Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
208 Val?ekový dopravník za rámovú pílu

208 Val?ekový dopravník za rámovú píluVal?ekový dopravník slúži na transport reziva od rámovej píly na ?alšie spracovanie. Základom dopravníka sú pohá?ané valce po ktorých sa transportuje rezivo. Valce sú pohá?ané od elektromotora pomocou re?aze. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 7 -9,5 metra, šírka 1,6-2m. Rám dopravníka tvorí zváraná konštrukcia z profilov a výpalkov. Val?ekový dopravník môže by? doplnený o spodné zdvíhacie valce, sklopný prie?ny doraz a prie?ne re?azové dráhy na odsun priziem, alebo bo?ného reziva. Za val?ekovým dopravníkom sa nachádza naj?astejšie ?alší val?ekový alebo pásový dopravník poprípade dopravník so strechovitou re?azou.

<< >>

208 Val?ekový dopravník za rámovú pílu

Val?ekový dopravník za rámovú pílu [00908016-1410]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 9500
Výška dopravníka [mm]: 740
Dopravné valce [ks]: 12 erste Rolle mit Rippen
Priemer valca [mm]: 220

Val?ekový dopravník za rámovú pílu [02009010-400]


Typ a rozmery reziva: Model L=5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 7420
Výška dopravníka [mm]: 800
Dopravné valce [ks]: 10 (1.Rolle mit Rippen)
Priemer valca [mm]: 189

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup