Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
203 Znášací/vynášací dopravník

203 Znášací/vynášací dopravníkSlúži na znášanie alebo vynášanie reziva a prekonávanie vä?šieho výškového rozdielu pri jeho transporte. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov. Materiál je prepravovaný po re?aziach s vysokými unáša?mi. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu, rýchlosti transportu a sklonu dopravníka. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva, zvy?ajne od 2 – 6 re?azí. Znášací dopravník sa používa v prípade, že je potrebné transportova? rezivo z vä?šej výšky od píly (cca. 4,5 m) ku podlahe, kde potom nasleduje ru?né stohovanie. Vynášací dopravník slúži zvä?ša na prekonanie výškového rozdielu. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Náhonová hriade? s motorom je vždy hore. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 1 do 6,5 m a používa sa na vynášanie alebo znášanie reziva d?žky 1-8 m. Dopravník môže a nemusí by? vyplechovaný.

<< >>

203 Znášací/vynášací dopravník

Elevátor [00821260-140]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 6100
Sklon [° ]: 45°
Unáša?: Kunststoff AA640

Elevátor [02017124-305]


D?žka reziva: 2,4 - 6,9 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5070
Unáša?: 150 mm hoch
Rozostup unáša?ov [mm]: 1240

Prie?ny dopravník so zarážkami [00820211-130]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-6,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2710
Zdvíhanie prie?nych dráh: hydraulisch

Triediaci dopravník [05014001-60]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 7700
Výška dopravníka [mm]: 4800
Šírka dopravníka [mm]: 2500

Vynášací dopravník [00810034-10]


Typ a rozmery reziva: L=2,5-6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4765
Šírka dopravníka [mm]: 4600
Sklon [° ]: 33

Vynášací dopravník oblúkový [00816149-40]


Typ a rozmery reziva: 100x400x5200 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
D?žka [mm]: 2363
Dopravná výška [mm]: 2700
Rozostup unáša?ov [mm]: 757

Vynášací dopravník oblúkový [00817169-200]


D?žka reziva: 4,0 und 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
D?žka [mm]: 2360
Dopravná výška [mm]: 2700
Celková šírka dopravníka [mm]: 8200

Vynášací dopravník [00812067-01]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 6510
Šírka dopravníka [mm]: 2700
Sklon [° ]: 30

Vynášací dopravník [00908016-1440]


Rozmery dosiek [mm]: 200x30x5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1600
Sklon [° ]: 42
Celková šírka dopravníka [mm]: 3680

Vynášací dopravník [02017129-10]


D?žka reziva: 5,4 - 8,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 1255
Šírka dopravníka [mm]: 5300
Sklon [° ]: 57°

Vynášací dopravník [02312002-50]


Typ a rozmery reziva: L =2,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 4460 +1375
Šírka dopravníka [mm]: 1300 between chains
Dopravná výška [mm]: 2860

Vynášacie koleso [00819198-260]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Prevedenie:: Rohr mit Laserteil D1460
Prevedenie:: 5 bahnig
Prevedenie:: extra Kettenbahn

Vynášacie koleso [06020026-10]


D?žka reziva: 1,5 - 6,0 m
Celková šírka dopravníka [mm]: 1830
Celková d?žka dopravníka [mm]: 7700
Celková výška [mm]: 2690
Prevedenie:: Rohr mit Laserteil D1270

Znášací dopravník [00908007-620]


Typ a rozmery reziva: 500x320x6000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3040
Sklon [° ]: 47
Celková šírka dopravníka [mm]: 4673

Znášací dopravník [00908007-650]


D?žka gu?atiny [m]: 500x320x8000 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3040
Sklon [° ]: 47
Celková šírka dopravníka [mm]: 6173

Znašací dopravník [00908007-660]


Typ a rozmery reziva: 500x320x8000mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3360
Sklon [° ]: 48,5
Celková šírka dopravníka [mm]: 6173

Znášací dopravník [02016108-1160]


Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4555
Sklon [° ]: 35°
Rozostup unáša?ov [mm]: 1120

Znášací dopravník [07920009-10]


D?žka reziva: 3,0 - 8,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1475
Sklon [° ]: 37°
Rozostup unáša?ov [mm]: 4 Mitnehmer per Kette

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup