200 mm
Dopravná výška [mm]: 1950
Počet reťazových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenosť [m]: 1980+625
Zdvíhanie priečnych dráh: pneumatisch

Stohovacie zariadenie [07819001-50]


Dĺžka reziva: 2,0 - 4,0 m
Výkon [ks/min]: 8 vrstiev/min
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-L800-4000 mm
Dopravná výška [mm]: 2530
Počet reťazových dráh [ks]: 15

Stohovacie zariadenie-dvojité vidly [00717139-30]


Funkcia: slúži na stohovanie zväzkov do balíka
Rozmery balíka [mm]: 1300x1200
Dopravná výška [mm]: 2215
Počet reťazových dráh [ks]: 11
Osová vzdialenosť [m]: 3130

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup