Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
232 Prie?ne dráhy - etážové

232 Prie?ne dráhy - etážovéZákladom sú prie?ne re?azové dráhy na samonosnej konštrukcii. Slúžia ako zásobník materiálu pred ?alším spracovaním reziva (omietnutím, rozmietnutím, stohovaním at?.) Robustnos? konštrukcie, ve?kos? re?azí a elektromotora sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu. Pohon re?azových dráh je pomocou elektromotora a hnacieho hriade?a s re?azovými kolesami. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 2,0 do 30 metrov.

<< >>

232 Prie?ne dráhy - etážové

Etážové re?azové dráhy horné [00820217-50]


D?žka reziva: Prismen 3,0 - 5,0 m
Konštrukcia rámu: freitragend
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 3382

Etážové re?azové dráhy s klapkou [07519001-130]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6700 + 1378
Sklopná klapka: 5 x hydraulická
Sklon [°]: 11°

Etážové re?azové dráhy spodné [00820217-60]


D?žka reziva: Prismen 3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 3697
Dopravná výška [mm]: 690

Etážové re?azové dráhy [00808020-50]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 -5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5900
Šírka dopravníka [mm]: 4200

Etážové re?azové dráhy [00808021-10]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 10000
Šírka dopravníka [mm]: 2450
Rozostup unáša?ov [mm]: 609,6

Etážové re?azové dráhy [00810038-10]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
Max. za?aženie [ton]: 15
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 15000
Sklon [° ]: 2

Etážové re?azové dráhy [00810038-20]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 15000
Max. za?aženie [ton]: 15
Sklon [° ]: 2,5

Etážové re?azové dráhy [00811058-03]


Typ a rozmery reziva: L=6,0 m
Max. za?aženie [kg]: 7000
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 13000
Sklon [°]: 11,5

Etážové re?azové dráhy [00817167-100]


D?žka reziva: bis 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 7237
Dopravná výška [mm]: 320
Rozostup unáša?ov [mm]: 1524

Etážové re?azové dráhy [00817169-20]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-7,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6350
Dopravná výška [mm]: 320

Etážové re?azové dráhy [00817169-30]


D?žka reziva: 3,0 - 7,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4075
Sklopná klapka: 986 mm, hydraulisch schwenkbar

Etážové re?azové dráhy [00818183-210]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 12700
Dopravná výška [mm]: 1670
Max. za?aženie [kg]: 8200

Etážové re?azové dráhy [00821260-90]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 20050
Unáša?: Kunststoff AA600

Etážové re?azové dráhy [00908016-1430]


Typ a rozmery reziva: L=5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 8200
Šírka dopravníka [mm]: 3560
Rozostup unáša?ov [mm]: 480

Etážové re?azové dráhy [00911044-6040]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 26840
Šírka dopravníka [mm]: 5150
Bo?né valce [ks]: 12 ; L=1200mm

Etážové re?azové dráhy [02011029-20]


Typ a rozmery reziva: 100x200x2500-6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4952
Výška dopravníka [mm]: 4140

Etážové re?azové dráhy [02011029-30]


Typ a rozmery reziva: 100x200x2500-6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 6200
Výška dopravníka [mm]: 2140

Etážové re?azové dráhy [02017116-4042]


Funkcia: Quertransport Hauptware
Typ a rozmery reziva: 100x200x2500-6000
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 komplett verblecht
Osová vzdialenos? [mm]: 10300 mit Bogen

Etážové re?azové dráhy [02017116-4044]


Funkcia: Quertransport Hauptware
Max. za?aženie [kg]: 4000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 komplet verblecht
Osová vzdialenos? [mm]: 6500
Výška dopravníka [mm]: 1235

Etážové re?azové dráhy [07519001-140]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4980
Dopravná výška [mm]: 2500 (uchytené o STUB)
Vyplechovanie: kompletne po celej d?žke

Prie?ne re?azové dráhy - zdvíhacie [05014001-80]


Typ a rozmery reziva: Hauptware 3,0 - 5,2 m
Max. za?aženie [kg]: 6200
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 9400
Zdvíhanie: 25°

Prie?ne re?azové dráhy - zdvíhacie s portálom [00821260-160]


D?žka reziva: 3,0 - 5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 9315
Celková výška [mm]: 6035
Zdvíhanie: 26°

Prie?ne re?azové dráhy 12 ks [05014002-30]


Typ a rozmery reziva: Seitenware 3,0-5,2 m
Po?et etáží [ks]: 12
Max. za?aženie [kg]: 3100 kg/ 1 Etage
Po?et re?azových dráh [ks]: 26
Osová vzdialenos? [mm]: 2900 obere/ 3000 untere Etage

Prie?ne re?azové dráhy [05014002-10]


Typ a rozmery reziva: Seitenware 3,0-5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2540
Rozostup unáša?ov [mm]: 711
Takt [ks/min]: 16

Prie?ne re?azové dráhy [07519001-166]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2615

Prie?ne re?azové dráhy [07519001-410]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 6956
Max. za?aženie [kg]: 2000
Dopravná výška [mm]: vstup 2196 / výstup 3829

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup