Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na manipuláciu a triedenie guľatiny

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Dopravníky na transport a triedenie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Linky na výrobu lepeného programu a ďalšie spracovanie reziva

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky na odsun drevného odpadu

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie

Dopravníky a zariadenia pre priemyselné aplikácie
223 Skracovacia píla

223 Skracovacia pílaSkracovacia píla je zariadenie umiestnené pred stohovacím zariadením nad re?azovým dopravníkom s ?elovaním. Slúži na orezanie koncov reziva na presnú d?žku. Naj?astejšie tvorí sú?as? stohovacieho uzla. Existujú viaceré prevedenia. Píla môže by? spodná alebo horná, pevná alebo sklápacia, fixná alebo prestavite?ná. Naj?astejšie konštruk?né prevedenie je, ke? pílový kotú? je pripevnený priamo na motor. Sklápanie býva vä?šinou zabezpe?ené pomocou pneumatického valca. Píla môže by? prestavite?ná manuálne alebo elektromotorom.

<< >>

223 Skracovacia píla

Kapovacia píla pre stohova? [05014001-130.1]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1 fixe
Prevedenie:: von unten
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 1500

Kapovacia píla pre stohova? [05014001-130.2]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1 bewegliche
Prevedenie:: von unten
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 1500
Posun: 2270 mm

Rozrezávacia píla [00716103-50]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 400
Vozík: für die Sägekopf

Skracovacia píla 0-línia [00817163-25]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1 x von unten
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 550
Rezná výška [mm]: 122
Otá?ky [r/min] n=: 2885

Skracovacia píla pred omieta?ku [00818183-151]


Šírka [mm]: 6240
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 x hydraulisch heb-und senkbar von unten
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 500
Otá?ky [r/min] n=: 2800
Pridržiava?: 2x hydraulisch von oben

Skracovacia píla pred omieta?ku [00820230-200]


Typ a rozmery reziva: Max.Model 800x200-6000mm
Šírka [mm]: 6450
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 x hydraulisch heb-und senkbar von unten
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 500
Otá?ky [r/min] n=: 2800

Skracovacia píla [00816140-75]


D?žka reziva: 2,0 - 5,0 m
Rezná výška [mm]: 240
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Zdvíhanie: hydraulisch

Skracovacia píla [00817163-20]


Prevedenie:: Kappsägeportal von oben
Píla nulovej línie: 1 Stk. feste
Posuvná píla: 3 Stk. auf einem verfahrbaren Rahmen, Abstand 0,5 m
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2900

Skracovacia píla [00817167-150]


Prevedenie:: Kappsägeportal von oben
Píla nulovej línie: 1 Stk.
Posuvná píla: 3 Stk. auf einem verfahrbaren Rahmen, Abstand 0,5 m
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2900

Skracovacia píla [00817167-151]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1 x 0-Säge
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 550
Otá?ky [r/min] n=: 2885

Skracovacia píla [00817169-70]


D?žka reziva: 3,0 - 7,0 m
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Zdvíhanie hriade?a: pneumatisch
Horizontálny posuv: 1,1 kW

Skracovacia píla [00818190-40]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-6,0m
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 3
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Zdvíhanie hriade?a: hydraulisch
Horizontálny posuv: 1,1 kW 3x

Skracovacia píla [00819199-230]


Prevedenie:: Kappsägeportal von oben
D?žka reziva: 3,0 - 5,0 m
Píla nulovej línie: 1 Stk. feste
Posuvná píla: 3 Stk. auf einem verfahrbaren Rahmen, Abstand 0,5 m
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600

Skracovacia píla [00820235-30]


Prechodná šírka portálu [mm]: 6200
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 3 einstellbare
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2800
Zdvíhanie hriade?a: hydraulisch

Skracovacia píla [00820251-90]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Rezná výška [mm]: 200
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 700
Zdvíhanie: hydraulisch, Hub 360mm

Skracovacia píla [00821256-240]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 (1xfest + 1xverstellbar)
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2800
Zdvíhanie hriade?a: hydraulisch

Skracovacia píla [02011031-50]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 x bewegliche
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 500
Zdvíhanie hriade?a: pneumatisch

Skracovacia píla [02016108-1030]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Rezná výška [mm]: max. 120 mm
Otá?ky [r/min] n=: 2800

Skracovacia píla [05415007-90]


Rozmery dosiek [mm]: zväzky hob?ovaných lát L=2,5 - 5,0 m
Funkcia: slúži na rezanie lát na presnú d?žku
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Zdvíhanie hriade?a: pneumaticky

Skracovacia píla [06817001-30]


Rozmery dosiek [mm]: Verleimte Blöcke max. 160x300-6300 mm
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Zdvíhanie hriade?a: pneumatisch
Horizontálny posuv: 1,1 kW 2x

Skracovacia píla [07519001-230]


Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1 nulova linia
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 2 prestavite?ná
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 600
Otá?ky [r/min] n=: 2800
Zdvíhanie hriade?a: pneumaticky

Zarovnávacia fréza [02021202-120]


Po?et bo?ných fréz [ks]: 1 x 250 mm
Otá?ky [r/min] n=: 2950

Home |  O nás |  Produkty |  Referencie |  Kontakt |  GDPR |  Home 

WebDesign and programming by Zetagroup