Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
222 Re?azový dopravník s ?elovaním

222 Re?azový dopravník s ?elovanímRe?azový dopravník s ?elovaním slúži na zarovnávanie reziva na ur?itý doraz, zvy?ajne pred stohovaním alebo kapovaním. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy. Na dopravných re?aziach bývajú navarené unáša?e, ktoré posúvajú dosku cez zarovnávacie valce, ktoré sú nad úrov?ou re?azového dopravníka. Valce zarovnajú dosku na prestavite?ný doraz. Pohon re?azí a valcov je zabezpe?ený pomocou elektromotorov.

<< >>

222 Re?azový dopravník s ?elovaním

Re?azový dopravník s ?elovaním a otá?aním [02021202-110]


D?žka reziva: 2,5 - 6,1 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [m]: 4050+700
Výška dopravníka [mm]: 950
Rozostup unáša?ov [mm]: 508

Re?azový dopravník s ?elovaním a s otá?aním [02019146-50]


Typ a rozmery reziva: Model L=2,0-3,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 1750 +480
Otá?anie: pneumatisch
Zarovnávacie valce [ks]: 5 x exzentrischen Riffelrollen

Re?azový dopravník s ?elovaním a sklopnou klapkou [00816140-70]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 x fix
Osová vzdialenos? [m]: 2310
Sklopná klapka: 5 x hydraulisch betätigt
Osová vzdialenos? [mm]: 2100

Re?azový dopravník s ?elovaním a sklopnou klapkou [00820251-80]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6 x fix
Osová vzdialenos? [m]: 2000 + 1770
Sklopná klapka: 6 x hydraulisch betätigt
Osová vzdialenos? [mm]: 1770

Re?azový dopravník s ?elovaním [00715088-170]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 1980
Unáša?: Kunststoff
Zarovnávacie valce [ks]: 5 (D159xL785)

Re?azový dopravník s ?elovaním [00818190-31]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-6,0m
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [m]: 3300
Unáša?: Kunststoff, AA660
Dopravné valce [ks]: 7

Re?azový dopravník s ?elovaním [00821256-220]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2640
Unáša?: Kunststoff
Zarovnávacie valce [ks]: 7 (D159xL785)

Re?azový dopravník s ?elovaním [02011031-30]


Typ a rozmery reziva: 75x225x9000
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [m]: 1840
Šírka dopravníka [mm]: 9800
Výška dopravníka [mm]: 1100

Re?azový dopravník s ?elovaním [02017119-40]


Rozmery dosiek [mm]: max. 230x120x6100 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 3300
Výška dopravníka [mm]: 845
Unáša?: Kunststoffmitnehmer Tlg.11 Glieder

Re?azový dopravník s ?elovaním [05415007-80]


Funkcia: slúži na prie?ny transport a zarovnanie nulovej línie pred rezaním na presnú d?žku
Rozmery dosiek [mm]: hob?ované laty L=2,5 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [m]: 4170
Šírka dopravníka [mm]: 5320

Re?azový dopravník s ?elovaním [06817001-20]


Rozmery dosiek [mm]: Verleimte Blöcke max. 160x300-6300 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 2566
Unáša?: Kunststoff
Dopravné valce [ks]: 6

Re?azový dopravník s ?elovaním [07519001-220]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [m]: 3300
Výška dopravníka [mm]: 875
Zarovnávacie valce [ks]: 8

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup