Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
218 Val?ekový dopravník na pakety

218 Val?ekový dopravník na paketySlúži na pozd?žny odsun balíkov od stohovacieho alebo iného zariadenia. Dá sa použi? len v prípade ke? paket nie je spáskovaný so spodnými prekladovými hranolmi. V prípade, ke? paket je spáskovaný so spodnými prekladovými hranolmi, je možné val?ekový dopravník použi? len na prepravu v prie?nom smere. Základom dopravníka sú hnané valce po ktorých sa transportujú pakety reziva. Valce sú pohá?ané od elektromotora pomocou hnacej re?aze. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného materiálu. D?žka dopravníka býva zvy?ajne od 3,0 do 12,0 metrov, šírka 1,2 – 6,2 m.

<< >>

218 Val?ekový dopravník na pakety

Val?ekový dopravník na balíky -posuvný [00818197-43]


Prevedenie:: verfahrbar
D?žka dopravníka [mm]: 5677
Dopravná výška [mm]: 650
Dopravné valce [ks]: 8
Priemer valca [mm]: 159

Val?ekový dopravník na balíky 3ks [07819001-70]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-L800-4000 mm
Prevedenie:: getrennt in 3 Teile
D?žka dopravníka [mm]: 16280
Výška dopravníka [mm]: 730
Dopravné valce [ks]: 19+18+20 (Abstand 250/350mm)

Val?ekový dopravník na balíky [00811040-20-1]


Typ a rozmery reziva: Stapel max. 1300x1300x6000
Max. za?aženie [kg]: 7000
D?žka dopravníka [mm]: 4700
Výška dopravníka [mm]: 730
Dopravné valce [ks]: 7

Val?ekový dopravník na balíky [00811040-20-2]


Typ a rozmery reziva: Stapel max. 1300x1300x6000
Max. za?aženie [kg]: 7000
D?žka dopravníka [mm]: 7300
Výška dopravníka [mm]: 730
Dopravné valce [ks]: 14

Val?ekový dopravník na balíky [00811056-20-1]


Typ a rozmery reziva: Stapel max. 1300x1300x6000
Max. za?aženie [kg]: 7000
D?žka dopravníka [m]: 4,7
Výška dopravníka [mm]: 1660
Dopravné valce [ks]: 7

Val?ekový dopravník na balíky [00811056-20-2]


Typ a rozmery reziva: Stapel max. 1300x1300x6000 mm
Max. za?aženie [kg]: 7000
D?žka dopravníka [m]: 7,3
Výška dopravníka [mm]: 1660
Dopravné valce [ks]: 14

Val?ekový dopravník na balíky [00818197-42]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 5677
Dopravná výška [mm]: 450
Dopravné valce [ks]: 8
Priemer valca [mm]: 159

Val?ekový dopravník na balíky [00819204-320]


D?žka dopravníka [mm]: 4720
Výška dopravníka [mm]: 960
Dopravné valce [ks]: 7
Priemer valca [mm]: 110
D?žka valca [mm]: 1500

Val?ekový dopravník na balíky [00819204-330]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-6000mm
D?žka dopravníka [mm]: 7200
Výška dopravníka [mm]: 950
Dopravné valce [ks]: 14
Priemer valca [mm]: 110

Val?ekový dopravník na balíky [00821260-252]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-5200mm
D?žka dopravníka [mm]: 4825
Výška dopravníka [mm]: 930
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 110

Val?ekový dopravník na balíky [00821264-40]


Rozmery balíka [mm]: max. 1200x1200-5000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 12300
Dopravná výška [mm]: 640
Dopravné valce [ks]: 16
Priemer valca [mm]: 159

Val?ekový dopravník na balíky [04820041-5]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-5100
Max. za?aženie [kg]: 5000
D?žka dopravníka [mm]: 6800
Výška dopravníka [mm]: 880
Dopravné valce [ks]: 10

Val?ekový dopravník na balíky [06419003-10]


Rozmery balíka [mm]: max. 1250 -6500 mm
Max. za?aženie [kg]: max. 6000 kg
D?žka dopravníka [mm]: 6260
Dopravná výška [mm]: 720
Dopravné valce [ks]: 12

Val?ekový dopravník na pakety [04814002-120]


Rozmery balíka [mm]: max. 1200 x 1200 mm
D?žka dopravníka [mm]: 15500
Dopravná výška [mm]: 640
Dopravné valce [ks]: 24
Priemer valca [mm]: 159

Val?ekový dopravník so zdvíhaním [02021187-10]


D?žka reziva: Model bis 5,0m
Celková šírka dopravníka [mm]: 6050
D?žka dopravníka [mm]: 5400
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 156

Val?ekový dopravník zdívací [00811040-10]


Typ a rozmery reziva: Stapel max. 1300x1300x6000
Max. za?aženie [kg]: 7000
D?žka dopravníka [mm]: 4930
Výška dopravníka [mm]: 730
Dopravné valce [ks]: 9

Val?ekový dopravník zdívací [06419003-30]


Rozmery balíka [mm]: 1250x1250-6500
D?žka dopravníka [mm]: 9365
Výška dopravníka [mm]: min. 975
Zdvih [mm]: 4375
Dopravné valce [ks]: 19

Val?ekový dopravník zdvíhací [00811056-10]


Typ a rozmery reziva: Stapel max. 1200x1200x6000
Max. za?aženie [kg]: 7000
D?žka dopravníka [m]: 5
Výška dopravníka [mm]: 1660
Dopravné valce [ks]: 9

Val?ekový dopravník zdvíhací [00819204-310]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-6000 mm
D?žka dopravníka [mm]: 5360
Výška dopravníka [mm]: 890/965
Zdvíhanie: 75 mm hydraulisch
Dopravné valce [ks]: 9

Val?ekový dopravník zdvíhací [00821260-250]


Rozmery balíka [mm]: 1200x1200-5200 mm
D?žka dopravníka [mm]: 5470
Výška dopravníka [mm]: 860/930
Zdvíhanie: 70 mm hydraulisch
Dopravné valce [ks]: 10

Val?ekový dopravník zdvíhací [02021202-40]


D?žka balíka [mm]: 2,5 - 6,1 m
Rozmery balíka [mm]: 1200x1200
D?žka dopravníka [mm]: 6200
Výška dopravníka [mm]: 555-2700 (Hub 1780 mm)
Dopravné valce [ks]: 14

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup