Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie gužatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
206 Val?ekový dopravník

206 Val?ekový dopravníkVal?ekový dopravník slúži na pozd?žny transport reziva. Zvy?ajne býva za val?ekovými alebo páso-vými dopravníkmi. V kombinácií s pásovou pílou, gátrom, alebo kotú?ovou pílou transportuje rezivo od píly. Základom dopravníka sú pohá?ané valce, po ktorých sa transportuje rezivo. Valce sú pohá?ané od elektromotora pomocou re?aze, klinovými reme?mi alebo plochým reme?om. Rýchlos? sa môže re-gulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Výkon prevodovky sa ur?í v závislosti od rýchlosti a hmotnosti prepravovaného reziva. D?žka dopravníka býva zvy?ajne 2,5 -8 metra, šírka 0,6-2m. Rám dopravníka tvorí zváraná konštrukcia z profilov a výpalkov. Val?ekový dopravník môže by? doplnený o bo?ný prestavite?ný alebo pevný doraz poprípade o horný prítla?ný valec alebo centro-vacie zariadenie. Za val?ekovým dopravníkom sa nachádza naj?astejšie ?alší val?ekový alebo páso-vý dopravník poprípade rozrezávacia alebo omietacia píla.

<< >>

206 Val?ekový dopravník

Val?ekový dopravník [00818197-31]


D?žka dopravníka [mm]: 6040
Výška dopravníka [mm]: 2150
Dopravné valce [ks]: 10
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 505

Val?ekový dopravník [02016108-1060]


D?žka dopravníka [mm]: 7435
Max. za?aženie [kg]: 300
Dopravné valce [ks]: 12 geriffelt (Teilung 600mm)
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 900

Val?ekový dopravník [02019144-1130]


D?žka reziva: Model 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 9770
Dopravné valce [ks]: 14
Priemer valca [mm]: 190
D?žka valca [mm]: 800

Val?ekový dopravník [02019144-1350]


D?žka reziva: 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 8500
Dopravné valce [ks]: 9
Priemer valca [mm]: 190
D?žka valca [mm]: 800

Val?ekový dopravník na prizmy [02009010-450]


Typ a rozmery reziva: Model L=5,0 m
D?žka dopravníka [m]: 4095
Výška dopravníka: 845
Dopravné valce [ks]: 8
Priemer valca [mm]: 100

Val?ekový dopravník na prizmy [02019146-70]


Typ a rozmery reziva: Model L=1,0 - 3,0 m
D?žka dopravníka [m]: 4035
Výška dopravníka: 500
Dopravné valce [ks]: 11 x schräg
Priemer valca [mm]: 149

Val?ekový dopravník posuvný [02019144-1380]


D?žka reziva: Model 2,5 - 7,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 3700
Dopravné valce [ks]: 6
Priemer valca [mm]: 190
D?žka valca [mm]: 800

Val?ekový dopravník s bo?ným dorazom [00715088-132]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
Max. za?aženie [kg]: 150
D?žka dopravníka [mm]: 5300
Výška dopravníka [mm]: 1330
Dopravné valce [ks]: 8

Val?ekový dopravník s bo?ným dorazom [00818197-22]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,0 m
Prevedenie:: von 2 Teile
D?žka dopravníka [mm]: 5325+900
Výška dopravníka [mm]: 870
Dopravné valce [ks]: 9 x schräg angetriebene

Val?ekový dopravník s bo?ným vedením [01213003-100]


Funkcia: Transport der Presscharge in die Presse
Nosnos? [kg]: 1200
D?žka dopravníka [mm]: 8330
Výška dopravníka [mm]: 720
Dopravné valce [ks]: 11

Val?ekový dopravník zdvíhací [00818183-205]


Typ a rozmery reziva: L=2,0 - 6,0 m
Max. za?aženie [kg]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 4620
Výška dopravníka [mm]: 626
Dopravné valce [ks]: 7

Val?ekový dopravník [00715088-180]


Typ a rozmery reziva: L=2,0-5,5 m
D?žka dopravníka [m]: 6550
Dopravná výška [mm]: 690
Dopravné valce [ks]: 11 mit Winkel 8°
Priemer valca [mm]: 108

Val?ekový dopravník [00816154-17]


D?žka dopravníka [mm]: 12570
Dopravné valce [ks]: 11
Priemer valca [mm]: 133
D?žka valca [mm]: 486
Doraz: 1 x fix + 1 x heb-und senkbar

Val?ekový dopravník [02017116-4060]


D?žka dopravníka [mm]: 11170
Výška dopravníka [mm]: 382
Dopravné valce [ks]: 19
Priemer valca [mm]: 159
D?žka valca [mm]: 650

Val?ekový dopravník [02312003-100]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 2280
Výška dopravníka [mm]: 2825
Dopravné valce [ks]: 4
Priemer valca [mm]: 150

Val?ekový dopravník [02312003-110]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 10200
Výška dopravníka [mm]: 2822
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 150

Val?ekový dopravník [02312003-120]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 10378
Výška dopravníka [mm]: 2822
Dopravné valce [ks]: 17
Priemer valca [mm]: 150

Val?ekový dopravník [02312003-60]


Typ a rozmery reziva: L=2,5 m
D?žka dopravníka [mm]: 11780
Výška dopravníka [mm]: 1988
Dopravné valce [ks]: 20
Priemer valca [mm]: 150

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup