Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
224 Odsunový val?ekový dopravník

224 Odsunový val?ekový dopravníkOdsunový val?ekový dopravník je špeciálny val?ekový dopravník, ktorý sa používa na odlú?enie bo?ného reziva od stredových dosiek. Je inštalovaný za rozmietacou pílou. Konštrukciu dopravníka tvoria špeciálne valce, ktoré sú v strede hladké a vä?šieho priemeru a po bokoch menšieho priemeru, na ktorých je navarená odlu?ovacia špirála. Stredové rezivo je vedené stredom dopravníka pomocou odlu?ovacích plechov. Odlu?ovacie plechy sú šírkovo nastavite?né manuálne, servomotorom alebo servo hydraulickým valcom.Bo?né rezivo je odsúvané do strán. Pohon valcou je zabezpe?ený pomocou elektroprevodovky a hnacej re?aze.

<< >>

224 Odsunový val?ekový dopravník

Odsunový val?ekový dopravník [00811042-10]


D?žka dopravníka [m]: 8,5
Výška dopravníka [mm]: 1030
Dopravné valce [ks]: 22 mit Spirale
Priemer valca [mm]: 153
D?žka valca [mm]: 800

Odsunový val?ekový dopravník [00815132-40]


D?žka dopravníka [m]: 7,8
Dopravné valce [ks]: 11 Stk. davon 9x mit Spirale, 1x glatt, 1x mit Rippe
Priemer valca [mm]: 168,3
D?žka valca [mm]: 1010
Rozde?ovacia lišta: 2 x manuell verstellbar, von oben auf ganze Transportlänge

Val?ekový dopravník - odsun bo?ného reziva [00812062-10]


Typ a rozmery reziva: L=6 m
D?žka dopravníka [m]: 7,8
Výška dopravníka [mm]: 390
Dopravné valce [ks]: 9 D189-1000 - mit Gewinde
Dopravné valce [ks]: 1 D189-1000 - mit Rippe

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup