Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
204 Oblúkové re?azové dráhy

204 Oblúkové re?azové dráhyOblúkové dráhy sa používaj na zmenu orientácie reziva o 90 stup?ov. Naj?astejšie pri transporte reziva medzi pílou a triedením reziva. Otá?anie pomocou zákruty je rýchle a zákruta zárove? slúži ako medziopera?ný sklad. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy oblúkovej konštrukcie. Každá dráha ide rozdielnou rýchlos?ou, aby bola dodržaná obvodová rýchlos? prepravy. Špeciálne re?aze sa pohybujú po plastovom vedení. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu a rýchlosti transportu dopravníka. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou samostatných prevodov pre každú re?azovú dráhu. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Dopravník môže ma? výdrevu, hlavne z bezpe?nostných dôvodov. Nasledujúci dopravník bývajú spravidla prie?ne re?azové dráhy.

<< >>

204 Oblúkové re?azové dráhy

Oblúkové re?azové dráhy [00817167-110]


D?žka reziva: bis 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Polomer ohnutia: R2850/ R3850/ R4950/ R7430

Oblúkové re?azové dráhy [00821256-30]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Polomer ohnutia: R1250/ R2018/ R3718/ R4858

Oblúkové re?azové dráhy [02011029-10]


Typ a rozmery reziva: 100x200x2500-6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 in 2 Etagen
Výška dopravníka [mm]: 1800/3800
Polomer ohnutia: R4,2/ R5,7/ R6,5/ R7,5/ R8,4

Oblúkové re?azové dráhy [02017124-320]


Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Polomer ohnutia: 8,4/ 7,7/ 7,1/ 6,5/ 5,8/4,5 m
Unáša?: 10 St. pro Kettenbahn
Prevedenie:: Start-Stop Betrieb

Oblúkové re?azové dráhy [07821004-160]


D?žka reziva: 2,5/3,0/4,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Polomer ohnutia: R4000/ R5780/ R6410/ R7260

Oblúkový dopravník [00911044-6030]


Typ a rozmery reziva: L=2,0- 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Polomer ohnutia: R2,7/R3,8/R4,8/R5,8/R6,4/R7,1
Celková výška [mm]: 1100

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup