Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
216 Stohovacie zariadenie

216 Stohovacie zariadenieStohovacie zariadenie slúži na stohovanie reziva do balíkov. Stohova?e vytvárajú balíky reziva ur?ené na sušenie alebo balíky ur?ené na expedíciu. Balíky môžu by? rôznych rozmerov, a pod?a spôsobu ur?enia s prekladovými latkami alebo bez nich. Prísun materiálu do stohovacieho zariadenia je zabezpe?ený pomocou prie?nych re?azových dráh s dorazom. Na re?azových dráhach sa zhromaždí požadujúci po?et reziva na jednu vrstvu. Následne sa re?azové dráhy sklopia a rezivo zostane leža? na stohovacích vidlách. Vidly sa pomocou elektromotora vysunú dopredu, kde je vrstva reziva spredu zarovnaná pomocou predného dorazu. Za vrstvou reziva sa vysunie zadný doraz, ktorý vrstvu zachytí pri s?ahovaní vidiel. Po zasunutí vidiel zostáva vrstva reziva leža? na ukladacích ramenách stohova?a. Ramená sa pomocou elektromotora postupne spúš?ajú nižšie až do vytvorenia kompletného balíka. Zvy?ajne, najmä pri koncovom stohovaní do hotových balíkov býva zariadenie doplnené o viackokú?ové prie?ne píly, ktoré skrátia rezivo na požadovanú d?žku. Stohova? môže by? doplnený o automatické pokladanie prekladových latiek.

<< >>

216 Stohovacie zariadenie

Elevator - typ paternoster [05415007-70]


Rozmery dosiek [mm]: hob?ované laty L=2,5 - 5,0 m
Max. za?aženie [kg]: 390
Celková výška [mm]: 3170
Šírka [mm]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 6

Elevator - typ paternoster [07719002-10]


Typ a rozmery reziva: max. 80x300 - 5200 mm
Celková výška [mm]: 1940
Max. za?aženie [kg]: 200
Šírka [mm]: 4820
Po?et re?azových dráh [ks]: 5

Prie?ne dráhy s rozjednocovaním a vidlami [02021202-100]


D?žka reziva: 2,5 - 6,1
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Dopravná výška [mm]: 540
Osová vzdialenos? [mm]: 3025+300
Rozjednocovanie: heb-und senkbare Zahnleiste - pneumatisch

Stohovacie zariadenie - prie?ne dráhy s vidlami [02018131-50]


D?žka reziva: HL 2,5 - 9,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [m]: 2475
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Triediaca klapka: hydraulisch schwenkbar

Stohovacie zariadenie s pomocnými ramenami [02021188-40]


Rozmery balíka [mm]: max. 1300x1200-6500 mm
Výkon [ks/min]: 10 Lagen/min
Dopravná výška [mm]: 1990/5390
Po?et re?azových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenos? [mm]: 346+2075

Stohovacie zariadenie s rozjednocovaním [08220001-100]


Rozmery balíka [mm]: B=1000-1300mm, L=5,2m
Výkon [ks/min]: 5 Lagen/min
Výška dopravníka [mm]: 2170
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2565 + 360

Stohovacie zariadenie [00313001-40]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x5200
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 AA 2916mm
Výška dopravníka [mm]: 2300
Zarážka: x pneumatic
Stohovacie vidly [ks]: 5

Stohovacie zariadenie [00715085-30]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Dopravné valce [ks]: 5
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 277
Stohovacie vidly [ks]: 2 L=1370 mm

Stohovacie zariadenie [00715088-200]


Typ a rozmery reziva: 10-130x60-270x2000-5500
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
Vstupné valce: 11
Dopravná výška [mm]: 2300
Horizontálny posuv: 1,1 kW

Stohovacie zariadenie [00715088-300]


Typ a rozmery reziva: 10-130x60-270x2000-5500
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
Dopravná výška [mm]: 2300
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch
Po?et re?azových dráh [ks]: 5

Stohovacie zariadenie [00719153-120]


Rozmery balíka [mm]: max.1200x1200-5000
Dopravná výška [mm]: 2500
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Výška dopravníka [mm]: 2500
Stohovacie vidly [ks]: 8

Stohovacie zariadenie [00818190-35]


Výkon [ks/min]: 4 Lagen/min
Rozmery balíka [mm]: 1500 x 1200, L=3,0-6,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 2400
Sklopná klapka: 7xAA1000, hydraulisch

Stohovacie zariadenie [00821256-260]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Výška dopravníka [mm]: 2000
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1975
Sklopná klapka: 4x 1063mm hydraulisch

Stohovacie zariadenie [00821260-220]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-L3000-5200 mm
Výkon [ks/min]: 8 Lage/min
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 724+2745
Zarážka: 2 Reihe - hydraulisch

Stohovacie zariadenie [00821264-30]


Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 mm
D?žka reziva: 3,0 - 4,0 - 5,0 m
Prevedenie:: Typ Paternoster
Celková výška [mm]: 2080
Zdvíhacie ramená : 3

Stohovacie zariadenie [04512001-81]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200x3300
Dopravná výška [mm]: 2330
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3500
Stohovacie vidly [ks]: 4 L=2545 mm

Stohovacie zariadenie [04814002-100]


Typ a rozmery reziva: (1,8) 2,0 - 6,0(6,2) m
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 mm
Dopravná výška [mm]: 1985
Zdvíhacie ramená : 4
Prevedenie:: Typ Paternoster

Stohovacie zariadenie [05014001-121]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Rozmery balíka [mm]: 2000 x 1300
Dopravná výška [mm]: 3360
Po?et re?azových dráh [ks]: 3 (2xfix + 1x verschiebbar)
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch

Stohovacie zariadenie [05415007-00]


Typ a rozmery reziva: 2,5 - 5,0
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200
Dopravná výška [mm]: 3165
Zdvíhacie ramená : 6 x Typ Paternoster
Po?et re?azových dráh [ks]: 5

Stohovacie zariadenie [06817001-00]


Typ a rozmery reziva: 2,0 - 6,3
Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200
Dopravná výška [mm]: 2410
Zdvíhacie ramená : 6 x Typ Paternoster
Po?et re?azových dráh [ks]: 9

Stohovacie zariadenie [07519001-240]


D?žka reziva: 2,5 - 6,0 m
Výkon [ks/min]: 4 vrstvy/min
Rozmery balíka [mm]: 1250x1250
Dopravná výška [mm]: 2745
Po?et re?azových dráh [ks]: 9

Stohovacie zariadenie [07719001-80]


Typ a rozmery reziva: max.80x300-5200 mm
Výška dopravníka [mm]: 1890
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 1980 + 369
Zdvíhanie prie?nych dráh: pneumatisch

Stohovacie zariadenie [07719002-20]


Rozmery dosiek [mm]: max. 80x300-5200 mm
Dopravná výška [mm]: 1950
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 1980+625
Zdvíhanie prie?nych dráh: pneumatisch

Stohovacie zariadenie [07819001-50]


D?žka reziva: 2,0 - 4,0 m
Výkon [ks/min]: 8 vrstiev/min
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-L800-4000 mm
Dopravná výška [mm]: 2530
Po?et re?azových dráh [ks]: 15

Stohovacie zariadenie [07921023-2630]


Rozmery balíka [mm]: max.1200x1200x5200
Výkon [ks/min]: 7-8 Lage/Min
Dopravná výška [mm]: 2560
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 2565

Stohovacie zariadenie-dvojité vidly [00717139-30]


Funkcia: slúži na stohovanie zväzkov do balíka
Rozmery balíka [mm]: 1300x1200
Dopravná výška [mm]: 2215
Po?et re?azových dráh [ks]: 11
Osová vzdialenos? [m]: 3130

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup